10 tipov na zrýchlenie pomalého iPadu

01.04.2023

Ak máte pomalý iPad a chcete zlepšiť jeho výkon, prinášame vám 10 tipov, ktoré vám môžu pomôcť. Jedná sa o 10 najčastejších chýb, ktoré váš iPad môžu spomalovať.

Zrýchlenie pomalého iPadu
Zrýchlenie pomalého iPadu

1. Reštartujte iPad

Reštartovanie iPadu je často účinným riešením problémov s výkonom alebo zamrznutím aplikácií. Pri reštartovaní iPadu postupujte podľa týchto krokov:

 1. Podržte niekoľko sekúnd stlačené tlačidlo napájania/reštartovania na hornej alebo bočnej strane iPadu (v závislosti od modelu).
 2. Na obrazovke sa zobrazí posuvník na vypnutie zariadenia. Posunutím posúvača doprava iPad vypnete.
 3. Počkajte niekoľko sekúnd, kým sa zariadenie úplne vypne.
 4. Potom znova stlačte a podržte tlačidlo Napájanie/Restart na hornej alebo bočnej strane iPadu, kým sa nezobrazí logo Apple.
 5. Keď sa zobrazí logo Apple, uvoľnite tlačidlo a počkajte, kým sa iPad reštartuje.

Reštartovanie iPadu môže pomôcť vyčistiť dočasné súbory a zlepšiť celkový výkon zariadenia. Ak máte stále problémy s výkonom, zvážte ďalšie vyššie uvedené tipy.

2. Aktualizujte systém iOS

Aktualizácia systému iOS na najnovšiu verziu je dôležitá na zlepšenie výkonu iPadu a zabezpečenie prístupu k najnovším funkciám a opravám chýb. Tu nájdete návod na aktualizáciu systému iOS:

 1. Pripojte iPad k sieti Wi-Fi a uistite sa, že je dostatočne nabitý alebo pripojený k nabíjačke.
 2. Otvorte Nastavenia na svojom iPade.
 3. Prejdite na položku Všeobecné.
 4. Prejdite na kartu Nastavenia na vašom zariadení.
 5. Váš iPad teraz skontroluje nové aktualizácie. Ak je k dispozícii aktualizácia, stlačte tlačidlo Prevziať a nainštalovať.
 6. Ak vás iPad požiada o kód, zadajte ho.
 7. Po prevzatí aktualizácie sa zariadenie automaticky reštartuje a nainštaluje nový softvér.

Po úspešnom dokončení aktualizácie by mal váš iPad fungovať na najnovšej verzii systému iOS a môže priniesť vylepšenia výkonu, opravy chýb a nové funkcie. Nezabudnite pravidelne kontrolovať aktualizácie, aby bol váš iPad stále aktuálny.

3. Zatvorte aplikácie spustené na pozadí

Zatvorenie aplikácií spustených na pozadí môže pomôcť zlepšiť výkon iPadu a uvoľniť systémové prostriedky. Ak chcete zatvoriť aplikácie spustené na pozadí, postupujte podľa týchto krokov:

V prípade iPadov s tlačidlom Home:

 1. Stlačte dvakrát tlačidlo Domov. V tomto kroku sa zobrazí zoznam otvorených aplikácií.
 2. Potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte všetky otvorené aplikácie.
 3. Potiahnutím nahor zobrazíte náhľad aplikácie, ktorú chcete zatvoriť. Týmto krokom aplikáciu zatvoríte a uvoľníte systémové prostriedky.

Pre iPady s Face ID:

 1. Potiahnite prstom nahor z dolnej časti obrazovky a zastavte sa v strede obrazovky. Týmto postupom zobrazíte zoznam otvorených aplikácií.
 2. Potiahnutím doľava alebo doprava zobrazíte všetky otvorené aplikácie.
 3. Potiahnite prstom nahor na náhľad aplikácie, ktorú chcete zatvoriť. Týmto krokom aplikáciu zatvoríte a uvoľníte systémové prostriedky.

Zatvorením aplikácií spustených na pozadí sa uvoľní pamäť RAM a zlepší sa celkový výkon zariadenia iPad. Nezabudnite pravidelne zatvárať aplikácie, ktoré už nepoužívate, aby ste udržali iPad v optimálnom stave.

