Koenzým Q10 - Aké sú jeho výhody? 10 skvelých účinkov

18.03.2023

Koenzým Q10 (známy aj ako CoQ10 alebo ubichinón) je prirodzene sa vyskytujúca látka v tele, ktorá má pre človeka niekoľko pozitívnych účinkov. Jej hlavnou funkciou je podpora tvorby energie v bunkách, ale má aj ďalšie potenciálne výhody.

Koenzým Q10
Koenzým Q10

1. Zvýšenie hladiny energie

Koenzým Q10 zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní hladiny energie v tele. Koenzým CoQ10 ako kľúčový prvok pri tvorbe ATP (adenozíntrifosfátu) podporuje produkciu energie v mitochondriách, ktoré sú bunkovými organelami zodpovednými za energetický metabolizmus. ATP je hlavným zdrojom energie pre bunky a je nevyhnutný pre rôzne biologické procesy a funkcie organizmu.

Udržiavanie primeranej hladiny koenzýmu Q10 môže pomôcť zlepšiť celkovú energiu a výkonnosť organizmu tým, že pomáha zabezpečiť optimálnu produkciu energie. Toto zvýšenie hladiny energie môže mať pozitívny vplyv na fyzickú výkonnosť, vytrvalosť a regeneráciu po cvičení. Môže tiež podporiť celkovú vitalitu a kvalitu života, najmä u starších osôb, ktoré môžu mať zníženú hladinu koenzýmu Q10 v dôsledku starnutia alebo niektorých ochorení.

Doplnenie koenzýmu Q10 vo forme doplnkov stravy môže byť užitočné pre osoby so zníženou hladinou tejto látky alebo pre tých, ktorí chcú podporiť svoju energetickú hladinu a celkovú výkonnosť. Pred užívaním doplnkov je však vždy dôležité poradiť sa s lekárom alebo odborníkom na výživu.

2. Antioxidant

Koenzým Q10 pôsobí ako silný antioxidant a má schopnosť neutralizovať voľné radikály. Voľné radikály sú nestabilné molekuly, ktoré môžu poškodiť bunky a spôsobiť oxidačný stres. Oxidačný stres je jedným z hlavných faktorov, ktoré prispievajú k starnutiu a vzniku mnohých ochorení vrátane srdcových ochorení, rakoviny a neurodegeneratívnych ochorení.

Koenzým Q10 ako antioxidant pomáha chrániť bunky pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi. Týmto spôsobom znižuje oxidačný stres a podporuje zdravie a dlhovekosť buniek. Antioxidačné vlastnosti koenzýmu Q10 môžu mať pozitívny vplyv na celkové zdravie a môžu pomôcť predchádzať niektorým ochoreniam spojeným so starnutím.

Okrem toho môže suplementácia koenzýmom Q10 posilniť účinky iných antioxidantov, ako sú vitamín C a vitamín E, a zvýšiť ich schopnosť neutralizovať voľné radikály. Koenzým Q10 tak môže zohrávať dôležitú úlohu pri udržiavaní celkového antioxidačného stavu organizmu a podpore zdravia.

3. Podpora zdravého srdca

Koenzým Q10 je dôležitý pre zdravé srdce a má potenciál pomáhať pri prevencii a liečbe niektorých srdcových ochorení. Účinky koenzýmu CoQ10 na zdravie srdca boli skúmané v mnohých štúdiách a klinických skúškach, ktoré zistili nasledujúce výhody:

 • Zlepšenie funkcie endotelu: endotel je vrstva buniek, ktorá vystiela vnútornú stranu ciev a zohráva kľúčovú úlohu pri udržiavaní zdravia a pružnosti ciev. Koenzým Q10 môže podporovať funkciu endotelu tým, že zlepšuje tvorbu oxidu dusnatého (NO), ktorý je dôležitý pre udržiavanie normálneho krvného tlaku a tonusu ciev.
 • Zníženie krvného tlaku: Niektoré štúdie naznačujú, že doplnenie CoQ10 môže pomôcť znížiť krvný tlak u ľudí s hypertenziou. Tento účinok môže súvisieť so zlepšením funkcie endotelu a zvýšenou produkciou oxidu dusnatého.
 • Podpora energetického metabolizmu v srdcovom tkanive: Srdce je energeticky náročný orgán, ktorý na svoju správnu funkciu potrebuje veľké množstvo ATP. Koenzým Q10 je nevyhnutný pre produkciu ATP v mitochondriách a jeho dostatočné množstvo môže zlepšiť energetický metabolizmus a výkonnosť srdcového tkaniva.
 • Liečba srdcového zlyhania: niektoré štúdie ukazujú, že suplementácia CoQ10 môže mať priaznivý účinok na pacientov so srdcovým zlyhaním. Zlepšuje celkovú funkciu srdca, zvyšuje výkonnosť pri cvičení a znižuje príznaky srdcového zlyhania, ako je dýchavičnosť a únava.
 • Prevencia ischemickej choroby srdca: Antioxidačné vlastnosti koenzýmu Q10 môžu pomôcť chrániť srdcové tkanivo pred poškodením spôsobeným oxidačným stresom a zápalom, ktoré sú spojené so vznikom ischemickej choroby srdca.

