Obezita: Všetky jej typy, prognózy a liečba

12.02.2023

Obezita je stav, keď má človek nadváhu v dôsledku nahromadenia tukového tkaniva v tele. Túto hmotnosť možno vypočítať pomocou indexu telesnej hmotnosti (BMI). Obezita sa považuje za zdravotný problém, pretože môže viesť k rôznym komplikáciám, ako je cukrovka, vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia, niektoré druhy rakoviny a ďalšie. Liečba obezity zahŕňa zmenu stravovacích návykov, zvýšenie fyzickej aktivity a v niektorých prípadoch aj lieky alebo chirurgický zákrok.

Obezita
Obezita

Aké sú typy obezity

 1. Centrálna obezita: K tejto forme obezity dochádza, keď má človek nadmerné množstvo tuku v oblasti brucha. Táto forma obezity je spojená s vyšším rizikom kardiovaskulárnych ochorení, cukrovky a ďalších zdravotných problémov.
 2. Periférna obezita: Táto forma obezity sa vyskytuje vtedy, keď má človek nadmerné množstvo tuku v oblasti stehien a zadku. Tento typ obezity má menší vplyv na zdravie ako centrálna obezita, ale stále môže viesť k zdravotným problémom.
 3. Sklon k obezite: Táto forma sa vyznačuje sklon k hromadeniu tuku v oblasti brucha, hoci celková telesná hmotnosť nie je vysoká.
 4. Androidná obezita: Táto forma obezity sa vyznačuje tendenciou k hromadeniu tukových zásob v oblasti brucha, hoci celková telesná hmotnosť nie je vysoká.
 5. Gynoidná obezita: Táto forma obezity sa prejavuje hromadením tukových zásob v oblasti stehien a bokov.
 6. Metabolická obezita: Táto forma obezity sa prejavuje vysokým krvným tlakom, vysokou hladinou cholesterolu, cukrovkou a zvýšeným rizikom srdcových ochorení.

Prognóza centrálnej obezity

Prognóza centrálnej obezity závisí od mnohých faktorov, ako je zdravotný stav, stravovacie návyky, fyzická aktivita a prítomnosť pridružených zdravotných problémov. Vo všeobecnosti platí, že čím skôr sa centrálna obezita začne riešiť, tým lepšia je prognóza.

Ak sa pacienti s centrálnou obezitou rozhodnú zmeniť svoj životný štýl a vyhľadať odbornú pomoc, prognóza môže byť veľmi priaznivá a ich zdravotný stav a kvalita života sa môžu zlepšiť. Zmena životného štýlu môže zahŕňať zmenu stravovacích návykov, zvýšenie fyzickej aktivity a užívanie liekov podľa potreby.

Liečba centrálnej obezity

Liečba centrálnej obezity zahŕňa kombináciu zmeny stravovania, zvýšenej fyzickej aktivity a v prípade potreby aj medikamentóznej liečby. Cieľom liečby je znížiť telesnú hmotnosť a zlepšiť celkový zdravotný stav pacienta.

 • Zmena stravy: Zdravá strava bohatá na ovocie, zeleninu, celozrnné výrobky, nízkotučné mäso a ryby môže pomôcť znížiť hmotnosť a zlepšiť celkové zdravie. Je dôležité dodržiavať pravidelnú stravu a vyhýbať sa konzumácii príliš mastných a sladkých jedál.
 • Zvýšenie fyzickej aktivity: Zvýšenie fyzickej aktivity, napríklad pravidelné cvičenie a chôdza, môže pomôcť spaľovať kalórie a znížiť telesnú hmotnosť. Odporúča sa cvičiť aspoň 30 minút denne, 5 dní v týždni.
 • Užívanie liekov: V niektorých prípadoch môže byť potrebné užívať lieky na chudnutie. Lieky na chudnutie by sa mali užívať len pod dohľadom lekára a po vyšetrení.

Okrem týchto opatrení môže byť prospešné vyhľadať pomoc odborníka na výživu alebo odporučiť špecializovaný program na chudnutie. Je dôležité, aby pacienti s centrálnou obezitou boli trpezliví a dodržiavali odporúčania lekára týkajúce sa zmeny stravovania a zvýšenej fyzickej aktivity, aby dosiahli požadované výsledky.

Prognóza periférnej obezity

Prognóza periférnej obezity (obezity v tvare hrušky) závisí od mnohých faktorov, ako je úroveň telesnej hmotnosti, zdravotný stav, genetické faktory a životný štýl.