4. Odstráňte nepotrebné aplikácie

Odstránením nepotrebných aplikácií môžete uvoľniť miesto v pamäti a zlepšiť celkový výkon iPadu. Pri odstraňovaní aplikácií, ktoré už nepotrebujete, postupujte podľa týchto pokynov:

 1. Na úvodnej obrazovke iPadu vyhľadajte aplikáciu, ktorú chcete odstrániť.
 2. Stlačte a podržte ikonu aplikácie, kým sa nezačne triasť a v ľavom hornom rohu ikony sa nezobrazí symbol "X".
 3. Stlačte "X" na ikone aplikácie, ktorú chcete odstrániť.
 4. Zobrazí sa dialógové okno s upozornením, že odstránením aplikácie sa odstránia aj všetky súvisiace údaje. Odstránenie aplikácie potvrďte stlačením tlačidla "Odstrániť".
 5. Ak chcete odinštalovať ďalšie aplikácie, zopakujte kroky 2 až 4.
 6. Po dokončení odstraňovania aplikácií sa stlačením tlačidla Domov (na iPadoch s tlačidlom Domov) alebo potiahnutím prstom nahor z dolnej časti obrazovky (na iPadoch s Face ID) vráťte na domovskú obrazovku.

Odstránením nepotrebných aplikácií uvoľníte miesto v úložisku a zvýšite celkový výkon iPadu. Nezabudnite pravidelne kontrolovať a odstraňovať aplikácie, ktoré už nepoužívate, aby ste udržali iPad v optimálnom stave.

5. Vymažte vyrovnávaciu pamäť a dáta prehliadača

Vymazanie vyrovnávacej pamäte a dát prehliadača môže zlepšiť výkon prehliadača a uvoľniť miesto v úložisku iPadu. Tu nájdete návod, ako vymazať vyrovnávaciu pamäť a údaje prehliadača Safari a ďalších bežných prehliadačov:

Pre Safari:

 1. Otvorte Nastavenia v zariadení iPad.
 2. Prejdite do časti Safari.
 3. Stlačte tlačidlo "Vymazať históriu a dáta webových stránok".
 4. Stlačením tlačidla "Vymazať" v dialógovom okne potvrďte, že história a údaje boli vymazané.

Pre prehliadač Google Chrome:

 1. Otvorte aplikáciu Chrome na zariadení iPad.
 2. Stlačením ikony troch bodiek v pravom hornom rohu obrazovky otvorte ponuku.
 3. Vyberte položku "História".
 4. V spodnej časti obrazovky stlačte tlačidlo "Vymazať údaje o prehliadaní".
 5. Vyberte položky, ktoré chcete vymazať (vyrovnávaciu pamäť, históriu, súbory cookie atď.), a stlačte tlačidlo "Vymazať údaje".

Pre prehliadač Mozilla Firefox:

 1. Otvorte aplikáciu Firefox v zariadení iPad.
 2. Stlačením ikony troch bodiek v pravom hornom rohu obrazovky otvorte ponuku.
 3. Prejdite na položku "Nastavenia".
 4. V časti "Súkromie a bezpečnosť" vyberte položku "Vymazať údaje".
 5. Označte položky, ktoré chcete vymazať (vyrovnávacia pamäť, súbory cookie, história), a stlačte tlačidlo "Vymazať".

Po vymazaní vyrovnávacej pamäte a údajov prehliadača by mal prehliadač pracovať rýchlejšie a uvoľniť miesto v úložisku iPadu. Nezabudnite pravidelne čistiť vyrovnávaciu pamäť a údaje prehliadača, aby ste udržali iPad v optimálnom stave.

6. Vypnite nepotrebné vizuálne efekty

Vypnutie nepotrebných vizuálnych efektov môže zlepšiť výkon iPadu, najmä na starších zariadeniach. Ak chcete vypnúť niektoré z týchto efektov, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Otvorte Nastavenia v zariadení iPad.
 2. Prejdite do časti Prístupnosť.
 3. Vyberte položku "Zobrazenie a veľkosť textu".
 4. Nájdite položku "Zmenšiť pohyb" a prepnite prepínač do polohy zapnuté.

Týmto krokom vypnete niektoré vizuálne efekty, napríklad animácie a efekt paralaxy na pozadí, čo môže zvýšiť výkon a rýchlosť vášho iPadu. Ak máte stále problémy s výkonom, zvážte ďalšie vyššie uvedené tipy.

7. Obmedzte aktualizácie na pozadí

Obmedzenie aktualizácií niektorých aplikácií na pozadí môže zlepšiť výkon vášho iPadu a tiež predĺžiť jeho výdrž batérie. Ak chcete obmedziť aktualizácie na pozadí, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V zariadení iPad otvorte Nastavenia.
 2. Prejdite do časti Všeobecné.
 3. Vyberte položku "Obnovovanie na pozadí".
 4. Teraz uvidíte zoznam aplikácií, ktoré aktualizujú svoj obsah a údaje na pozadí. Pre každú aplikáciu, ktorú chcete obmedziť, prepnite prepínač na vypnuté.

