Čo je interferón a prečo ho potrebujeme?

12.02.2023
Čo je interferón a prečo ho potrebujeme?
Čo je interferón a prečo ho potrebujeme?

Interferón je typ proteínu, ktorý sa nachádza v ľudskom tele a slúži ako prirodzený obranný mechanizmus proti vírusom a iným cudzím látkam. Existujú tri typy interferónov, z ktorých každý má špecifický účinok na bunky a vírusy.

Interferóny fungujú tak, že keď sa vyprodukujú v jednej bunke, prenesú sa do iných buniek a aktivujú ich obranné mechanizmy. Aktivovaním obranného systému interferóny zvyšujú odolnosť buniek voči vírusovým infekciám a zabraňujú šíreniu vírusov.

Interferón v medicíne 

V medicíne sa interferóny používajú na liečbu vírusových infekcií, ako sú hepatitída B a C, herpes a rôzne typy rakoviny. Sú to biologické lieky, ktoré sa používajú na stimuláciu imunitného systému a boj proti vírusom a nádorom.

Interferóny sú silné látky a môžu spôsobovať vedľajšie účinky, ako sú únava, bolesť hlavy, vracanie a hnačka. Preto by sa mali používať len pod dohľadom lekára a len v nevyhnutných prípadoch.

Existujú tri typy interferónov: alfa, beta a gama.

  1. Interferón alfa (IFN-α): Je produkovaný vnútornými bunkami v tele, napríklad pečeňovými bunkami, a pôsobí ako antivírusový proteín. Môže sa používať aj ako liek na liečbu vírusových infekcií, ako sú hepatitída B a C, a niektorých druhov rakoviny, napríklad melanómu.
  2. Interferón beta (IFN-β): Produkujú ho najmä nervové bunky a pôsobí ako protizápalový proteín. Je zodpovedný najmä za liečbu sklerózy multiplex.
  3. Interferón gama (IFN-γ): Produkujú ho bunky imunitného systému, napríklad T-lymfocyty, a pôsobí ako proteín, ktorý stimuluje imunitný systém. Je kľúčovým proteínom pri liečbe niektorých infekčných ochorení, ako je napríklad tuberkulóza, a niektorých druhov rakoviny, napríklad T-bunkových nádorov.

Každý z týchto interferónov má špecifickú funkciu v imunitnom systéme a môže sa používať pri rôznych typoch liečby. Je dôležité poznamenať, že tieto bielkoviny spolupracujú na zabezpečení správnej funkcie imunitného systému a obrany proti infekciám a chorobám.

Interferón možno na liečbu získať viacerými spôsobmi:

  • Rekombinantný interferón: Ide o najbežnejší spôsob získavania interferónu na liečbu. Rekombinantný interferón sa vyrába pomocou génovej technológie, pri ktorej sa gén produkujúci interferón vloží do baktérie alebo kvasinky, ktorá ho potom produkuje. Táto produkcia sa potom spracuje na liek, ktorý sa môže použiť na liečbu.
  • Interferón z ľudských zdrojov: ide o menej častý spôsob získavania interferónu, ale niekedy sa používa. Interferón možno získať z ľudského tkaniva, napríklad z pečeňových buniek alebo krvných buniek, a potom ho spracovať na liek.
  • Interferón z prírodných zdrojov: ide o najmenej častý spôsob získavania interferónu na liečbu. Interferón možno získať z prírodných zdrojov, ako sú živočíšne tkanivá alebo rastliny, a potom ho spracovať na terapeutický produkt.

Všetky tieto metódy získavania interferónu sa používajú na výrobu liekov, ktoré sa potom používajú na liečbu rôznych druhov chorôb a infekcií. Je dôležité zdôrazniť, že každý liek obsahujúci interferón je presne špecifikovaný a schválený na použitie pri liečbe konkrétneho ochorenia alebo infekcie.

Kto objavil interferón

Interferón objavili v roku 1957 Al J. Levine, Jean Lindenmann a Stuart M. Salk. Títo vedci uskutočnili sériu experimentov, ktoré ukázali, že niektoré bunky v tele sa môžu brániť proti vírusom produkciou proteínu, ktorý nazvali interferón.

Tento objav mal veľký význam pre pochopenie funkcie imunitného systému a pre vývoj liečby vírusových infekcií. Interferón bol prvým biologickým liekom schváleným na liečbu vírusových infekcií a v súčasnosti sa používa ako súčasť komplexnej liečby mnohých vírusových infekcií a rakoviny.

Tento objav viedol k vývoju nových liekov a k lepšiemu pochopeniu fungovania imunitného systému a jeho významu pre ľudské zdravie.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové


Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

Koža je najväčším orgánom ľudského tela a má veľmi dôležité funkcie. Najdôležitejšou z nich je obranná, pretože zabraňuje prenikaniu mikroorganizmov a vonkajších činiteľov do tela. Okrem toho vďaka svojim nervovým zakončeniam a zmyslovým receptorom prenáša informácie z vonkajšieho sveta, napríklad o bolesti alebo teple.

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.