Väčšina ľudí s periférnou obezitou má nižšie riziko kardiovaskulárnych ochorení a cukrovky ako ľudia s centrálnou obezitou. Hoci je periférna obezita menej nebezpečná ako centrálna obezita, stále predstavuje zdravotné riziko a môže viesť k ochoreniam, ako sú artritída, ochorenia pečene a niektoré druhy rakoviny.

Je dôležité, aby ľudia s periférnou obezitou viedli zdravý životný štýl vrátane zdravej stravy a pravidelnej fyzickej aktivity, aby sa znížilo riziko vzniku zdravotných problémov. Zmena stravovacích návykov a zvýšenie fyzickej aktivity môžu tiež pomôcť znížiť hmotnosť a zlepšiť celkové zdravie.

Vo všeobecnosti platí, že čím skôr sa začne liečba periférnej obezity, tým lepšia je prognóza. Zdravý životný štýl a včasná liečba môžu pomôcť znížiť riziko zdravotných problémov a zlepšiť celkový zdravotný stav pacienta.

Liečba periférnej obezity

Liečba periférnej obezity sa zameriava na zníženie hmotnosti a zlepšenie celkového zdravotného stavu. Hlavné kroky pri liečbe periférnej obezity sú:

 • Zmeny životného štýlu: Zdravá strava a pravidelná fyzická aktivita sú kľúčom k zníženiu hmotnosti a zlepšeniu zdravia. V rámci dlhodobého plánu liečby je dôležité zamerať sa na zdravé stravovacie návyky a pravidelnú fyzickú aktivitu.
 • Kontrola hmotnosti: Je dôležité sledovať vývoj hmotnosti a podľa potreby upraviť životný štýl.
 • Lieky: V niektorých prípadoch môžu lekári predpísať lieky na chudnutie, ak zmeny životného štýlu nie sú dostatočne účinné.
 • Chirurgická liečba: V niektorých prípadoch môže byť indikovaná chirurgická liečba, napríklad bariatrická operácia, ak iné metódy liečby zlyhali.

Prognóza sklonu k obezite

Prognóza sklonu k obezite závisí od mnohých faktorov, ako sú genetické faktory, životný štýl, stravovacie návyky a fyzická aktivita. Keďže sklon k obezite je často geneticky podmienený, môže byť ťažšie dosiahnuť a udržať si zdravú telesnú hmotnosť. Dodržiavanie zdravej stravy a pravidelnej fyzickej aktivity však môže znížiť riziko obezity a zlepšiť celkový zdravotný stav.

Je dôležité poznamenať, že prognóza môže byť pozitívna, ak pacient so sklonom k obezite dodržiava preventívne opatrenia a zdravé stravovacie návyky a venuje sa pravidelnej fyzickej aktivite. Ak sa však tieto opatrenia ignorujú, môže sa vyvinúť obezita a s ňou spojené zdravotné riziká. Preto je dôležité, aby pacienti so sklonom k obezite boli pod dohľadom lekára, pravidelne sa vyšetrovali a sledoval sa ich zdravotný stav.

Liečba sklonu k obezite

Liečba obezity je zameraná na prevenciu vzniku obezity a zlepšenie celkového zdravotného stavu. Hlavné kroky liečby sú:

 • Zmeny životného štýlu: Zdravá strava a pravidelná fyzická aktivita sú kľúčom k prevencii obezity a zlepšeniu zdravia. V rámci dlhodobého plánu liečby je dôležité zamerať sa na zdravé stravovacie návyky a pravidelnú fyzickú aktivitu.
 • Kontrola hmotnosti: Je dôležité sledovať vývoj hmotnosti a podľa potreby upraviť životný štýl.
 • Vzdelávanie: Je dôležité, aby pacienti so sklonom k obezite boli poučení o zdravej výžive, správnom stravovaní a fyzickej aktivite.
 • Podpora a motivácia: Podpora a motivácia zo strany rodiny, priateľov a zdravotníckych pracovníkov môže byť pre obéznych pacientov prospešná pri zmene životného štýlu a udržiavaní zdravej hmotnosti.

Je dôležité, aby obézni pacienti boli pod dohľadom lekára a aby sa pravidelne vyšetrovali, aby sa sledoval ich zdravotný stav a účinnosť liečby. Liečba obezity je dlhodobý proces a na dosiahnutie trvalých výsledkov si vyžaduje trpezlivosť a vytrvalosť.

Prognóza androidnej obezity

Prognóza androidnej obezity závisí od mnohých faktorov, ako sú genetické faktory, životný štýl, stravovacie návyky a fyzická aktivita.

