Čo je to erektilná dysfunkcia?

26.03.2023
Čo je to erektilná dysfunkcia?
Čo je to erektilná dysfunkcia?

Erektilná dysfunkcia (ED), známa aj ako impotencia, je stav, pri ktorom má muž problém dosiahnuť alebo udržať erekciu dostatočne pevnú na uspokojivý pohlavný styk. 

Tento problém môže byť príležitostný alebo trvalý. Príležitostné problémy s erekciou sú bežné a môžu sa vyskytnúť z rôznych dôvodov, napríklad zo stresu alebo únavy. Ak je však erektilná dysfunkcia častejšia alebo pretrvávajúca, môže to naznačovať vážnejší zdravotný problém a treba sa poradiť s lekárom.

K erektilnej dysfunkcii môže prispieť mnoho faktorov. Patria medzi ne:

  1. Fyzické príčiny: Cievne ochorenia, cukrovka, vysoký krvný tlak, obezita, hormonálne poruchy, neurologické poruchy, urologické problémy alebo operácie a úrazy panvy.
  2. Psychologické príčiny: Stres, úzkosť, depresia, nízke sebavedomie, problémy vo vzťahu alebo sexuálna trauma.
  3. Lieky: Niektoré lieky, ako sú antidepresíva, antihypertenzíva, diuretiká, antipsychotiká a antihistaminiká, môžu ako vedľajší účinok spôsobovať erektilnú dysfunkciu.
  4. Zlé návyky: Nadmerná konzumácia alkoholu, fajčenie, užívanie drog alebo nezdravý životný štýl môžu prispieť k erektilnej dysfunkcii.

Liečba erektilnej dysfunkcie závisí od jej príčiny. Lekár vám môže navrhnúť rôzne spôsoby liečby vrátane liekov, ako sú inhibítory fosfodiesterázy typu 5 (PDE5) (napr. sildenafil, tadalafil, vardenafil), hormonálnej liečby, psychologickej liečby, vákuových púmp, intrauretrálnych liekov alebo intrakavernóznych injekcií. V niektorých prípadoch sa môže zvážiť aj chirurgická liečba, napríklad implantácia penilnej protézy. Je dôležité poradiť sa s lekárom, aby sa určila najvhodnejšia liečba pre každý prípad.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.