Reč tela - komunikácia, ktorú by ste mali ovládať

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, prečo prejavy niektorých ľudí vyvolávajú toľko nadšenia a sú vrelo prijímané, hoci ich obsah nie je nijako zvlášť zaujímavý a počas prednášok na skutočne zaujímavé témy niekedy zaspávame?

Už pred časom vedci dokázali, že úspech verejného prejavu závisí len v malej miere od jeho obsahu. Oveľa dôležitejší je spôsob, akým hovoríme, a takzvaná reč tela, teda gestá, pohľady a mimika.

Určite budete súhlasiť, že spôsob komunikácie je niekedy oveľa dôležitejší ako to, čo chceme povedať. Výskum sa uskutočnil aj v oblasti frekvencie komunikácie. Zistilo sa, že..: - denne nehovoríme viac ako 10 - 20 minút - priemerná veta netrvá dlhšie ako 2,5 sekundy - počas rozhovoru sa partneri na seba pozerajú 30 - 60 % jeho trvania. Dlhší pohľad ukazuje, že sa viac zaujímajú o druhú osobu ako o tému rozhovoru;)) Jednou z chýb pri analýze "reči tela" je spoliehanie sa na jednotlivé gestá. Gesto je ekvivalentom slova, ktoré môže mať po vyňatí z vety úplne iný význam. Gestá ako celok vypovedajú o tom, čo sa skrýva v slovách.

Už 40 rokov sa psychológovia zaoberajú podstatou takzvaného "prvého dojmu". Jeden z nich tvrdil, že ide o "horúce poznanie". Od bežného poznania sa líši tým, že je veľmi silne emocionálne nabité. Hovorí, že týchto niekoľko sekúnd má všeobecný význam pre vytvorenie názoru na novoznámeho človeka - na ich základe si vytvoríme asi 90 % nášho názoru na danú osobu! Je zaujímavé, že vo chvíli, keď človeka hodnotíme dobre, skôr nachádzame dobré vlastnosti a sme zhovievavejší k chybám. Žiaľ, funguje to aj naopak - keď náš prvý dojem z niekoho nie je veľmi priaznivý, ten človek v nás ľahko "zachytí to zlé". Čo sa z toho môžeme naučiť?

Je veľmi ťažké vymazať zlý prvý dojem. Takže buďme opatrní...)) Treba tiež dodať, že ženy sú vnímavejšie ako muži. Majú lepšiu schopnosť dešifrovať neverbálne signály, ako aj vnímať detaily. Väčšina z nich sa to naučila pri práci s inými alebo pri výchove vlastných detí. Počas prvých rokov života dieťaťa matka používa v kontakte s dieťaťom najmä neverbálne komunikačné prostriedky a nevyhnutne si trénuje svoju "ženskú intuíciu". Využíva ju však aj v mnohých iných oblastiach života, pričom svoje schopnosti účinne, hoci často nevedome, premieta do kontaktov s dospelými.

Zamysleli ste sa niekedy nad tým, že konverzácia je umenie? Najmä rozhovor, od ktorého veľa závisí, napr. o práci. Najdôležitejšie je prejaviť svojmu partnerovi záujem, aktívne sa zúčastňovať na výmene slov. Tu je niekoľko základných pravidiel:

Výraz tváre

Snažte sa obrátiť k partnerovi celou tvárou. Ak váš partner zmení svoj postoj, "nasledujte ho". - Udržujte očný kontakt so svojím partnerom po celý čas. Nevyhýbajte sa pohľadu partnera, ale nepozerajte sa mu tvrdohlavo do očí, pretože mu to môže byť nepríjemné.

Úsmev

Usmievajte sa priateľsky. Keď hovoríte o veciach, ktoré sú pre vás zaujímavé a dôležité, dajte svojmu partnerovi najavo úsmev.

Nekrižte ruky a nohy

Nezapínajte ruky (napr. na pere), nehrbte sa, nerobte si bariéru (napr. z poznámkového bloku) medzi sebou a hovoriacim. Nezakrývajte si hlavu do ramien. Váš partner môže takéto správanie vnímať ako neochotu alebo odpor voči tomu, čo hovoríte.

Držanie tela

Mierne sa nakloňte k partnerovi. To signalizuje, že ste v kontakte, že vám hovorí zaujímavé veci. Vaše naklonenie sa dozadu môže byť vnímané ako nesúhlas. Strnulý postoj môže vzbudzovať dojem napätia, neistoty, stresu.

Gestá

Oba pohyby hlavou, tzv. kývanie, ako aj prikyvovanie "áno", "len", "mhm" môžu povzbudiť partnera rozhovoru, aby pokračoval v rozprávaní. Takto máte možnosť získať ďalšie informácie, ktoré sú pre vás dôležité.

Nehovorené zvuky

Vzdychy, kašeľ, chrčanie, smiech, chvenie hlasu a iné zvuky nám prezrádzajú našu náladu, duševný stav a fyzickú kondíciu. Počas rozhovoru sa vyhýbajte správaniu, ktoré môže naznačovať nervozitu. Takéto správanie sa môže prejavovať napr. chrčaním, vrtením sa, zakrývaním si úst rukou, vyhýbaním sa očnému kontaktu, rytmickým stláčaním čeľustí, "strieľaním" perom, trením zovretej ruky atď. Pamätajte na pravidlo 10x30x60 Účinnosť nášho posolstva 10% závisí od toho, čo hovoríme 30% je dôsledkom toho, ako to hovoríme (tón hlasu, artikulácia, presnosť reči) 60% závisí od reči tela, t.j. správania, ktoré sprevádza rozhovor a signalizuje náš duševný postoj

Osobné územia

Väčšina zvierat má územia, ktoré považuje za svoje vlastné a vyznačuje si ich charakteristickým spôsobom. Podobne aj človek má svoje "okolie", ktoré si nesie so sebou, a jeho rozsah a veľkosť závisí od hustoty obyvateľstva, v ktorom vyrastal. Z toho vyplýva, že táto osobná zóna odstupu je kultúrne determinovaná.