4. Zlepšenie výkonu pri športe

Koenzým Q10 môže mať pozitívny vplyv na výkon a regeneráciu pri športe, pretože zohráva kľúčovú úlohu v energetickom metabolizme a má antioxidačné vlastnosti. Viaceré štúdie a výskumy naznačujú, že suplementácia CoQ10 môže mať pre športovcov a fyzicky aktívnych jedincov nasledujúce výhody:

 • Zvýšená hladina energie: Koenzým Q10 je nevyhnutný na produkciu ATP (adenozíntrifosfátu) v mitochondriách, ktorý je hlavným zdrojom energie pre bunky. Zvýšená produkcia ATP môže zlepšiť hladinu energie a zvýšiť výkonnosť počas fyzickej námahy.
 • Zlepšenie vytrvalosti: doplnenie koenzýmu Q10 môže zlepšiť vytrvalosť a zvýšiť schopnosť vykonávať dlhodobú fyzickú aktivitu, čo môže byť užitočné pre športovcov, ako sú maratónski bežci, cyklisti alebo triatlonisti.
 • Rýchlejšia regenerácia svalov: Koenzým Q10 môže zlepšiť regeneráciu svalov po fyzickej námahe znížením oxidačného stresu a zápalu, ktoré sú spojené s poškodením svalov a únavou. Koenzým CoQ10 tak môže pomôcť znížiť bolesť svalov a zlepšiť regeneráciu po náročnom tréningu.
 • Antioxidačná ochrana: intenzívne fyzické cvičenie môže zvýšiť produkciu voľných radikálov a oxidačný stres v organizme. Koenzým Q10 ako silný antioxidant môže pomôcť chrániť svaly a iné tkanivá pred poškodením spôsobeným voľnými radikálmi, čo môže podporiť dlhodobý výkon a zdravie.

5. Podpora zdravia nervového systému

Koenzým Q10 môže mať priaznivé účinky na zdravie nervového systému, čo je dôležité najmä v súvislosti s neurodegeneratívnymi ochoreniami, ako sú Parkinsonova a Alzheimerova choroba. Niektoré štúdie naznačujú, že CoQ10 môže mať nasledujúce priaznivé účinky na nervový systém:

 • Antioxidačná ochrana: Koenzým Q10 pôsobí ako silný antioxidant, ktorý chráni bunky pred škodlivými účinkami voľných radikálov. V nervovom systéme môže CoQ10 pomôcť znížiť oxidačný stres, ktorý súvisí s poškodením neurónov a rozvojom neurodegeneratívnych ochorení.
 • Zlepšenie energetického metabolizmu v nervových bunkách: Koenzým Q10 je nevyhnutný pre produkciu ATP v mitochondriách, ktoré sú hlavným zdrojom energie pre bunky. Výskum naznačuje, že zvýšené hladiny koenzýmu Q10 môžu zlepšiť energetický metabolizmus v neurónoch, čo môže mať pozitívny vplyv na ich funkciu a prežívanie.
 • Prevencia a liečba neurodegeneratívnych ochorení: niektoré štúdie naznačujú, že suplementácia koenzýmom Q10 môže mať priaznivý účinok na pacientov s Parkinsonovou alebo Alzheimerovou chorobou. CoQ10 môže zlepšiť príznaky týchto ochorení, spomaliť ich progresiu a zlepšiť kvalitu života pacientov.
 • Podpora zdravia mitochondrií: dysfunkcia a poškodenie mitochondrií sú spojené s mnohými neurodegeneratívnymi ochoreniami. Koenzým Q10 môže pomôcť chrániť mitochondriálnu funkciu tým, že poskytuje antioxidačnú ochranu a podporuje energetický metabolizmus.

