Ako sa zbaviť lišajníkov na ovocných stromoch?

25.03.2023

Lišajníky sú symbiotické organizmy zložené z húb a rias, ktoré sa môžu vyskytovať na kôre ovocných stromov. Hoci zvyčajne nepredstavujú priamy zdravotný problém pre strom, môžu byť škodlivé, ak sa ich populácia výrazne zvýši.

Ovocný strom
Ovocný strom

Mechanické odstránenie

Mechanické odstraňovanie lišajníkov z ovocných stromov je jednou z najjednoduchších a najmenej škodlivých metód, ako sa ich zbaviť. Postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 • Vyberte si vhodný nástroj: na jemné odlupovanie lišajníkov z kôry stromu je ideálna mäkká kefa alebo gumená rukavica. Je dôležité, aby nástroj nebol príliš tvrdý alebo ostrý, aby nedošlo k poškodeniu kôry.
 • Očistite kôru: Predtým, ako začnete odstraňovať lišajník, môžete kôru stromu navlhčiť vodou, aby sa lišajník ľahšie uvoľnil.
 • Lišajník opatrne odlúpnite: Lišajník z kôry stromu jemne odlúpnite mäkkou kefkou alebo gumovou rukavicou. Postupujte od vrcholu k základni stromu a snažte sa nepoškodiť kôru.
 • Kontrola: Po odstránení väčšiny lišajníkov skontrolujte kôru, či ste nevynechali nejaké miesta. Ak nájdete ďalšie lišajníky, postup zopakujte.
 • Údržba: Po odstránení lišajníkov je dôležité udržiavať strom v zdravom stave, aby sa zabránilo ich opätovnému rastu. Pravidelné orezávanie, zabezpečenie dostatku slnka a vzduchu a odstraňovanie chorých alebo odumretých konárov prispievajú k zdraviu stromu.

Mechanické odstraňovanie lišajníkov je najúčinnejšie pri miernych až stredne závažných problémoch. V prípade veľkých populácií lišajníkov alebo na ťažko prístupných miestach môžete zvážiť použitie biologických kontrolných prostriedkov alebo medených prípravkov, ako som uviedol v predchádzajúcej odpovedi.

Použitie biologických prípravkov

Použitie biologických prípravkov, ako sú baktérie a huby, môže byť ekologický a účinný spôsob, ako pomôcť odstrániť lišajníky z ovocných stromov. Bacillus subtilis je príkladom baktérie, ktorá sa používa na potlačenie rastu lišajníkov a iných škodlivých organizmov.

Pri používaní Bacillus subtilis na odstránenie lišajníkov postupujte podľa týchto krokov:

 1. Kúpte si Bacillus subtilis: Tento biologický prostriedok je často dostupný v záhradných centrách alebo online. Pred kúpou sa uistite, že ide o prípravok určený na použitie na ovocných stromoch.
 2. Príprava roztoku: Väčšina prípravkov na báze Bacillus subtilis sa dodáva v práškovej alebo tekutej forme, ktorá by sa mala zmiešať s vodou podľa pokynov na obale.
 3. Použitie roztoku: Roztokom Bacillus subtilis postriekajte kôru ovocných stromov, pričom sa sústreďte na miesta, kde sa lišajníky vyskytujú najhojnejšie. Postupujte podľa pokynov na obale výrobku, pretože frekvencia aplikácie a množstvo použitého roztoku sa môžu líšiť.
 4. Sledovanie výsledkov: Po aplikácii Bacillus subtilis sledujte ovocné stromy, či sa lišajníky zmenšili alebo úplne zmizli. V prípade potreby aplikáciu zopakujte podľa pokynov na obale prípravku.

Používanie Bacillus subtilis a iných biologických kontrolných látok sa vo všeobecnosti považuje za bezpečné pre životné prostredie a ostatné rastliny. Vždy sa riaďte pokynmi uvedenými na obale výrobku a poraďte sa s odborníkom alebo miestnym záhradníkom, aby ste sa uistili, že používate vhodný biologický prípravok pre váš konkrétny druh ovocného stromu. 

