Anorexia: Príznaky, príčiny a možnosti liečby

10.03.2023

Anorexia je komplexná porucha, ktorá ovplyvňuje nielen fyzické zdravie človeka, ale aj jeho duševnú a emocionálnu pohodu. Ide o komplexnú poruchu, ktorá ovplyvňuje nielen fyzické zdravie človeka, ale aj jeho duševnú a emocionálnu pohodu. V tejto komplexnej príručke vám vysvetlíme, čo je anorexia, jej príznaky, príčiny a možnosti liečby.

Anorexia
Anorexia

Úvod do anorexie

Anorexia, známa aj ako mentálna anorexia, je potenciálne život ohrozujúca porucha príjmu potravy, ktorá sa vyznačuje intenzívnym strachom z priberania, skresleným obrazom tela a odmietaním udržať si zdravú hmotnosť. Je to duševné ochorenie, ktoré postihuje mužov aj ženy, hoci je častejšie u žien. Podľa Národnej asociácie pre poruchy príjmu potravy trpí anorexiou približne 1 % populácie v Spojených štátoch.

Čo je to anorexia? Pochopenie definície

Anorexia je komplexná porucha, ktorá zahŕňa kombináciu psychologických, biologických a sociálnych faktorov. Nejde len o jedlo a hmotnosť, ale o spôsob, ako sa vyrovnať s emocionálnou bolesťou, stresom a úzkosťou. Ľudia s anorexiou majú extrémny strach z priberania a skreslený obraz tela, čo ich vedie k obmedzovaniu príjmu potravy, nadmernému cvičeniu a inému správaniu, aby schudli.

Anorexia je závažné duševné ochorenie, ktoré môže viesť k vážnym fyzickým a emocionálnym zdravotným problémom, ako sú podvýživa, dehydratácia, problémy so srdcom a depresia. Ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, prejavia príznaky anorexie, je dôležité čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc.

Anorexia bola prvýkrát diagnostikovaná v 19. storočí a bola pôvodne nazvaná "anorexia nervosa". Vtedy bola anorexia považovaná za vzácnu a zriedkavú poruchu príjmu potravy, ktorá postihovala iba niekoľko ľudí.

V 20. storočí sa však anorexia stala oveľa bežnejšou, najmä v západnej kultúre. V roku 1980 bola anorexia oficiálne uznávaná ako psychologická diagnóza v diagnostickom manuáli amerického psychiatrického združenia (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM-III). Odvtedy bola aktualizovaná v ďalších verziách DSM, vrátane DSM-5, kde je klasifikovaná ako porucha príjmu potravy.

Dnes je anorexia celosvetovým problémom, ktorý postihuje milióny ľudí všetkých vekových kategórií a pohlaví. Diagnostikovať anorexiu môže byť náročné, pretože symptómy môžu byť veľmi variabilné a môžu sa prekrývať s inými poruchami príjmu potravy alebo psychologickými problémami.

Príznaky anorexie - fyzické a behaviorálne

Príznaky anorexie sa môžu u jednotlivých osôb líšiť, ale zvyčajne zahŕňajú kombináciu fyzických a behaviorálnych zmien. Fyzické príznaky môžu zahŕňať:

 • Dramatický úbytok hmotnosti
 • Extrémna štíhlosť
 • Suchá pokožka
 • Krehké nechty
 • Tenké alebo riedke vlasy
 • Neznášanlivosť chladu
 • Nízky krvný tlak
 • Nepravidelný srdcový tep
 • Zápcha
 • Amenorea (absencia menštruácie)
 • Príznaky správania môžu zahŕňať:
 • Obsedantné myšlienky o jedle, hmotnosti a kalóriách
 • odmietanie konzumácie určitých potravín alebo skupín potravín
 • Zaujatie telesným obrazom
 • Nadmerné cvičenie
 • stiahnutie sa zo spoločnosti
 • Podráždenosť
 • Úzkosť a depresia
 • sebapoškodzujúce správanie

Ak sa u vás alebo u niekoho, koho poznáte, prejavia tieto príznaky, je dôležité čo najskôr vyhľadať odbornú pomoc.