Android obezita sa považuje za významný rizikový faktor pre vznik mnohých zdravotných problémov, ako sú kardiovaskulárne ochorenia, cukrovka, vysoký krvný tlak a iné. Preto je dôležité, aby pacienti s androidnou obezitou boli pod dohľadom lekára a včas podstúpili vyšetrenie a liečbu.

Zmena životného štýlu, ako je zdravá strava a pravidelná fyzická aktivita, môže znížiť riziko vzniku zdravotných problémov súvisiacich s androidnou obezitou. V niektorých prípadoch môže byť potrebný aj chirurgický zákrok na redukciu tuku v oblasti brucha.

Liečba androidnej obezity

Liečba androidnej obezity zahŕňa kombináciu zmien životného štýlu a v niektorých prípadoch aj lekárske alebo chirurgické zákroky. Cieľom liečby je znížiť riziko zdravotných problémov spojených s androidnou obezitou a zlepšiť celkový zdravotný stav pacienta. Niektoré z opatrení, ktoré môžu pomôcť pri liečbe androidnej obezity, sú:

 • Zdravá strava: zameranie sa na konzumáciu zdravých potravín, ako je ovocie, zelenina, celozrnné výrobky, nízkotučné mäso a nízkotučné mliečne výrobky, môže pomôcť znížiť hmotnosť a zlepšiť celkové zdravie.
 • Fyzická aktivita: Pravidelná fyzická aktivita, ako je chôdza, beh, plávanie alebo cvičenie v posilňovni, môže pomôcť spáliť prebytočné kalórie a zlepšiť celkový zdravotný stav.
 • Lieky: V niektorých prípadoch vám lekár môže predpísať lieky, ktoré vám pomôžu schudnúť alebo zlepšiť metabolizmus.
 • Chirurgický zákrok: V niektorých závažných prípadoch vám lekár môže odporučiť chirurgický zákrok na odstránenie prebytočného tuku v oblasti brucha.

Prognóza gynoidnej obezity

Prognóza gynoidnej obezity závisí od mnohých faktorov, ako je vek, zdravotný stav, stav ciev, hormonálny stav a celkový životný štýl pacienta. Vo všeobecnosti však platí, že ak sa gynoidná obezita nelieči, môže viesť k mnohým zdravotným problémom, ako je cukrovka, vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia a zvýšené riziko rakoviny.

Liečba gynoidnej obezity

 • Liečba gynoidnej obezity sa zvyčajne zameriava na zlepšenie celkového zdravotného stavu a zníženie rizika súvisiacich zdravotných problémov. To môže zahŕňať nasledujúce kroky:
 • Zmena životného štýlu: zdravá strava a pravidelná fyzická aktivita sú kľúčom k zníženiu hmotnosti a zlepšeniu celkového zdravotného stavu.
 • Lieky: v niektorých prípadoch môže byť potrebné užívať lieky na zníženie hmotnosti alebo kontrolu hormonálneho stavu.
 • Chirurgická liečba: V niektorých závažných prípadoch môže byť na zníženie hmotnosti potrebná bariatrická alebo iná chirurgická liečba.
 • Terapia: Výživové poradenstvo alebo psychologická terapia môžu pacientom pomôcť nájsť a udržať si zdravšie návyky a zlepšiť ich celkové duševné zdravie.

Prognóza metabolickej obezity

Prognóza metabolickej obezity závisí od mnohých faktorov, ako je vek pacienta, jeho zdravotný stav, stav ciev, hormonálny stav a celkový životný štýl. Vo všeobecnosti však metabolická obezita môže viesť k mnohým zdravotným problémom, ako sú cukrovka, vysoký krvný tlak, kardiovaskulárne ochorenia, zvýšené riziko rakoviny a ďalšie.

Je dôležité, aby pacienti s metabolickou obezitou boli v starostlivosti lekára a dodržiavali jeho odporúčania týkajúce sa liečby a zmeny životného štýlu.

Liečba metabolickej obezity

Liečba metabolickej obezity zahŕňa kombináciu zmien životného štýlu a v niektorých prípadoch aj lekárske alebo chirurgické zákroky. Cieľom liečby je znížiť hmotnosť, zlepšiť hormonálne a metabolické funkcie a znížiť riziko vzniku zdravotných problémov spojených s metabolickou obezitou. Zmeny životného štýlu zahŕňajú:

 • Zdravá strava: zdravá strava bohatá na vlákninu, bielkoviny a sacharidy s nízkym glykemickým indexom môže pomôcť regulovať hladinu cukru v krvi a zlepšiť metabolizmus.
 • Fyzická aktivita: Pravidelné cvičenie môže pomôcť spaľovať kalórie, zlepšiť hormonálnu funkciu a zvýšiť metabolickú aktivitu.
 • Správny spánok: Primeraný a kvalitný spánok pomáha udržiavať hormonálnu rovnováhu a regulovať chuť do jedla.