Použitie medených prípravkov

Prípravky z medi, ako je oxychlorid meďnatý a síran meďnatý, sa často používajú ako fungicídy a baktericídy na ochranu ovocných stromov pred škodlivými organizmami vrátane lišajníkov. Pri aplikácii medených prípravkov na odstránenie lišajníkov z ovocných stromov postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Zakúpte výrobky: medené výrobky nájdete v miestnych záhradných centrách alebo online. Pred nákupom sa uistite, že výrobok je vhodný pre váš typ ovocného stromu.
 2. Pripravte si roztok: Koncentrácia a množstvo vody sa môžu líšiť v závislosti od konkrétneho výrobku.
 3. Aplikujte v správnom čase: Aby ste minimalizovali riziko poškodenia listov, aplikujte medené prípravky, keď sú ovocné stromy v pokoji, najlepšie počas zimných mesiacov, keď sú stromy bez listov.
 4. Postrek: Postriekajte ovocné stromy roztokom medi, pričom sa sústreďte na miesta s najväčším výskytom lišajníkov. Prípravok aplikujte rovnomerne, ale vyhnite sa nadmernému postreku, aby ste nepoškodili kôru stromu.
 5. Sledovanie výsledkov: Po aplikácii medených prípravkov sledujte ovocné stromy, či sa lišajníky zmenšujú alebo úplne zmizli. V prípade potreby aplikáciu zopakujte podľa pokynov na obale prípravku.
 6. Prevencia: Udržujte stromy zdravé a zabezpečte im dostatok slnka a vzduchu, aby ste zabránili opätovnému rastu lišajníkov. K zdraviu stromov prispieva aj pravidelné orezávanie a odstraňovanie chorých alebo odumretých konárov.

Pred použitím prípravkov si preštudujte návod na použitie, aby ste sa uistili, že prípravok je vhodný pre váš konkrétny typ ovocného stromu a že ho používate podľa pokynov na obale. Prípravky obsahujúce meď môžu byť pri nesprávnom alebo nadmernom používaní škodlivé pre niektoré rastliny alebo životné prostredie. Preto je dôležité dodržiavať pokyny a zvážiť použitie alternatívnych metód.

Pri používaní prípravkov s obsahom medi alebo iných chemických prípravkov na kontrolu lišajníkov a škodcov na ovocných stromoch je tiež dôležité dodržiavať bezpečnostné opatrenia. Pri práci s chemickými látkami používajte ochranné rukavice, ochranné okuliare a respirátory, aby ste minimalizovali riziko vystavenia a poranenia.

Vždy sledujte zdravotný stav ovocných stromov a udržiavajte ich v čo najlepšom stave, aby ste predišli problémom s lišajníkmi alebo škodcami v budúcnosti. Kľúčom k pestovaniu zdravých a odolných stromov sú správne záhradnícke postupy vrátane správnej výživy, zavlažovania a rezu.

Prevencia

Prevencia je kľúčovým prvkom pri zabezpečovaní zdravia ovocných stromov a znižovaní rizika výskytu lišajníkov. Dodržiavanie týchto tipov a postupov môže pomôcť udržať vaše ovocné stromy zdravé a znížiť pravdepodobnosť výskytu lišajníkov:

 1. Zabezpečte dostatok slnka a vzduchu: dbajte na to, aby boli ovocné stromy vystavené dostatku slnka a aby boli vysadené v dostatočnej vzdialenosti a mali dostatok priestoru na cirkuláciu vzduchu. To pomáha znižovať vlhkosť, ktorú lišajníky uprednostňujú.
 2. Pravidelný rez: Pravidelným rezom zlepšíte vetranie a prístup slnečného svetla k jednotlivým konárom stromu. Odstráňte zamotané a dovnútra rastúce konáre, aby ste zlepšili cirkuláciu vzduchu a zabránili nadmernému zatieneniu.
 3. Odstraňovanie chorých a odumretých konárov: Choré alebo odumreté konáre môžu vytvárať ideálne podmienky pre rast lišajníkov a môžu tiež oslabovať strom. Pravidelná kontrola a odstraňovanie chorých alebo odumretých konárov zabezpečí zdravie stromu a zníži riziko výskytu lišajníkov.
 4. Správna výživa a zavlažovanie: Udržujte zdravie ovocných stromov správnou výživou a zavlažovaním. Zdravé a vitálne stromy sú menej náchylné na škodcov a choroby vrátane lišajníkov.
 5. Monitorovanie zdravotného stavu stromov: Pravidelným monitorovaním zdravotného stavu ovocných stromov môžete zistiť prítomnosť lišajníkov alebo škodcov skôr, ako sa stanú vážnym problémom. Rýchla reakcia na prvé príznaky problémov zvyšuje šance na úspešné odstránenie lišajníkov a udržanie stromov v dobrom stave.

Dodržiavaním týchto preventívnych opatrení zabezpečíte, že vaše ovocné stromy budú zdravo rásť a odolávať rôznym chorobám a škodcom vrátane lišajníkov.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.

Predstavte si, že máte možnosť komunikovať so svojím telefónom alebo platobnou kartou jednoduchým priblížením k druhému zariadeniu. Túto úžasnú technológiu, ktorá to umožňuje, nazývame NFC (Near Field Communication). Ide o bezdrôtovú technológiu, ktorá nám umožňuje prenášať dáta medzi zariadeniami, ktoré sú veľmi blízko sebe (maximálne 4 cm od...

Takmer každá žena má myšlienku, že muž si môže nájsť milenku. Strach zo straty partnera môže byť spôsobený predovšetkým zmenou jeho správania a zmenou jeho streotypov. Aké sú hlavné príčiny toho, že muži majú milenky? Povieme vám to v tomto článku.