Prečo je voda chlórovaná?

27.01.2023

Voda sa chlóruje, aby sa zničili baktérie a iné mikroorganizmy, ktoré by mohli byť škodlivé pre ľudské zdravie. Chlór je silný dezinfekčný prostriedok, ktorý ničí baktérie, vírusy a plesne. Po pridaní do vody ničí škodlivé mikroorganizmy a zlepšuje jej hygienickú kvalitu.

Chlorácia vody je tiež lacný a účinný spôsob, ako zabezpečiť pitnú vodu pre veľké množstvo ľudí. Je to jedna z najbežnejších metód dezinfekcie pitnej vody a používa sa na celom svete.

Je dôležité poznamenať, že voda sa chlóruje v rôznych množstvách a rôznymi druhmi chlóru, aby sa dosiahli požadované účinky. Chlórovanie vody by mali regulovať príslušné orgány, ktoré by mali kontrolovať množstvo chlóru v pitnej vode, aby sa zabezpečila bezpečnosť pitnej vody.

Iné metódy dezinfekcie vody

Okrem chlórovania existuje niekoľko ďalších metód dezinfekcie vody, ktoré sa používajú na ničenie baktérií a mikroorganizmov v pitnej vode:

 • Ultrafialové svetlo (UV): UV svetlo sa používa na ničenie baktérií a vírusov v pitnej vode.
 • Ozón: Ozón sa používa ako silné oxidačné činidlo na ničenie baktérií, vírusov a plesní.
 • Peroxid vodíka: Peroxid vodíka sa používa ako silný oxidant na ničenie mikroorganizmov v pitnej vode.
 • Ozonizácia s katalyzátorom: používa sa na ničenie baktérií, vírusov a plesní v pitnej vode.
 • Fyzikálna filtrácia: používa sa na odstránenie nečistôt, ako sú nečistoty, úlomky a mikroorganizmy z vody.
 • Membránová filtrácia: používa sa na odstránenie mikroorganizmov a nečistôt z vody.
 • Kombinácia metód: Niekedy sa na dosiahnutie optimálnych výsledkov používa kombinácia viacerých metód dezinfekcie vody.

Použitá metóda dezinfekcie vody závisí od konkrétnej situácie a potrieb, ako je stupeň znečistenia vody, dostupnosť technológie a finančné možnosti.

Je chlór v pitnej vode zdraviu škodlivý?

Chlór, ktorý sa používa na dezinfekciu pitnej vody, môže mať pri použití veľkého množstva alebo pri nedodržaní správneho dávkovania určité negatívne účinky na zdravie.

Krátkodobé účinky chlóru v pitnej vode môžu zahŕňať:

 • Podráždenie očí, nosa a hrdla.
 • Dráždivý kašeľ.
 • Zvýšené riziko astmy u náchylných osôb.

Dlhodobé vystavenie chlóru v pitnej vode môže zahŕňať:

 • Riziko vzniku rakoviny, najmä rakoviny hrubého čreva a konečníka.
 • Poškodenie pečene.
 • Poškodenie obličiek.
 • Poškodenie nervového systému.

Vo väčšine krajín vrátane Slovenska však existujú prísne normy pre množstvo chlóru v pitnej vode, ktoré sa môže používať na zabezpečenie bezpečnosti pitnej vody a ochrany zdravia ľudí. Pri ich dodržiavaní je tak pitná voda zdraviu neškodná.

Najnovšie odpovede z poradne


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.