6. Zlepšenie plodnosti

Koenzým Q10 môže mať priaznivý vplyv na plodnosť u mužov aj žien. Viaceré štúdie naznačujú, že doplnenie koenzýmu Q10 môže priniesť nasledujúce výhody:

 • Zlepšenie kvality spermií u mužov: Koenzým Q10 môže zlepšiť kvalitu spermií znížením oxidačného stresu a zlepšením energetického metabolizmu v spermiách. Niektoré štúdie ukazujú, že muži, ktorí užívali CoQ10, mali lepšiu pohyblivosť spermií, vyššiu koncentráciu spermií a menej abnormálnych spermií.
 • Podpora zdravia vajíčok u žien: U žien môže koenzým Q10 pomôcť zlepšiť kvalitu vajíčok tým, že chráni bunky pred poškodením spôsobeným oxidačným stresom a zlepšuje energetický metabolizmus v mitochondriách. To môže byť obzvlášť dôležité pre staršie ženy, ktorých plodnosť sa časom prirodzene znižuje.
 • Zvýšenie šance na otehotnenie: Doplnky stravy s koenzýmom Q10 môžu zvýšiť šancu na otehotnenie u žien s nižšou plodnosťou alebo u žien podstupujúcich technológie asistovanej reprodukcie, ako je napríklad oplodnenie in vitro (IVF). Štúdie ukazujú, že ženy užívajúce CoQ10 mali vyššiu mieru úspešného otehotnenia a živých pôrodov.
 • Zlepšenie funkcie mitochondrií: funkcia mitochondrií je dôležitá pre zdravie spermií a vajíčok a koenzým Q10 môže pomôcť udržať správnu funkciu mitochondrií tým, že poskytuje antioxidačnú ochranu a podporuje energetický metabolizmus.

7. Zlepšenie imunitného systému

Koenzým Q10 môže mať priaznivý vplyv na imunitný systém, pretože zohráva dôležitú úlohu v energetickom metabolizme buniek a pôsobí ako silný antioxidant. Niektoré štúdie naznačujú, že suplementácia koenzýmom Q10 môže posilniť imunitný systém prostredníctvom nasledujúcich mechanizmov:

 • Zvýšenie aktivity imunitných buniek: Koenzým Q10 môže zvýšiť aktivitu a účinnosť imunitných buniek, ako sú makrofágy a T-lymfocyty. Tieto bunky sú dôležité pre obranu organizmu pred infekciami a chorobami. Zvýšená hladina energie a antioxidačná ochrana poskytovaná CoQ10 môže pomôcť zlepšiť ich funkciu a schopnosť bojovať proti patogénom.
 • Podpora zdravia mitochondrií: funkcia mitochondrií je dôležitá pre správne fungovanie imunitných buniek a koenzým Q10 môže prispievať k udržaniu zdravia mitochondrií tým, že poskytuje antioxidačnú ochranu a podporuje energetický metabolizmus. Zdravé mitochondrie sú nevyhnutné pre optimálnu funkciu imunitného systému.
 • Zmiernenie zápalu: Niektoré štúdie naznačujú, že koenzým Q10 môže prispieť k zmierneniu zápalu v tele znížením produkcie zápalových cytokínov. Zápal môže oslabiť imunitný systém a prispieť k vzniku mnohých ochorení. Udržiavanie nízkej hladiny zápalu môže byť prospešné pre celkové zdravie a imunitu.

8. Zlepšenie zdravia pokožky

Koenzým Q10 môže mať priaznivý vplyv na zdravie a vzhľad pokožky. Jeho antioxidačné vlastnosti a úloha v bunkovom energetickom metabolizme môžu mať pre pokožku nasledujúce výhody:

