Čo je dôvodom rigor mortis?

12.02.2023
Čo je dôvodom rigor mortis?
Čo je dôvodom rigor mortis?

Rigor mortis, známy aj akostuhnutosť mŕtvych, je fyziologický jav, ktorý sa vyskytuje po smrti človeka alebo zvieraťa. Je to dôsledok náhleho a trvalého prerušenia svalovej kontrakcie, čo spôsobuje, že svaly sú napäté a nehybné.

Príčinou stuhnutosti je strata ATP (adenozíntrifosfátu), ktorý je zdrojom energie pre svalovú kontrakciu. Po smrti prestane krv cirkulovať, čím sa preruší prísun kyslíka a živín do tela, čo vedie k strate ATP. Bez ATP nie sú svaly schopné udržať relaxáciu, a preto sú stuhnuté.

Rigor mortis sa zvyčajne objaví v priebehu niekoľkých hodín po smrti a trvá niekoľko dní, kým sa svaly začnú rozkladať a dôjde k strate kontrakcie. Tento jav možno použiť ako jedno z kritérií na určenie času smrti.

Čo je ATP (adenozíntrifosfát)?

ATP (adenozíntrifosfát) je molekula, ktorá je hlavným zdrojom energie pre väčšinu biologických procesov v bunkách. Je to komplexná chemická zlúčenina, ktorá obsahuje adenozín a tri fosfátové skupiny.

Pri rozklade ATP na nižšiu formu vzniká energetický potenciál, ktorý sa môže využiť na rôzne účely, napríklad na pohyb svalov, prenos informácií nervovými bunkami, syntézu bielkovín a mnohé ďalšie procesy.

V bunkách sa ATP vyrába v energetických centrách, ako sú mitochondrie, kde prechádza sériou chemických reakcií nazývaných energetický cyklus. Počas týchto reakcií sa elektróny a vodík prenášajú z jednej molekuly na druhú, pričom sa uvoľňuje energia. Táto energia sa potom použije na výrobu ATP.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové


Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

Koža je najväčším orgánom ľudského tela a má veľmi dôležité funkcie. Najdôležitejšou z nich je obranná, pretože zabraňuje prenikaniu mikroorganizmov a vonkajších činiteľov do tela. Okrem toho vďaka svojim nervovým zakončeniam a zmyslovým receptorom prenáša informácie z vonkajšieho sveta, napríklad o bolesti alebo teple.

Cypermetrín je syntetický pyretroidný insekticíd, ktorý sa používa na kontrolu škodcov v poľnohospodárstve, veterinárnej medicíne, stavebníctve a domácnostiach.