Prečo môže byť Slnko hrozbou pre Zem?

Bez Slnka by na Zemi neexistoval život.

Slnko však môže byť pre našu planétu a pre ľudí veľmi nebezpečné. Slnečné lúče, napríklad ultrafialové, môžu byť veľmi škodlivé.

Naša atmosféra má štít, ktorý nedovoľuje, aby na nás ultrafialové lúče dopadali priamo. Táto ochranná bariéra, ktorá filtruje slnečné žiarenie, sa skladá z plynu, ozónu, ktorého veľmi jednoduchá molekula sa skladá z troch atómov kyslíka. Ozónový štít umožnil rozvoj života na našej planéte pred miliónmi rokov. Ozonovú vrstvu, ktorá nás chráni, však už dlhší čas ohrozuje znečistenie, a to najmä niektoré bežne používané látky, ako napríklad dezodoranty v spreji, ktoré obsahujú chlórfluórované uhľovodíky, známejšie ako freóny.

CFC rozptýlené v ovzduší sa môžu dostať do ozónovej vrstvy a poškodiť ju, čím vzniká známa "ozónová diera". Ozónová diera sa môže zmenšovať alebo zväčšovať v závislosti od teploty a ročného obdobia, ale ak sa príliš zväčší, môže spôsobiť vážne škody mnohým živým organizmom.

Život na Zemi je možný vďaka Slnku, ale aj vďaka veľmi špecifickým klimatickým podmienkam, ktoré by sa nikdy nemali výrazne meniť. Striedanie ročných období závisí od sklonu osi obežnej dráhy Zeme a malý výkyv osi môže spôsobiť otrasy nášho podnebia. Podľa najnovších štúdií by to mohla byť príčina minulej doby ľadovej.

Aby sa to v budúcnosti neopakovalo, je potrebné, aby slnko zachovalo súčasné podmienky, a na to by bolo dobré pokúsiť sa čo najviac znížiť emisie chemických látok do ovzdušia.

Najnovšie články z magazínu

Prečítajte si, čo je nové


Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.