Príčiny anorexie - genetika, psychológia, faktory prostredia

Príčiny anorexie nie sú úplne objasnené, ale predpokladá sa, že ide o kombináciu genetických, psychologických a environmentálnych faktorov. Niektoré z týchto faktorov môžu zahŕňať:

 • Genetické faktory môžu zahrnovať určité gény, ktoré ovplyvňujú náš metabolizmus a hormóny, ktoré regulujú chuť do jedla a pocit nasýtenia. Osoby s rodinnou históriou anorexie alebo iných porúch príjmu potravy majú väčšie riziko výskytu anorexie.
 • Biologické faktory zahŕňajú rôzne zmeny v mozgu, ktoré môžu ovplyvňovať náš apetít, náladu a vnímanie tela. Napríklad, výskumy naznačujú, že osoby s anorexiou majú zvýšenú aktivitu v oblasti mozgu zodpovednej za kontrolu emócií a to, ako vnímame bolesť.
 • Psychologické faktory môžu zahŕňať rôzne faktory, ako napríklad nízku sebaúctu, perfekcionizmus, úzkosť, depresiu a ťažkosti v medziľudských vzťahoch. Anorexia môže byť spôsobom, ako osoby kontrolujú svoje emócie a vyrovnávajú sa so stresom.
 • Okrem toho môžu na vývoj anorexie mať vplyv aj kultúrne faktory, ako napríklad tlak na dokonalosť a ideály krásy, ktoré môžu mať škodlivý vplyv na psychiku osôb s nízkou sebaúctou.

Je dôležité poznamenať, že anorexia nie je spôsobená nedostatkom vôle alebo túžbou byť štíhly. Je to komplexné duševné ochorenie, ktoré si vyžaduje odbornú pomoc na prekonanie.

Diagnostika anorexie - Ako sa diagnostikuje?

Anorexia sa diagnostikuje na základe kombinácie fyzických a psychologických hodnotení. Zdravotnícky pracovník vykoná fyzické vyšetrenie, aby skontroloval, či anorexia nespôsobuje zdravotné komplikácie, ako je podvýživa a dehydratácia. Bude sa tiež pýtať na stravovacie návyky, úbytok hmotnosti a ďalšie príznaky.

Psychologické posúdenie môže zahŕňať klinický rozhovor, psychologické dotazníky a iné testy na posúdenie duševného zdravia a pohody osoby. Diagnóza anorexie sa stanoví, ak osoba spĺňa diagnostické kritériá uvedené v Diagnostickom a štatistickom manuáli duševných porúch (DSM-5).

Možnosti liečby anorexie - terapia, lieky, hospitalizácia

Anorexia je liečiteľné ochorenie a pri správnej liečbe je možné zotavenie. Najúčinnejšou liečbou anorexie je kombinácia terapie, liekov a výživového poradenstva. Niektoré z možností liečby anorexie zahŕňajú:

 • Kognitívno-behaviorálna terapia (KBT): Je to typ terapie, ktorá pomáha ľuďom s anorexiou identifikovať a zmeniť negatívne myšlienky a správanie súvisiace s jedlom a telesným obrazom.
 • Rodinná terapia (FBT): Terapia, ktorá do procesu liečby zapája rodinu a zameriava sa na obnovenie hmotnosti a normálnych stravovacích návykov.
 • Lieky: Antidepresíva a antipsychotiká môžu byť predpísané na liečbu sprievodných duševných ochorení a zvládnutie príznakov anorexie.
 • Výživové poradenstvo: Registrovaný dietológ môže osobe s anorexiou pomôcť vypracovať plán zdravého stravovania a obnoviť jej hmotnosť.
 • V závažných prípadoch môže byť potrebná hospitalizácia, aby sa stabilizovalo fyzické zdravie osoby a zabránilo sa život ohrozujúcim komplikáciám.