Tým obmedzíte aktualizácie vybraných aplikácií na pozadí, čo môže zlepšiť výkon iPadu a predĺžiť výdrž batérie. Nezabudnite pravidelne kontrolovať nastavenia aktualizácií na pozadí, aby bol iPad v optimálnom stave.

8. Obnovte nastavenie sieťového pripojenia

Obnovenie nastavení sieťového pripojenia môže pomôcť vyriešiť problémy s pripojením Wi-Fi alebo Bluetooth a zlepšiť celkový výkon iPadu. Ak chcete obnoviť sieťové nastavenia, postupujte podľa týchto krokov:

 1. V zariadení iPad otvorte Nastavenia.
 2. Prejdite do časti Všeobecné.
 3. Vyberte položku "Obnoviť".
 4. Stlačte "Obnoviť sieťové nastavenia".
 5. Zobrazí sa dialógové okno s oznámením, že všetky nastavenia Wi-Fi, Bluetooth a mobilných dát boli obnovené. Stlačením tlačidla "Obnoviť sieťové nastavenia" potvrďte, že sieťové nastavenia boli obnovené.

Po obnovení sieťových nastavení budete musieť iPad znovu pripojiť k sieti Wi-Fi alebo zariadeniu Bluetooth, pretože uložené heslá a pripojenia budú vymazané. Tento krok by mal pomôcť vyriešiť problémy s pripojením a zlepšiť celkový výkon zariadenia iPad.

9. Vypnite automatické sťahovanie

Vypnutie automatického sťahovania aplikácií a aktualizácií obsahu môže zlepšiť výkon iPadu a predĺžiť výdrž batérie. Ak chcete vypnúť automatické sťahovanie, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. V zariadení iPad otvorte Nastavenia.
 2. Prejdite na "iTunes a App Store".
 3. V časti "Automatické sťahovanie" uvidíte možnosti "Aplikácie", "Aktualizácie", "Hudba", "Knihy a audioknihy" a "App Store".
 4. Pre každú položku, ktorú chcete vypnúť, prepnite prepínač do polohy vypnuté.

Tým vypnete automatické sťahovanie aktualizácií a obsahu pre vybrané položky, čo môže zlepšiť výkon iPadu a predĺžiť výdrž batérie. Aktualizácie aplikácií a obsahu môžete pravidelne kontrolovať ručne, aby ste udržali iPad v optimálnom stave.

10. Ak máte starší iPad, zvážte výmenu batérie

Ak máte starší iPad a zaznamenávate pokles výkonu alebo skrátenie výdrže batérie, užitočným riešením môže byť výmena batérie. Opotrebovaná batéria môže spôsobiť nielen kratšiu výdrž batérie, ale aj pomalší výkon zariadenia. Ak si myslíte, že výmena batérie môže byť potrebná, postupujte podľa nasledujúcich krokov:

 1. Pred návštevou servisného strediska sa uistite, že máte zálohu všetkých svojich údajov. Môžete to urobiť pomocou služby iCloud alebo pomocou počítača a aplikácie iTunes.
 2. Navštívte webovú stránku spoločnosti Apple alebo kontaktujte podporu spoločnosti Apple a zistite, aké možnosti servisu sú pre váš iPad k dispozícii. Môžete tiež navštíviť predajňu Apple Store alebo autorizované servisné stredisko Apple.
 3. Technik alebo autorizované servisné stredisko môže vykonať diagnostiku batérie a určiť, či je potrebná jej výmena.
 4. Ak je výmena batérie potrebná, nechajte ju vymeniť autorizovaným technikom alebo v autorizovanom servisnom stredisku Apple. Výmena batérie neoprávnenou osobou môže viesť k strate záruky.

Po výmene batérie by ste mali zaznamenať zlepšenie výkonu a životnosti batérie zariadenia iPad.

Na záver

Ak tieto tipy nepomôžu a váš iPad je stále pomalý, zvážte obnovenie úplného továrenského nastavenia zariadenia. Pred týmto krokom si nezabudnite zálohovať údaje. Ak ani reset neprinesie žiadne zlepšenie, môže to znamenať, že váš iPad je príliš starý a jeho hardvér už nezvláda požiadavky modernejších aplikácií a aktualizácií operačného systému. V takom prípade môžete zvážiť kúpu novšieho modelu iPadu.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.