Čo je tektonická platňa (nazývaná aj ako doska)

17.02.2023
o je tektonická platňa (nazývaná aj ako doska)
o je tektonická platňa (nazývaná aj ako doska)

Tektonická doska (nazývaná aj tektonická platňa alebo litosférická platňa) je obrovský kus pevniny, ktorý tvorí vonkajšiu vrstvu Zeme, známu ako litosféra. Litosféra sa skladá zo zemskej kôry a vrchnej časti mohutného plášťa pod ňou a je tvorená niekoľkými veľkými a mnohými menšími tektonickými doskami.

Tieto platne sa neustále pohybujú a vzájomne na seba pôsobia, čo vedie k zemským zlomom, zemetraseniam, sopkám, pohybu horúcej magmy a iným geologickým javom. Napríklad pri zrážke dvoch tektonických dosiek môže dôjsť k subdukcii, čo znamená, že jedna doska sa ponorí pod druhú a začne sa topiť v horúcom plášti pod zemskou kôrou. Tieto pohyby môžu ovplyvniť formovanie zemského reliéfu a vznik geologických štruktúr.

Každá tektonická doska má potenciál spôsobovať zemetrasenia a iné geologické katastrofy, ale niektoré sa vo všeobecnosti považujú za aktívnejšie, a teda nebezpečnejšie ako iné. Napríklad Pacifická doska, ktorá leží pozdĺž pobrežia Tichého oceánu a zahŕňa oblasť nazývanú Ohnivý kruh, sa považuje za jednu z najaktívnejších a najnebezpečnejších tektonických dosiek na svete.

Naopak, africká doska sa vo všeobecnosti považuje za menej aktívnu ako tichomorská doska a je menej náchylná na veľké zemetrasenia. Zemetrasenia sa však môžu vyskytnúť kdekoľvek.

Koľko tektonických platní poznáme

Na zemskej kôre sa nachádza celkovo 7 hlavných tektonických platní a niekoľko menších platní. Nasledujúci zoznam obsahuje všetky hlavné tektonické dosky:

  1. Pacifická doska - leží pozdĺž pobrežia Tichého oceánu, zahŕňa oblasť nazývanú Ohnivý kruh a považuje sa za najaktívnejšiu a najväčšiu tektonickú dosku na svete.
  2. Severoamerická doska - zahŕňa Severnú Ameriku a časť Tichomorskej dosky v západnej Kalifornii.
  3. Juhoamerická doska - zahŕňa Južnú Ameriku a časť Atlantickej dosky.
  4. Africká doska - zahŕňa Afriku a časti Atlantickej a Indickej dosky.
  5. Euroázijská doska - zahŕňa Európu a Áziu a časť Tichomorskej dosky východne od Ázie.
  6. Austrálska doska - zahŕňa Austráliu a časť Tichomorskej dosky východne od Austrálie.
  7. Antarktická doska - zahŕňa Antarktídu a priľahlé oceány.

Tieto tektonické dosky sa môžu líšiť svojou aktivitou a veľkosťou a majú rôzny vplyv na geologické procesy, ako sú zemetrasenia, sopečná činnosť a tvorba pohorí.

Ako funguje meranie zemetrasení

Zemetrasenia možno merať rôznymi spôsobmi, ale najbežnejšou metódou je používanie seizmografov. Seizmografy sú prístroje, ktoré merajú vibrácie spôsobené zemetrasením a zaznamenávajú ich na seizmogramy, čo sú grafy, ktoré znázorňujú pohyb Zeme.

Seizmografy sa zvyčajne skladajú z detektora, ktorý meria vibrácie, záznamového zariadenia a zdroja energie, ako je batéria alebo elektrický prúd. Detektor je umiestnený na pevnom mieste na zemskom povrchu alebo pod ním a meria vibrácie pri ich prechode zemou.

Vibrácie sa premenia na elektrický signál, ktorý sa zaznamená na záznamové zariadenie. Tieto záznamy môžu poskytnúť údaje o sile a dĺžke zemetrasenia, jeho hĺbke a spôsobe šírenia zemetrasenia.

Moderné seizmografy sú často pripojené k sieti nazývanej Globálna seizmografická sieť (GSN), ktorá umožňuje vedcom na celom svete monitorovať zemetrasenia v reálnom čase a vymieňať si informácie o ich charakteristikách.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové


Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.