Zotavenie z anorexie - Cesta k zotaveniu a prevencia relapsu

Zotavenie z anorexie je dlhá a náročná cesta, ktorá si vyžaduje odhodlanie, podporu a obetavosť. Je dôležité si uvedomiť, že zotavenie je možné a mnoho ľudí prekonalo anorexiu a pokračuje v zdravom a plnohodnotnom živote.

Cesta k zotaveniu z anorexie zahŕňa:

 • Prijatie: Prijatie skutočnosti, že máte anorexiu, a vyhľadanie odbornej pomoci je prvým krokom k uzdraveniu.
 • Liečba: Na zotavenie je nevyhnutné zapojiť sa do liečby založenej na dôkazoch, ako je terapia a lieky.
 • Podpora: Vytvorenie podporného systému rodiny, priateľov a zdravotníckych pracovníkov môže poskytnúť povzbudenie a motiváciu počas procesu zotavovania.
 • Prevencia relapsu: Pre dlhodobé zotavenie je veľmi dôležité rozvíjať zručnosti a stratégie na zvládanie situácie, aby sa predišlo recidíve.

Ako pomôcť človeku s anorexiou - Tipy pre rodinu a priateľov

Sledovať niekoho, koho milujete, ako bojuje s anorexiou, môže byť ťažké a zdrvujúce. Je dôležité ponúknuť podporu a povzbudenie a zároveň rešpektovať ich súkromie a autonómiu. Tu je niekoľko tipov, ako pomôcť niekomu s anorexiou:

 • Ponúknite podporu: Dajte tejto osobe najavo, že ste tu pre ňu a ste ochotní jej pomôcť, ako len môžete.
 • Vyhnite sa kritike: Vyhnite sa negatívnym komentárom o ich vzhľade alebo stravovacích návykoch, pretože to môže byť podnetné a kontraproduktívne.
 • Vzdelávajte sa: Naučte sa čo najviac o anorexii a možnostiach jej liečby, aby ste lepšie pochopili, čím váš blízky prechádza.
 • Podporujte liečbu: Povzbuďte svojho blízkeho, aby vyhľadal odbornú pomoc, a ponúknite mu pomoc pri hľadaní terapeuta alebo liečebného programu.

Zvyšovanie povedomia a boj proti stigmatizácii anorexie

Anorexia je závažné duševné ochorenie, ktoré si vyžaduje pochopenie, súcit a podporu. Zvyšovaním povedomia a bojom proti stigmatizácii anorexie môžeme pomôcť väčšiemu počtu ľudí vyhľadať pomoc, ktorú potrebujú a ktorú si zaslúžia. Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s anorexiou, nezabudnite, že uzdravenie je možné a nie ste na to sami.

Ak vy alebo niekto, koho poznáte, bojuje s anorexiou, vyhľadajte odbornú pomoc. Pre viac informácií o možnostiach liečby sa obráťte na svojho poskytovateľa zdravotnej starostlivosti alebo odborníka na duševné zdravie. Pamätajte, že zotavenie je možné a nie ste na to sami.

Je tiež dôležité mať podporu od svojho okolia. Rozprávanie sa s priateľmi alebo rodinou o vašich pocitoch a obavách môže byť veľmi užitočné. Môžete sa tiež obrátiť na podporné skupiny, kde môžete stretnúť ľudí, ktorí prechádzajú podobnými problémami a poskytnú vám podporu a pochopenie.

Anorexia je liečiteľná a môžete sa z nej dostať. S pomocou odborníkov a podpory vašich blízkych môžete začať cestu k uzdraveniu a zlepšeniu vášho fyzického a psychického zdravia.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

Koža je najväčším orgánom ľudského tela a má veľmi dôležité funkcie. Najdôležitejšou z nich je obranná, pretože zabraňuje prenikaniu mikroorganizmov a vonkajších činiteľov do tela. Okrem toho vďaka svojim nervovým zakončeniam a zmyslovým receptorom prenáša informácie z vonkajšieho sveta, napríklad o bolesti alebo teple.

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.