Čo spôsobuje anafylaktický šok?

12.02.2023
Čo spôsobuje anafylaktický šok?
Čo spôsobuje anafylaktický šok?

Anafylaktický šok je závažná, rýchla a generalizovaná alergická reakcia organizmu na cudzie látky, ako sú lieky alebo hmyzie jedy. Na jej vznik je potrebné, aby látka už predtým prenikla do tela a spôsobila alergickú reakciu. Keďže organizmus je už pripravený reagovať na látku, pri ďalšom kontakte s ňou môže z doposiaľ neznámych príčin reagovať nadmerne a vyvolať šok.

Mdloby. To spôsobuje rozšírenie ciev a zúženie dýchacích ciest, bledosť v dôsledku zníženého prietoku krvi do kože, dýchavičnosť, zrýchlený tep a zmätenosť. Nedostatok krvi v mozgu môže viesť k strate vedomia. Ak sa rýchlo nezasiahne vhodnými liekmi, môže šok vyústiť do smrti.

V prípade anafylaktického šoku je nutné okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Anafylaktický šok môže byť potenciálne smrteľný, preto je dôležité, aby bol pacient hospitalizovaný čo najskôr, aby sa zabezpečilo správne ošetrenie a kontrola stavu.

Lekári môžu predpísať pacientovi antialergické lieky a autoinjekčné zariadenie s adrenalínom, aby sa mohli rýchlo vyriešiť prípadné ďalšie alergické reakcie. Taktiež odporúčajú pacientom, ktorí už mali anafylaktický šok, aby vyhľadali odbornú pomoc pri identifikácii a vyhýbaní sa alergénom, ktoré môžu spôsobiť ďalšie reakcie.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové


Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.