Anorexia: Príznaky, príčiny a možnosti liečby

10.03.2023

Anorexia je komplexná porucha, ktorá ovplyvňuje nielen fyzické zdravie človeka, ale aj jeho duševnú a emocionálnu pohodu. Ide o komplexnú poruchu, ktorá ovplyvňuje nielen fyzické zdravie človeka, ale aj jeho duševnú a emocionálnu pohodu. V tejto komplexnej príručke vám vysvetlíme, čo je anorexia, jej príznaky, príčiny a možnosti liečby.

Anorexia
Anorexia

Úvod do anorexie

Anorexia, známa aj ako mentálna anorexia, je potenciálne život ohrozujúca porucha príjmu potravy, ktorá sa vyznačuje intenzívnym strachom z priberania, skresleným obrazom tela a odmietaním udržať si zdravú hmotnosť. Je to duševné ochorenie, ktoré postihuje mužov aj ženy, hoci je častejšie u žien. Podľa Národnej asociácie pre poruchy príjmu potravy trpí anorexiou približne 1 % populácie v Spojených štátoch.

Čo je to anorexia? Pochopenie definície

Anorexia je komplexná porucha, ktorá zahŕňa kombináciu psychologických, biologických a sociálnych faktorov. Nejde len o jedlo a hmotnosť, ale o spôsob, ako sa vyrovnať s emocionálnou bolesťou, stresom a úzkosťou. Ľudia s anorexiou majú extrémny strach z priberania a skreslený obraz tela, čo ich vedie k obmedzovaniu príjmu potravy, nadmernému cvičeniu a inému správaniu, aby schudli.

Anorexia je závažné duševné ochorenie, ktoré môže viesť k vážnym fyzickým a emocionálnym zdravotným problémom, ako sú podvýživa, dehydratácia, problémy so srdcom a depresia. Ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, prejavia príznaky anorexie, je dôležité čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc.

Anorexia bola prvýkrát diagnostikovaná v 19. storočí a bola pôvodne nazvaná "anorexia nervosa". Vtedy bola anorexia považovaná za vzácnu a zriedkavú poruchu príjmu potravy, ktorá postihovala iba niekoľko ľudí.

V 20. storočí sa však anorexia stala oveľa bežnejšou, najmä v západnej kultúre. V roku 1980 bola anorexia oficiálne uznávaná ako psychologická diagnóza v diagnostickom manuáli amerického psychiatrického združenia (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-III). Odvtedy bola aktualizovaná v ďalších verziách DSM, vrátane DSM-5, kde je klasifikovaná ako porucha príjmu potravy.

Dnes je anorexia celosvetovým problémom, ktorý postihuje milióny ľudí všetkých vekových kategórií a pohlaví. Diagnostikovať anorexiu môže byť náročné, pretože symptómy môžu byť veľmi variabilné a môžu sa prekrývať s inými poruchami príjmu potravy alebo psychologickými problémami.

Príznaky anorexie - fyzické a behaviorálne

Príznaky anorexie sa môžu u jednotlivých osôb líšiť, ale zvyčajne zahŕňajú kombináciu fyzických a behaviorálnych zmien. Fyzické príznaky môžu zahŕňať:

 • Dramatický úbytok hmotnosti
 • Extrémna štíhlosť
 • Suchá pokožka
 • Krehké nechty
 • Tenké alebo riedke vlasy
 • Neznášanlivosť chladu
 • Nízky krvný tlak
 • Nepravidelný srdcový tep
 • Zápcha
 • Amenorea (absencia menštruácie)
 • Príznaky správania môžu zahŕňať:
 • Obsedantné myšlienky o jedle, hmotnosti a kalóriách
 • odmietanie konzumácie určitých potravín alebo skupín potravín
 • Zaujatie telesným obrazom
 • Nadmerné cvičenie
 • stiahnutie sa zo spoločnosti
 • Podráždenosť
 • Úzkosť a depresia
 • sebapoškodzujúce správanie

Ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, prejavia tieto príznaky, je dôležité čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc.

Príčiny anorexie - genetika, psychológia, faktory prostredia

Príčiny anorexie nie sú úplne objasnené, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických, psychologických a environmentálnych faktorov. Niektoré z týchto faktorov môžu zahŕňať:

 • Genetické faktory môžu zahrnovať určité gény, ktoré ovplyvňujú náš metabolizmus a hormóny, ktoré regulujú chuť do jedla a pocit nasýtenia. Osoby s rodinnou históriou anorexie alebo iných porúch príjmu potravy majú väčšie riziko výskytu anorexie.
 • Biologické faktory zahŕňajú rôzne zmeny v mozgu, ktoré môžu ovplyvňovať náš apetít, náladu a vnímanie tela. Napríklad, výskumy naznačujú, že osoby s anorexiou majú zvýšenú aktivitu v oblasti mozgu zodpovednej za kontrolu emócií a to, ako vnímame bolesť.
 • Psychologické faktory môžu zahŕňať rôzne faktory, ako napríklad nízku sebaúctu, perfekcionizmus, úzkosť, depresiu a ťažkosti v medziľudských vzťahoch. Anorexia môže byť spôsobom, ako osoby kontrolujú svoje emócie a vyrovnávajú sa so stresom.
 • Okrem toho môžu na vývoj anorexie mať vplyv aj kultúrne faktory, ako napríklad tlak na dokonalosť a ideály krásy, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na psychiku osôb s nízkou sebaúctou.

