Tupozrakosť (amblyopia): Všetko, čo potrebujete vedieť

06.03.2023

Tupozrakosť (amblyopia), známa aj ako "lenivé oko" je detské ochorenie, ktorý postihuje približne 3 % populácie, a ak sa nelieči, môže spôsobiť výrazné zhoršenie zraku. V tomto článku sa budeme venovať tomu, čo je tupozrakosť, jej príčinám a rizikovým faktorom, príznakom a symptómom, na ktoré si treba dávať pozor, spôsobu diagnostikovania a dostupným možnostiam liečby. Poskytneme tiež tipy pre rodičov, ako pomôcť svojim deťom s tupozrakosťou, stratégie zvládania života s týmto ochorením a zdroje dostupné pre tých, ktorí hľadajú pomoc.

Tupozrakosť (amblyopia)
Tupozrakosť (amblyopia)

Čo je tupozrakosť a ako ovplyvňuje videnie?

Amblyopia alebo tupozrakosť je stav, pri ktorom má jedno oko zníženú zrakovú ostrosť, a to aj pri použití okuliarov alebo kontaktných šošoviek na predpis. Stáva sa to preto, lebo mozog ignoruje alebo potláča obraz z postihnutého oka a uprednostňuje obraz z "dobrého" oka. Postupom času sa mozog stáva viac závislým na "dobrom" oku a videnie postihnutého oka sa zhoršuje.

Tupozrakosť môže byť spôsobená rôznymi faktormi vrátane strabizmu (nesprávne nastavené oči), refrakčných chýb (krátkozrakosť, ďalekozrakosť alebo astigmatizmus) alebo kombináciou oboch. Zvyčajne vzniká v ranom detstve, keď sa zrakový systém ešte len vyvíja, ale môže sa vyskytnúť aj u dospelých, ktorí utrpeli úraz oka alebo sa u nich vyvinulo ochorenie, ktoré ovplyvňuje videnie.

Príčiny a rizikové faktory amblyopie

Tupozrakosť môže spôsobovať viacero faktorov vrátane:

 • Strabizmus - Strabizmus je stav, keď sú oči nesprávne nastavené a nespolupracujú. Jedno oko sa môže otáčať dovnútra, von, nahor alebo nadol, zatiaľ čo druhé oko zostáva rovno. Toto nesprávne nastavenie môže spôsobiť, že mozog ignoruje alebo potláča obraz z nesprávne nastaveného oka, čo vedie k tupozrakosti.
 • Refrakčné chyby - Refrakčné chyby sú bežné očné ochorenia, ktoré môžu spôsobiť rozmazané videnie. Krátkozrakosť (myopia), ďalekozrakosť (hyperopia) a astigmatizmus sú všetky typy refrakčných chýb, ktoré môžu spôsobiť tupozrakosť, ak sa neliečia.
 • Deprivácia - Deprivačná tupozrakosť vzniká vtedy, keď jedno oko nemôže jasne vidieť počas kritického obdobia vývoja zraku. Môže sa to stať, ak sa dieťa narodí so sivým zákalom alebo ak existuje fyzická prekážka, ktorá bráni vstupu svetla do oka.

Príznaky a symptómy tupozrakosti

Príznaky a symptómy tupozrakosti sa môžu líšiť v závislosti od príčiny a závažnosti ochorenia. Medzi bežné príznaky a symptómy, na ktoré si treba dávať pozor, patria:

 • Slabé videnie na jedno oko - Jedným z najčastejších príznakov tupozrakosti je zlé videnie na jedno oko. Dieťa si to môže všimnúť tak, že si zakryje jedno oko alebo zakloní hlavu, aby lepšie videlo.
 • Strabizmus - Strabizmus môže byť príznakom tupozrakosti, najmä ak sa jedno oko neustále otáča dovnútra, von, nahor alebo nadol.
 • Nakláňanie hlavy - Nakláňanie hlavy je ďalším príznakom tupozrakosti, pretože môže dieťaťu pomôcť lepšie vidieť "dobrým" okom.
 • Zlé vnímanie hĺbky - Tupozrakosť môže ovplyvniť aj vnímanie hĺbky, čo sťažuje presné posúdenie vzdialeností.

Diagnostika tupozrakosti

Ak máte podozrenie, že vy alebo vaše dieťa trpí amblyopiou, je dôležité dohodnúť si stretnutie s optometristom alebo oftalmológom. Lekár vykoná komplexné očné vyšetrenie, ktoré môže zahŕňať:

 • Test zrakovej ostrosti - Testom zrakovej ostrosti sa meria, ako dobre človek vidí na rôzne vzdialenosti. Tento test sa zvyčajne vykonáva pomocou očnej tabuľky.
 • Refrakčný test - Refrakčným testom sa zistí, či má osoba refrakčnú chybu, ktorá môže prispievať k jej tupozrakosti.
 • Test krytia - Krycí test sa používa na zistenie strabizmu. Lekár zakryje jedno oko naraz, kým sa pacient pozerá na cieľ, a potom oko odkryje, aby zistil, či sa pohybuje.
 • Vyhodnotenie zdravotného stavu očí - Lekár zhodnotí aj zdravotný stav očí a hľadá akékoľvek známky ochorenia alebo poškodenia.