V niektorých prípadoch môže byť potrebná lekárska liečba, napríklad lieky na úpravu hormonálnej funkcie alebo chirurgický zákrok, napríklad bypass žalúdka.

Kedy bola obezita uznaná za chorobu

V Európe bola obezita klasifikovaná ako choroba v roku 1997 Európskou asociáciou pre štúdium obezity, etablovanou medzinárodnou odbornou organizáciou zameranou na výskum a liečbu obezity. Táto klasifikácia uznala obezitu ako závažný zdravotný problém, ktorý má významný vplyv na kvalitu života a zdravie ľudí a vyžaduje si včasnú liečbu a prevenciu. Obezita je v súčasnosti v mnohých európskych krajinách považovaná za chorobu a začína sa považovať za vážny zdravotný problém, ktorý si vyžaduje multidisciplinárny a integrovaný prístup k liečbe a prevencii.

V USA bola obezita klasifikovaná ako choroba až v roku 2013 Národným inštitútom pre diabetes a choroby tráviaceho ústrojenstva a obličiek a Americkou asociáciou klinických endokrinológov. Táto klasifikácia odráža významný vplyv obezity na zdravie ľudí a jej význam ako príčiny mnohých zdravotných problémov, ako sú cukrovka 2. typu, vysoký krvný tlak, srdcové choroby, niektoré druhy rakoviny a iné zdravotné problémy. Klasifikácia obezity ako choroby umožňuje lekárom a pacientom považovať obezitu za závažný zdravotný stav a motivuje ich k hľadaniu účinnej liečby a prevencie.

Aká je história obezity

História obezity siaha až do staroveku. Už v starovekých civilizáciách, ako napríklad v Grécku a Egypte, sa obezita považovala za znak bohatstva a zdravia. V stredoveku sa obezita často spájala s bohatstvom a mocou a práve v tomto období sa objavili prvé lekárske opisy obezity.

V 19. storočí sa vďaka pokroku v medicíne a vede začala venovať väčšia pozornosť obezite ako zdravotnému problému. V tom čase sa zistilo, že mnohé zdroje energie, ako napríklad sacharidy a tuky, sú zdrojmi kalórií, a objavila sa súvislosť medzi príjmom kalórií a telesnou hmotnosťou.

V 20. storočí sa v dôsledku technologického pokroku a zmien v životnom štýle ľudí začala obezita šíriť a stala sa veľkým zdravotným problémom. Odhaduje sa, že v súčasnosti trpí obezitou viac ako 1 miliarda ľudí na celom svete a že má výrazný vplyv na ich zdravie a kvalitu života. V dôsledku toho sa obezita stáva v mnohých krajinách prioritou výskumu, liečby a prevencie.

Ako sa počíta BMI (body mass index)

BMI (body mass index) sa počíta pomocou vzorca:

BMI = hmotnosť (kg) / výška (m)^2

Hmotnosť sa zaznamenáva v kilogramoch a výška v metrových jednotkách. Výsledný číslo sa potom zaradí do nasledujúcej kategórie:

 • Podváha: BMI menšie ako 18,5
 • Normálna hmotnosť: BMI medzi 18,5 a 24,9
 • Nadváha: BMI medzi 25 a 29,9
 • Obezita: BMI nad 30

Je dôležité si uvedomiť, že BMI nie je presným ukazovateľom zdravia a že môže byť ovplyvnený veľa faktorov, ako je telesná stavba, množstvo svalovej hmoty a kostnej hustoty. Preto by sa malo pri hodnotení váhy a zdravia používať aj iné faktory ako napríklad meranie pásu a kontrola hladiny cukru v krvi a krvného tlaku.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové


Koža je najväčším orgánom ľudského tela a má veľmi dôležité funkcie. Najdôležitejšou z nich je obranná, pretože zabraňuje prenikaniu mikroorganizmov a vonkajších činiteľov do tela. Okrem toho vďaka svojim nervovým zakončeniam a zmyslovým receptorom prenáša informácie z vonkajšieho sveta, napríklad o bolesti alebo teple.

Laserová terapia vrások sa v posledných rokoch stala jedným z najobľúbenejších kozmetických zákrokov. Táto moderná technológia, ktorá predstavuje významný pokrok v oblasti estetickej dermatológie, ponúka nádej tým, ktorí hľadajú spôsoby, ako odstrániť vrásky a iné nedokonalosti pleti bez potreby invazívneho chirurgického zákroku.