Čo je Glasgowské skóre (GCS)?

17.03.2023
Glasgowské skóre
Glasgowské skóre

Glasgowské skóre vedomia (alebo Glasgowská stupnica, GCS alebo Glasgow Coma Scale) je klinická stupnica určená na hodnotenie úrovne vedomia pacienta, najmä po úraze hlavy. 

Táto stupnica bola vyvinutá v roku 1974 v škótskom Glasgowe, odtiaľ pochádza aj jej názov. GCS je dôležitým nástrojom v medicíne, ktorý pomáha posúdiť závažnosť poranenia a pravdepodobnosť zotavenia pacienta.

Glasgowské skóre hodnotí pacienta v troch kategóriách: reakcia očí, slovná reakcia a motorická reakcia. Každá z týchto kategórií má svoje vlastné skóre a celkové skóre je súčtom hodnôt z týchto kategórií. Rozsah GCS je od 3 (najhorší stav) do 15 (najlepší stav).

Kategórie a skóre sú nasledovné:

Reakcia očí (1 - 4 body):

 1. žiadna reakcia očí
 2. bolestivá reakcia
 3. reakcia na výzvu
 4. spontánne otvorí oči

Slovná reakcia (1 - 5 bodov):

 1. žiadna sluchová reakcia
 2. vydáva len nezrozumiteľné zvuky
 3. hovorí nezrozumiteľne alebo neprimerane
 4. hovorí zrozumiteľne, ale je dezorientovaný
 5. hovorí zrozumiteľne a je orientovaný

Motorická reakcia (1-6 bodov):

 1. žiadna motorická reakcia
 2. natiahnutie končatiny v reakcii na bolesť (dekortikátorná rigidita)
 3. ohnutie končatiny ako reakcia na bolesť (flexia)
 4. stiahnutie alebo odstránenie podnetu bolesti
 5. lokalizácia bolesti
 6. vykonáva príkazy

Celkové skóre GCS umožňuje zdravotníckemu personálu rýchlo posúdiť stav pacienta a určiť vhodný postup liečby. Nižšie hodnoty naznačujú vážnejší stav, zatiaľ čo vyššie hodnoty znamenajú lepšie zotavenie. GCS sa často používa v nemocniciach pri posudzovaní pacientov na mieste nehody alebo ako súčasť štandardných protokolov v oblastiach, ako je traumatológia, intenzívna medicína a neurológia.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).