Možnosti liečby tupozrakosti

Liečba amblyopie zvyčajne závisí od príčiny a závažnosti stavu. Vo väčšine prípadov je cieľom liečby zlepšiť videnie postihnutého oka a povzbudiť mozog, aby používal obe oči spoločne. Niektoré bežné možnosti liečby zahŕňajú:

Okuliare alebo kontaktné šošovky

 • Ak je amblyopia spôsobená refrakčnou chybou, na korekciu videnia v postihnutom oku môžu byť predpísané okuliare alebo kontaktné šošovky.

Náplasť

 • Zakrývanie zahŕňa zakrývanie "dobrého" oka očnou náplasťou na určitý čas každý deň, aby sa mozog povzbudil k používaniu postihnutého oka. Toto môže byť veľmi účinná možnosť liečby tupozrakosti spôsobenej strabizmom.

Terapia zraku

 • Zraková terapia zahŕňa sériu cvičení a aktivít zameraných na zlepšenie funkcie zrakového systému. Môže to byť účinná možnosť liečby tupozrakosti spôsobenej kombináciou refrakčných chýb a strabizmu.

Chirurgický zákrok

 • V závažných prípadoch strabizmu môže byť potrebný chirurgický zákrok na opätovné nastavenie očí a zlepšenie zrakovej funkcie postihnutého oka.

Prevencia tupozrakosti

Najlepším spôsobom prevencie tupozrakosti je jej včasné odhalenie a liečba. Je nevyhnutné plánovať pravidelné očné vyšetrenia detí, aj keď nevykazujú žiadne príznaky problémov so zrakom. Ak sa amblyopia odhalí včas, je oveľa pravdepodobnejšie, že sa úspešne vylieči.

Tipy pre rodičov, ako pomôcť deťom s amblyopiou

Ak bola vášmu dieťaťu diagnostikovaná tupozrakosť, môžete mu pomôcť niekoľkými spôsobmi:

Podporte dodržiavanie liečby

 • Je dôležité povzbudzovať dieťa, aby dodržiavalo plán liečby, či už ide o nosenie okuliarov alebo náplasť. Dôslednosť je pri liečbe tupozrakosti kľúčová.

Poskytnite pozitívne posilnenie

 • Poskytnite dieťaťu pozitívne posilnenie za jeho snahu, napríklad nálepky alebo malé odmeny, aby ste mu pomohli udržať si motiváciu počas liečby.

Zapojte sa do aktivít na zlepšenie zraku

 • Venujte sa aktivitám, ktoré podporujú rozvoj zrakových schopností, ako sú napríklad puzzle, vyfarbovanie a čítanie.

Život s amblyopiou: Stratégia zvládania a zdroje

Život s amblyopiou môže byť náročný, ale existujú stratégie zvládania a zdroje, ktoré vám pomôžu. Niektoré stratégie zvládania zahŕňajú:

Hľadanie podpory

 • Vyhľadajte podporu od iných ľudí, ktorí si prešli podobnými skúsenosťami. Môžete tak urobiť prostredníctvom podporných skupín alebo online komunít.

Vyhľadanie odbornej pomoci

 • Spolupracujte s optometristom alebo oftalmológom na vypracovaní stratégií zvládania a liečebných plánov, ktoré vám budú vyhovovať.

Optimalizácia zrakových funkcií

 • Optimalizujte svoje zrakové funkcie používaním predpísaných korekčných šošoviek a zapájaním sa do aktivít na zlepšenie zraku.

Šírenie povedomia a hľadanie pomoci pri amblyopii

Na záver možno povedať, že tupozrakosť je bežná očná porucha, ktorá môže spôsobiť výrazné zhoršenie zraku, ak sa nelieči. Včasné odhalenie a liečba sú nevyhnutné na predchádzanie dlhodobým problémom so zrakom. Ak sa u vás alebo vášho dieťaťa prejavia akékoľvek príznaky amblyopie, je dôležité dohodnúť si návštevu očného lekára. Pri správnej liečbe a podpore je možné žiť plnohodnotný život s amblyopiou.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

Koža je najväčším orgánom ľudského tela a má veľmi dôležité funkcie. Najdôležitejšou z nich je obranná, pretože zabraňuje prenikaniu mikroorganizmov a vonkajších činiteľov do tela. Okrem toho vďaka svojim nervovým zakončeniam a zmyslovým receptorom prenáša informácie z vonkajšieho sveta, napríklad o bolesti alebo teple.

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.