Oficiálna Kalkulačka IBAN - Bezpečný výpočet IBAN čísla

Pre medzinárodné platby a bankové prevody je potrebné namiesto klasického čísla účtu zadať hodnotu v tvare IBAN. Ak nepoznáte vaše číslo bankového účtu v tomto tvare, ponúkame vám kalkulačku, s ktorou klasické číslo zmeníte do požadovaného tvaru.

Bezpečný prepočet

Na výpočet čísla IBAN sa neodporúča z bezpečnostných dôvodov používať rôzne kalkulačky, ktoré môžete nájsť na internete. Ammado finančný portál vám ponúka dve kalkulačky, ktoré sú oficiálne a bezpečné.

Oficiálna kalkulačka Európskej centrálnej banky (ECB)
Ide o najbezpečnejší prevod čísla vášho bankového účtu do formátu IBAN. Po kliknutí na odkaz sa dostanete na web stránku Európskej centrálnej banky, ktorá formát IBAN zastrešuje.

Oficiálna kalkulačka Slovenskej národnej Banky (NBS)
Bezpečnou kalkulačkou je aj oficiálna kalkulačka, ktorú ponúka Národná banka Slovenska. Stránka je v slovenskom jazyku v jednoduchom prevedení.

Čo je to vlastne IBAN?

IBAN je medzinárodné číslo bankového účtu, IBAN (International Bank Account Number) - medzinárodný štandard pre číslovanie bankových účtov.

Tento štandard bol vytvorený Európskym výborom pre normalizáciu bánk a potom bol prijatý ako ISO 13616. Číslo medzinárodného bankového účtu sa skladá z dvojmiestneho kódu krajiny ISO 3166-1, nasledovaného dvoma kontrolnými číslami (kontrolný súčet), a až tridsať alfanumerických znakov (písmen alebo číslic ), ktoré obsahujú číslo fakturácie a číslo účtu, spoločne označené ako BBAN (Základný bankový účet). Rozhodnutie o dĺžke tohto bloku patria jednotlivým krajinám, však krajina musí mať jednu špecifickú dĺžku. BBAN musí obsahovať jedinečný kód identifikujúci banku s konkrétnou dĺžkou a miestom, kde začína. Jeho pozícia a dĺžka závisí tiež na príslušnej krajine.

V elektronickej transakcie IBAN by mali byť uložené v jednej sekvencii, bez medzier, neplatí to ale v prípade papierových dokumentov, ktoré majú byť uložené do skupín po štyroch znakov, druhá skupina môže byť menšie množstvo (vzhľadom k odlišnému počet znakov v rôznych krajinách).

Kód IBAN bol vytvorený na podporu platieb v Európskej únii. Zákazníci, najmä jednotlivci a malé a stredné podniky, často čelia problémom spojeným s rôznymi bankovými štandardmi na celom svete. Poskytovanie čísla účtu príjemcu vo formáte IBAN a BIC je banka povinná poskytnúť pri odosielaní príkazov a prevod SEPA (v eurách do krajín Európskeho hospodárskeho priestoru a Islandu, Nórska a Švajčiarska).

Zdroj: ECB, NBS, Ammado.sk, Wiki

Najnovšie články z magazínu

Prečítajte si, čo je nové


Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.