 • Ochrana pred UV žiarením: Koenzým Q10 môže pomôcť chrániť pokožku pred škodlivými účinkami UV žiarenia, ktoré môže spôsobiť predčasné starnutie pokožky, vrásky a hyperpigmentáciu. CoQ10 pôsobí ako silný antioxidant, ktorý neutralizuje voľné radikály a znižuje oxidačný stres spôsobený UV žiarením.
 • Znižovanie oxidačného stresu: Oxidačný stres môže poškodiť kožné bunky a prispieť k predčasnému starnutiu. Koenzým Q10 môže znížiť oxidačný stres v kožných bunkách elimináciou voľných radikálov a podporou antioxidačnej ochrany.
 • Zlepšenie hydratácie a pružnosti pokožky: Niektoré štúdie naznačujú, že koenzým Q10 môže zlepšiť hydratáciu a pružnosť pokožky tým, že podporuje syntézu kolagénu a elastínu. Tieto bielkoviny sú dôležité pre udržanie pevnosti a pružnosti pokožky.
 • Zlepšenie hojenia rán: Koenzým Q10 môže podporiť hojenie rán zlepšením energetického metabolizmu a znížením zápalu v poškodených tkanivách. To môže pomôcť rýchlejšej regenerácii pokožky po zranení alebo operácii.
 • Prevencia a liečba kožných ochorení: Koenzým Q10 môže mať priaznivý účinok na niektoré kožné ochorenia, ako je dermatitída a psoriáza, pretože znižuje zápal a posilňuje imunitný systém.

9. Podpora zdravia pečene

Koenzým Q10 môže mať viaceré prínosy pre zdravie pečene a podporovať jej funkciu:

 • Antioxidačná ochrana: pečeň je jedným z hlavných orgánov zodpovedných za detoxikáciu tela, a preto je vystavená veľkému množstvu toxínov a voľných radikálov. Koenzým Q10 pôsobí ako silný antioxidant, ktorý chráni pečeňové bunky pred oxidačným poškodením, čo môže byť užitočné pri prevencii ochorení pečene.
 • Podpora detoxikácie: Koenzým Q10 zohráva dôležitú úlohu v energetickom metabolizme bunky, čo môže prispieť k zlepšeniu funkcie pečene a podporiť detoxikáciu organizmu. Môže byť užitočný pri liečbe ochorení pečene, ako je cirhóza alebo steatóza (stukovatenie pečene).
 • Zmiernenie zápalu: koenzým Q10 môže prispieť k zmierneniu zápalu v pečeni znížením produkcie zápalových cytokínov a poskytnutím antioxidačnej ochrany. Zníženie zápalu môže byť dôležité pri liečbe a prevencii ochorení pečene.
 • Podpora regenerácie pečeňových buniek: Koenzým Q10 môže podporovať regeneráciu pečeňových buniek zlepšením energetického metabolizmu a poskytovaním antioxidačnej ochrany. To môže prispieť k rýchlejšej regenerácii pečeňového tkaniva a zlepšeniu funkcie pečene.

10. Prevencia migrény

Niektoré štúdie naznačujú, že dopĺňanie koenzýmu Q10 môže mať pozitívny vplyv na prevenciu migrény. Tieto účinky môžu súvisieť s viacerými mechanizmami účinku CoQ10:

 • Zlepšenie energetického metabolizmu: Koenzým Q10 je dôležitý pre tvorbu ATP, ktorý je hlavným zdrojom energie pre bunky. Zlepšenie energetického metabolizmu v mozgových bunkách môže pomôcť stabilizovať neuróny a znížiť frekvenciu a závažnosť migrény.
 • Antioxidačná ochrana: Koenzým Q10 pôsobí ako silný antioxidant, ktorý chráni bunky pred škodlivými účinkami voľných radikálov. Zníženie oxidačného stresu v mozgu môže pomôcť zlepšiť celkový zdravotný stav nervového systému a znížiť náchylnosť na migrény.
 • Zníženie zápalu: Koenzým Q10 môže pomôcť znížiť zápal v mozgu znížením produkcie zápalových cytokínov a poskytnutím antioxidačnej ochrany. Zníženie zápalu môže byť dôležité pre prevenciu migrény.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Koža je najväčším orgánom ľudského tela a má veľmi dôležité funkcie. Najdôležitejšou z nich je obranná, pretože zabraňuje prenikaniu mikroorganizmov a vonkajších činiteľov do tela. Okrem toho vďaka svojim nervovým zakončeniam a zmyslovým receptorom prenáša informácie z vonkajšieho sveta, napríklad o bolesti alebo teple.

Laserová terapia vrások sa v posledných rokoch stala jedným z najobľúbenejších kozmetických zákrokov. Táto moderná technológia, ktorá predstavuje významný pokrok v oblasti estetickej dermatológie, ponúka nádej tým, ktorí hľadajú spôsoby, ako odstrániť vrásky a iné nedokonalosti pleti bez potreby invazívneho chirurgického zákroku.