Prečo môže byť Slnko hrozbou pre Zem?

Bez Slnka by na Zemi neexistoval život.

Slnko však môže byť pre našu planétu a pre ľudí veľmi nebezpečné. Slnečné lúče, napríklad ultrafialové, môžu byť veľmi škodlivé.

Naša atmosféra má štít, ktorý nedovoľuje, aby na nás ultrafialové lúče dopadali priamo. Táto ochranná bariéra, ktorá filtruje slnečné žiarenie, sa skladá z plynu, ozónu, ktorého veľmi jednoduchá molekula sa skladá z troch atómov kyslíka. Ozónový štít umožnil rozvoj života na našej planéte pred miliónmi rokov. Ozonovú vrstvu, ktorá nás chráni, však už dlhší čas ohrozuje znečistenie, a to najmä niektoré bežne používané látky, ako napríklad dezodoranty v spreji, ktoré obsahujú chlórfluórované uhľovodíky, známejšie ako freóny.

CFC rozptýlené v ovzduší sa môžu dostať do ozónovej vrstvy a poškodiť ju, čím vzniká známa "ozónová diera". Ozónová diera sa môže zmenšovať alebo zväčšovať v závislosti od teploty a ročného obdobia, ale ak sa príliš zväčší, môže spôsobiť vážne škody mnohým živým organizmom.

Život na Zemi je možný vďaka Slnku, ale aj vďaka veľmi špecifickým klimatickým podmienkam, ktoré by sa nikdy nemali výrazne meniť. Striedanie ročných období závisí od sklonu osi obežnej dráhy Zeme a malý výkyv osi môže spôsobiť otrasy nášho podnebia. Podľa najnovších štúdií by to mohla byť príčina minulej doby ľadovej.

Aby sa to v budúcnosti neopakovalo, je potrebné, aby slnko zachovalo súčasné podmienky, a na to by bolo dobré pokúsiť sa čo najviac znížiť emisie chemických látok do ovzdušia.

Ammado poradňa

Ktoré planéty obiehajú okolo Slnka?

Osem planét obieha okolo Slnka, a preto sú súčasťou slnečnej sústavy. Podľa vlastností možno tieto planéty rozdeliť do dvoch skupín: terestrické...
>

Čo je to príliv a odliv?

Príliv a odliv sú výsledkom gravitačnej príťažlivosti, ktorou na Zem pôsobia nebeské telesá (najmä Mesiac), a odstredivej sily, ktorá vzniká rotáciou...
>

Kedy vyhasne slnko?

Tak ako všetky hviezdy, aj Slnko má presne definovaný životný cyklus, ktorý jedného dňa povedie k jeho zániku. Keďže je to však relatívne mladá...
>

Čo je to jarná rovnodennosť?

Slovo rovnodennosť pochádza z latinského aequinoctium a znamená "noc rovná sa deň". Základnou charakteristikou jarnej rovnodennosti je, že dĺžka...
>

Čo je to hviezda?

Hviezda je guľa z plynu, ktorá je taká horúca, že vyžaruje veľmi silné svetlo; aby mohla svietiť, musí dosiahnuť teplotu 10 miliónov stupňov. Ich...
>

Kto pomenoval planéty?

Starí Gréci pomenovali planéty našej slnečnej sústavy. Vášniví astronómovia sa venovali hĺbkovému výskumu pohybov vo vesmíre a objavili...
>

Aká je teplota planéty Pluto?

Trpasličiu planétu Pluto na okraji našej slnečnej sústavy objavil 18. februára 1930 Clyde Tombaugh na Lowellovom observatóriu v Arizone. Je to jedno...
>

Kedy vznikol vesmír?

Podľa najprijateľnejšej teórie vo vedeckom a akademickom svete vznikol vesmír pred 15 miliardami rokov. Vznik vesmíru, ako ho poznáme dnes, bol...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