Prečo a z akého dôvodu majú muži bradavky?

12.02.2023
Prečo a z akého dôvodu majú muži bradavky?
Prečo a z akého dôvodu majú muži bradavky?

Bradavky sa nachádzajú na povrchu prsníka u mužov aj u žien. U mužov sú bradavky zvyčajne pokryté tukovým tkanivom a svalmi, ale sú vybavené aj nervami a cievami, ktoré im zabezpečujú citlivosť.

Všetci ľudia vrátane mužov sa vyvíjajú z rovnakého embryonálneho tkaniva, a preto majú muži a ženy mnoho rovnakých štruktúr vrátane bradaviek. Počas pohlavného vývoja sa však u mužov zvyčajne nevyvinú mliečne žľazy schopné produkovať mlieko, takže bradavky sú u mužov často menej výrazné ako u žien.

Hoci mužské bradavky neplnia funkciu produkcie mlieka, môžu byť citlivé na dotyk a stláčanie a v niektorých prípadoch môžu u mužov vyvolávať bolestivé alebo nepríjemné pocity. V niektorých prípadoch môžu u mužov spôsobiť aj vznik cýst na bradavkách alebo bradavkových žliazkach, ktoré si môžu vyžadovať liečbu.

Akú funkciu majú mužské bradavky?

Bradavky u mužov majú svoju funkciu. Hoci u mužov neplnia funkciu produkcie mlieka ako u žien, bradavky u mužov sú citlivé na dotyk a môžu viesť k sexuálnemu vzrušeniu. Bradavky u mužov sú vybavené nervami a cievami, ktoré im dodávajú citlivosť, a sú tiež súčasťou niekoľkých dôležitých štruktúr v tele vrátane kože a svalov.

Bradavky u mužov sú tiež dôležité pre ich zdravie. Niektoré druhy rakoviny, ako napríklad rakovina prsníka, môžu postihnúť aj mužov, preto je dôležité včasné odhalenie a liečba týchto ochorení. Pravidelné vyšetrovanie bradaviek môže pomôcť odhaliť rakovinu v ranom štádiu a zvýšiť šance na úspešnú liečbu.

Môže sa v mužských bradavkách tvoriť materské mlieko?

Porucha, pri ktorej muž začne produkovať mlieko, sa nazýva galaktorea. Táto porucha môže vzniknúť v dôsledku nadbytku hormónu prolaktínu v krvi, ktorý je zodpovedný za tvorbu mlieka. Prolaktín sa produkuje v hypofýze, žľaze v mozgu, a väčšina mužov má malé množstvo tohto hormónu. V niektorých prípadoch však môže dôjsť k zvýšeniu hladiny prolaktínu v krvi, čo môže viesť k produkcii mlieka v bradavkách.

Galaktorea môže byť spôsobená viacerými faktormi vrátane nádorov hypofýzy, užívania určitých liekov, stresu alebo iných zdravotných problémov. Je dôležité, aby muži s galaktoreou navštívili lekára, ktorý určí presnú príčinu a zvolí vhodnú liečbu. Liečba môže zahŕňať lieky na zníženie hladiny prolaktínu, chirurgický zákrok alebo iné formy liečby v závislosti od príčiny galaktorey.

Keď muž trpí galaktoreou, môže dieťa kojiť?

Nie, muži s galaktoreou nemôžu dieťa plne dojčiť. Galaktorea je spôsobená nadbytkom hormónu prolaktínu, ktorý spôsobuje tvorbu mlieka v bradavkách, ale to neznamená, že muž bude schopný dojčiť dieťa v rovnakej miere ako žena.

Dojčenie je proces, pri ktorom žena dodáva dieťaťu potrebné živiny a tekutiny prostredníctvom mlieka. Mlieko obsahuje živiny a imunoglobulíny, ktoré sú dôležité pre zdravie dieťaťa. Muži, ktorí trpia galaktoreou, môžu mať v bradavkách mlieko, ktoré však neobsahuje všetky potrebné živiny pre dieťa.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové


Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).