V zásade existujú štyri zóny vzdialenosti:

  1. INTIMNÁ ZÓNA (15-45 cm). Ide o najintímnejšiu a najprísnejšie stráženú zónu. Každý človek ho považuje za svoj vlastný majetok a dovoľuje doň vstúpiť len ľuďom, ktorí sú s ním citovo spojení. Existuje podoblasť siahajúca do 15 cm od tela danej osoby, ktorá môže byť porušená len pri fyzickom kontakte. Je to prísne intímna zóna.
  2. OSOBNÁ ZÓNA (46-122 cm). Tento odstup sa udržiava pri spoločenskom kontakte (napr. v kancelárii) a spoločenskom styku (napr. na oslave u priateľov).
  3. SOCIÁLNA ZÓNA (1,22-3,6 m). Tento odstup by sa mal dodržiavať vo vzťahu k ľuďom, ktorých nepoznáte (napr. inštalatér).
  4. VEREJNÁ ZÓNA (3,6 m). Takýto odstup sa snažíme zachovať, keď oslovujeme väčší počet ľudí. Musíme si uvedomiť, že v závislosti od toho, či rešpektujeme osobný priestor druhých, budeme nimi prijatí alebo odmietnutí. Naše zasahovanie do cudzieho priestoru vyvoláva agresiu, stiahnutie sa a nevôľu danej osoby.

Ak dokážeme rešpektovať priestor iných ľudí, vnímajú nás pozitívne. Aby sme to potvrdili, urobme malý experiment. Zamyslite sa, ako sa cítite vo výťahu, v metre, v autobuse - teda v situáciách, keď musíte zasahovať do intímneho priestoru iných ľudí a keď je narušený aj váš vlastný priestor? Väčšina z nás sa cíti nepríjemne, vyhýba sa očnému kontaktu so spolucestujúcimi, pozerá na predmety okolo seba. To si ľahko všimneme napríklad aj pri nastupovaní do vlaku - väčšina ľudí si sadá do rohov, k oknu, takže nemusíme sedieť vedľa nikoho.

Na záver uvediem niekoľko typických gest, ktoré sa nám počas dňa prihodia. Väčšinu toho, čo znamenajú, vycítime intuitívne a je nám to jasné.

NEVERBÁLNE SIGNÁLY A ICH INTERPRETÁCIA

Energická, narovnaná chôdza - sebavedomie - Držanie rúk na bokoch - mobilizácia, agresia - Sedenie s jednou nohou cez druhú a kopanie do vzduchu - nuda - Ruky prekrížené na hrudi - defenzíva, stiahnutie sa - Chôdza s rukami vo vreckách a zhrbenými ramenami - smútok, Dotýkanie sa a ľahké trenie nosa - popieranie, pochybnosti, klamstvo - Trenie očí - pochybnosti, nedôvera - Ruky za chrbtom - hnev, frustrácia, strach - Sedenie so zopnutými nohami - strach, neistota - Hlava opretá o ruky, sklopené oči - nuda - trenie rúk - očakávanie - sedenie s rukami za hlavou a prekríženými nohami - sebadôvera, pocit dominancie - otvorené ruky - úprimnosť, otvorenosť, nevinnosť - stláčanie koreňa nosa, zatvorené oči - negatívne hodnotenie - bubnovanie prstami - netrpezlivosť - opravovanie, Upravovanie, úprava vlasov - neistota, neistota - Nakláňanie hlavy - záujem - Ťukanie na bradu - snaha rozhodnúť sa - Pohľad dole s odvrátenou tvárou - nedôvera - Hryzenie nechtov - neistota, nervozita - Štipkanie, ťahanie za ucho - nerozhodnosť

Kultúrna podmienenosť reči tela je veľmi zaujímavá. Pri kontakte s cudzincom pozorujte, ako sa v daných situáciách správa inak ako vy, ako s vami komunikuje. Samozrejme, každý z nás je iný a má "svoje" vlastné gestá, ale niektoré prvky sú pre danú národnosť spoločné. Napríklad Európan sa pozerá pred seba, zatiaľ čo Arab má "neprítomný" pohľad. V západnej kultúre platí, že keď sa človek dlhšie pozerá na druhého, ten sa cíti neisto. Afričania alebo Číňania rešpektujú iné zákony o intenzite a dĺžke pohľadu a zástupcovia iných kultúr sa v ich spoločnosti necítia vždy príjemne. Napríklad Talian má pocit, že Nemec sa mu vyhýba pozrieť do očí - pretože na jeho pohľad neodpovedá pohľadom. Dvaja Mexičania majú medzi sebou viac kontaktov ako dvaja Nemci, ale menej ako dvaja Arabi. Je dobré získať takéto zdanlivo nedôležité informácie, aby ste sa vyhli nedorozumeniam a trápnym situáciám.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové


Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.