Čo je dôvodom rigor mortis?

12.02.2023
Čo je dôvodom rigor mortis?
Čo je dôvodom rigor mortis?

Rigor mortis, známy aj akostuhnutosť mŕtvych, je fyziologický jav, ktorý sa vyskytuje po smrti človeka alebo zvieraťa. Je to dôsledok náhleho a trvalého prerušenia svalovej kontrakcie, čo spôsobuje, že svaly sú napäté a nehybné.

Príčinou stuhnutosti je strata ATP (adenozíntrifosfátu), ktorý je zdrojom energie pre svalovú kontrakciu. Po smrti prestane krv cirkulovať, čím sa preruší prísun kyslíka a živín do tela, čo vedie k strate ATP. Bez ATP nie sú svaly schopné udržať relaxáciu, a preto sú stuhnuté.

Rigor mortis sa zvyčajne objaví v priebehu niekoľkých hodín po smrti a trvá niekoľko dní, kým sa svaly začnú rozkladať a dôjde k strate kontrakcie. Tento jav možno použiť ako jedno z kritérií na určenie času smrti.

Čo je ATP (adenozíntrifosfát)?

ATP (adenozíntrifosfát) je molekula, ktorá je hlavným zdrojom energie pre väčšinu biologických procesov v bunkách. Je to komplexná chemická zlúčenina, ktorá obsahuje adenozín a tri fosfátové skupiny.

Pri rozklade ATP na nižšiu formu vzniká energetický potenciál, ktorý sa môže využiť na rôzne účely, napríklad na pohyb svalov, prenos informácií nervovými bunkami, syntézu bielkovín a mnohé ďalšie procesy.

V bunkách sa ATP vyrába v energetických centrách, ako sú mitochondrie, kde prechádza sériou chemických reakcií nazývaných energetický cyklus. Počas týchto reakcií sa elektróny a vodík prenášajú z jednej molekuly na druhú, pričom sa uvoľňuje energia. Táto energia sa potom použije na výrobu ATP.

Najnovšie odpovede z poradne

Prečítajte si ako prví, čo je nové


Abakteriálne je termín používaný na označenie niečoho, čo nie je spojené s baktériami alebo je úplne bez bakteriálneho pôsobenia.

Abaktal je obchodný názov pre liek, ktorý obsahuje účinnú zložku pefloxacin. Pefloxacin patrí do skupiny liekov nazývaných fluorochinolóny, ktoré sú širokospektrálne antibiotiká používané na liečbu rôznych bakteriálnych infekcií.

Abadieho príznak 2 je klinický príznak spojený s tabes dorsalis, neurologickým ochorením postihujúcim zadnú časť miechy a spôsobeným neskorým štádiom syfilisu.