čo je AB0 systém?

20.03.2023
čo je AB0 systém?
čo je AB0 systém?

AB0 systém (alebo ABO systém) je základný systém krvných skupín u ľudí, ktorý bol identifikovaný v roku 1900 rakúskym lekárom Karlom Landsteinerom. Systém je založený na prítomnosti špecifických antigénov na povrchu červených krviniek a príslušných protilátok v krvnej plazme.

AB0 systém bol objavený v roku 1900 rakúskym lekárom Karlom Landsteinerom. Jeho objav značne zlepšil bezpečnosť transfúzií krvi a bol kľúčovým krokom k pochopeniu základov imunológie. Za svoju prácu na krvných skupinách získal Landsteiner Nobelovu cenu za fyziológiu alebo medicínu v roku 1930. 

V AB0 systéme sú štyri hlavné krvné skupiny:

  1. Skupina A: Má antigén A na povrchu červených krviniek a protilátky proti antigénu B v krvnej plazme.
  2. Skupina B: Má antigén B na povrchu červených krviniek a protilátky proti antigénu A v krvnej plazme.
  3. Skupina AB: Má antigény A aj B na povrchu červených krviniek, ale žiadne protilátky proti antigénom A ani B v krvnej plazme.
  4. Skupina 0: Nemá žiadne antigény A ani B na povrchu červených krviniek, ale má protilátky proti antigénom A aj B v krvnej plazme.

ABO systém je dôležitý pri transfúziách krvi a transplantáciách, pretože pri nekompatibilite môžu nastať závažné imunitné reakcie. Napríklad, osoba so skupinou A nemôže prijať krv zo skupiny B, pretože protilátky proti antigénu B v krvnej plazme príjemcu by zaútočili na červené krvinky darcu so skupinou B.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Príslovie, že "mačka má deväť životov" je staré a rozšírené porekadlo, ktoré sa vzťahuje na schopnosť mačiek prežiť situácie, ktoré sa môžu zdať smrteľné alebo pre život nebezpečné.

To, že sa palica, tyč alebo čokoľvek v takom tvare vo vode javí ako zlomené, je dôsledkom javu, ktorý sa nazýva lom svetla. K lomu dochádza, keď svetlo prechádza medzi dvoma prostrediami s rôznymi indexmi lomu, napríklad vzduchom a vodou. Index lomu je miera, ktorá opisuje, ako rýchlo svetlo prechádza daným prostredím.