Čo je banket?

24.02.2023
Čo je banket?
Čo je banket?

Banket je forma spoločenskej udalosti, ktorá zvyčajne môže zahŕňať kartové hry, večierok alebo inú slávnostnú príležitosť, pri ktorej sa podáva jedlo a pitie. Bankety môžu byť verejné alebo súkromné, formálne alebo neformálne a môžu mať rôzny tvar a veľkosť.

Bankety často zahŕňajú veľké množstvo jedla a nápojov podávaných vo viacerých chodoch. Tento typ stravovania sa nazýva aj viacchodové menu. Na banketoch sa často podávajú aj dezerty, ako sú koláče alebo zákusky.

Bankety sa môžu konať pri rôznych príležitostiach, ako sú svadby, plesy, firemné akcie alebo narodeninové oslavy. Pri organizovaní banketov sa zvyčajne dbá na výzdobu miestnosti a podávanie jedál a nápojov.

Kde a kedy slovo "banket" vzniklo

Slovo "banket" pochádza z francúzštiny, konkrétne z francúzskeho slova "banquet", ktoré znamená hostinu alebo slávnostnú večeru. Pôvod slova nie je úplne jasný, ale niektorí jazykovedci sa domnievajú, že pochádza z talianskeho slova "banco", ktoré znamená lavicu alebo stôl, na ktorom sa podáva jedlo.

Používanie slova "banket" v slovenskom jazyku siaha do stredoveku, keď sa bankety často konali na kráľovských dvoroch a v šľachtických kruhoch ako prejav moci a prosperity. Postupom času sa význam tohto slova rozšíril a dnes sa používa na označenie rôznych druhov slávnostných hostín a večierkov.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové


Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.

Abadieho príznak 1 označuje oftalmologický jav spojený s tyreotoxikózou (toxický účinok nadprodukcie štítnej žľazy).