Je dôležité poznamenať, že anorexia nie je spôsobená nedostatkom vôle alebo túžbou byť štíhly. Je to komplexné duševné ochorenie, ktoré si vyžaduje odbornú pomoc na prekonanie.

Diagnostika anorexie - Ako sa diagnostikuje?

Anorexia sa diagnostikuje na základe kombinácie fyzických a psychologických hodnotení. Zdravotnícky pracovník vykoná fyzické vyšetrenie, aby skontroloval, či anorexia nespôsobuje zdravotné komplikácie, ako je podvýživa a dehydratácia. Bude sa tiež pýtať na stravovacie návyky, úbytok hmotnosti a ďalšie príznaky.

Psychologické posúdenie môže zahŕňať klinický rozhovor, psychologické dotazníky a iné testy na posúdenie duševného zdravia a pohody osoby. Diagnóza anorexie sa stanoví, ak osoba spĺňa diagnostické kritériá uvedené v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch (DSM-5).

Možnosti liečby anorexie - terapia, lieky, hospitalizácia

Anorexia je liečiteľné ochorenie a pri správnej liečbe je možné zotavenie. Najúčinnejšou liečbou anorexie je kombinácia terapie, liekov a výživového poradenstva. Niektoré z možností liečby anorexie zahŕňajú:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Je to typ terapie, ktorá pomáha ľuďom s anorexiou identifikovať a zmeniť negatívne myšlienky a správanie súvisiace s jedlom a telesným obrazom.
 • Rodinná terapia (FBT): Terapia, ktorá do procesu liečby zapája rodinu a zameriava sa na obnovenie hmotnosti a normálnych stravovacích návykov.
 • Lieky: Antidepresíva a antipsychotiká môžu byť predpísané na liečbu sprievodných duševných ochorení a zvládnutie príznakov anorexie.
 • Výživové poradenstvo: Registrovaný dietológ môže osobe s anorexiou pomôcť vypracovať plán zdravého stravovania a obnoviť jej hmotnosť.
 • V závažných prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia, aby sa stabilizovalo fyzické zdravie osoby a zabránilo sa život ohrozujúcim komplikáciám.

Zotavenie z anorexie - Cesta k zotaveniu a prevencia relapsu

Zotavenie z anorexie je dlhá a náročná cesta, ktorá si vyžaduje odhodlanie, podporu a obetavosť. Je dôležité si uvedomiť, že zotavenie je možné a mnoho ľudí prekonalo anorexiu a pokračuje v zdravom a plnohodnotnom živote.

Cesta k zotaveniu z anorexie zahŕňa:

 • Prijatie: Prijatie skutočnosti, že máte anorexiu, a vyhľadanie odbornej pomoci je prvým krokom k uzdraveniu.
 • Liečba: Na zotavenie je nevyhnutné zapojiť sa do liečby založenej na dôkazoch, ako je terapia a lieky.
 • Podpora: Vytvorenie podporného systému rodiny, priateľov a zdravotníckych pracovníkov môže poskytnúť povzbudenie a motiváciu počas procesu zotavovania.
 • Prevencia relapsu: Pre dlhodobé zotavenie je veľmi dôležité rozvíjať zručnosti a stratégie na zvládanie situácie, aby sa predišlo recidíve.

Ako pomôcť človeku s anorexiou - Tipy pre rodinu a priateľov

Sledovať niekoho, koho milujete, ako bojuje s anorexiou, môže byť ťažké a zdrvujúce. Je dôležité ponúknuť podporu a povzbudenie a zároveň rešpektovať ich súkromie a autonómiu. Tu je niekoľko tipov, ako pomôcť niekomu s anorexiou:

 • Ponúknite podporu: Dajte tejto osobe najavo, že ste tu pre ňu a ste ochotní jej pomôcť, ako len môžete.
 • Vyhnite sa kritike: Vyhnite sa negatívnym komentárom o ich vzhľade alebo stravovacích návykoch, pretože to môže byť podnetné a kontraproduktívne.
 • Vzdelávajte sa: Naučte sa čo najviac o anorexii a možnostiach jej liečby, aby ste lepšie pochopili, čím váš blízky prechádza.
 • Podporujte liečbu: Povzbuďte svojho blízkeho, aby vyhľadal odbornú pomoc, a ponúknite mu pomoc pri hľadaní terapeuta alebo liečebného programu.

Zvyšovanie povedomia a boj proti stigmatizácii anorexie

Anorexia je závažné duševné ochorenie, ktoré si vyžaduje pochopenie, súcit a podporu. Zvyšovaním povedomia a bojom proti stigmatizácii anorexie môžeme pomôcť väčšiemu počtu ľudí vyhľadať pomoc, ktorú potrebujú a ktorú si zaslúžia. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s anorexiou, nezabudnite, že uzdravenie je možné a nie ste na to sami.

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s anorexiou, vyhľadajte odbornú pomoc. Pre viac informácií o možnostiach liečby sa obráťte na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo odborníka na duševné zdravie. Pamätajte, že zotavenie je možné a nie ste na to sami.

Je tiež dôležité mať podporu od svojho okolia. Rozprávanie sa s priateľmi alebo rodinou o vašich pocitoch a obavách môže byť veľmi užitočné. Môžete sa tiež obrátiť na podporné skupiny, kde môžete stretnúť ľudí, ktorí prechádzajú podobnými problémami a poskytnú vám podporu a pochopenie.

Anorexia je liečiteľná a môžete sa z nej dostať. S pomocou odborníkov a podpory vašich blízkych môžete začať cestu k uzdraveniu a zlepšeniu vášho fyzického a psychického zdravia.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.