Kam sa ukryť po útoku atómovou bombou

13.03.2023

V prípade útoku atómovou bombou by bolo najbezpečnejšie ukryť sa v kryte, ktorý je postavený tak, aby odolal výbuchu a jeho účinkom, ako sú tlakové vlny, teploty a rádioaktívne žiarenie.

Atomová bomba
Atomová bomba

V prípade, že nemáte prístup do krytu, mohli by ste sa ukryť v budove, ktorá je čo najviac odolná voči výbuchu a mala by byť čo najďalej od miesta dopadu bomby. Vyberte si miesto v budove, ktoré je v strede budovy, pretože táto oblasť by mala byť najviac chránená pred tlakovou vlnou a horúcimi plynmi.

Ak by ste boli vonku, najlepším riešením by bolo vyhľadať úkryt v budove, ktorá je čo najviac odolná voči výbuchu a mala by byť čo najďalej od miesta dopadu bomby. Ak nie je k dispozícii žiadna budova, mohli by ste sa pokúsiť nájsť úkryt v jame alebo prírodnej prekážke, ktorá by mohla poskytnúť určitú ochranu.

Obsah článku:

 1. Atomový kryt - Ak máte k dispozícii atomový kryt, mal by byť vašou prvou voľbou miesta. Kryt by mal byť schopný odolať tlakovej vlne a ďalším účinkom výbuchu atómovej bomby. Ak neviete, kde by ste mohli nájsť úkryt, skúste sa obrátiť na miestne úrady alebo organizácie civilnej obrany.
 2. Budovy - Vyhľadajte budovy, ktoré by mohli poskytnúť určitú ochranu pred útokom atómovou bombou. Vyberte si miesto uprostred budovy, kde by ste mohli byť čo najviac chránení pred tlakovou vlnou a horúcimi plynmi. Môže to byť napríklad suterén, prízemie alebo iná izolovaná miestnosť v budove.
 3. Jama alebo prírodná prekážka - Ak ste vonku, pokúste sa ukryť v jame alebo za prírodnou prekážkou, ktorá by mohla poskytnúť určitú ochranu. Napríklad za veľkým stromom, skalou alebo pod kopcom.
 4. Vozidlo - Ak sa nachádzate v blízkosti vozidla, môže vám poskytnúť určitú ochranu pred účinkami výbuchu. Snažte sa dostať do vozidla a čo najviac sa uzavrieť.
 5. Pod mostom alebo v tuneli - Pod mostom alebo v tuneli môžete byť chránení pred priamym účinkom výbuchu, ako aj pred rádioaktívnym žiarením. Je však dôležité zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť od miesta dopadu bomby, aby sa minimalizovalo riziko poškodenia tunela alebo mosta.
 6. Podzemné parkoviská - Podzemné parkoviská môžu byť dobrou možnosťou ochrany pred výbuchom atómovej bomby. Môžu poskytnúť ochranu pred tlakovými vlnami a horúcimi plynmi. Je však dôležité zabezpečiť dostatočnú vzdialenosť od vchodu, aby sa predišlo uvedeným rizikám.
 7. Oceľové kontajnery - Ak máte oceľový kontajner, môže byť dobrou voľbou na ochranu pred útokom atómovou bombou. Oceľové kontajnery sú schopné odolať tlakovým vlnám a niektorým účinkom horúcich plynov.

Žiadna z týchto možností nie je absolútne bezpečná. Ak sa ocitnete v situácii, keď hrozí útok atómovou bombou, je dôležité riadiť sa pokynmi miestnych orgánov a urobiť všetko pre to, aby ste ochránili seba a svoje prežitie.

1. Atomový kryt

Atomový kryt je miesto určené na ochranu pred účinkami atómovej bomby a jej následkami. Úkryt môže byť podzemný alebo nadzemný a mal by byť navrhnutý tak, aby dokázal odolať tlakovým vlnám, tepelnému žiareniu a rádioaktívnemu žiareniu, ktoré vznikne v dôsledku výbuchu.

Atomový kryt by mal byť postavený z materiálov, ktoré sú schopné zadržať častice rádioaktívneho materiálu a minimalizovať riziko ožiarenia. Zvyčajne sa používa betón alebo oceľ a kryt by mal mať dostatočnú hrúbku a výstuž.

Atomový kryt by mal byť vybavený prístrojmi na meranie úrovne rádioaktivity a na odvetrávanie vzduchu a vody. Mohol by byť vybavený aj zásobami potravín, vody, liekov a iných základných vecí, ktoré pomôžu prežiť útok.

Ak sa nachádzate v oblasti s krytom, je dôležité riadiť sa pokynmi miestnych orgánov a dôkladne sa informovať o tom, ako sa v prípade potreby dostať do krytu. Pokyny by mali obsahovať informácie o tom, ako sa dostať do krytu, ak je táto možnosť k dispozícii, a ak sa do krytu nemôžete dostať, čo musíte urobiť, aby ste maximalizovali svoje šance na prežitie.

Je dôležité zdôrazniť, že ani atomový kryt nie je absolútne bezpečný a že žiadna ochrana nie je absolútne zaručená pred účinkami atómovej bomby. V prípade útoku atómovou bombou je dôležité prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu seba a svojich blízkych.

2. Budovy

V prípade útoku atómovou bombou sa budovy môžu stať útočiskom pred účinkami výbuchu a jeho následkami, ako sú tlakové vlny, horúce plyny a rádioaktívne žiarenie. Pri výbere budovy je dôležité zvážiť niekoľko faktorov, ako napr.:

 • Odolnosť budovy - budova by mala byť postavená z pevných materiálov, ktoré sú schopné odolať tlakovým vlnám a horúcim plynom. Betón, tehla alebo oceľ sú vhodné materiály na ochranu pred týmito vplyvmi.
 • Vzdialenosť od miesta dopadu bomby - čím ďalej je budova od miesta dopadu bomby, tým menšia je pravdepodobnosť jej poškodenia a zranenia.
 • Umiestnenie budovy - budova by mala byť vysoká a pozdĺžne rozmiestnená, pretože to môže pomôcť minimalizovať vplyv tlakovej vlny.
 • Kvalita a stav budovy - budova by mala byť dobre udržiavaná a v dobrom stave. Staršie budovy alebo budovy v zlom stave môžu byť náchylnejšie na poškodenie po výbuchu.
 • Prítomnosť krytu - niektoré budovy môžu mať zabudovaný kryt alebo iný typ ochrany, ktorý môže pomôcť minimalizovať vplyv výbuchu.

Pri výbere budovy by ste mali zvážiť aj prístupnosť miestností, ktoré sa nachádzajú uprostred budovy. Miestnosti v strede budovy sú často najbezpečnejšie, pretože sú chránené pred tlakovými vlnami a horúcimi plynmi. V miestnosti by mala byť dostatočná ochrana, napríklad pevné steny, strop a podlaha.

Nezabudnite že ani tá najbezpečnejšia budova nemusí byť úplne bezpečná pred útokom atómovou bombou. V prípade útoku atómovou bombou je dôležité prijať všetky potrebné opatrenia na ochranu seba a svojich blízkych a riadiť sa pokynmi miestnych orgánov.

3. Jama alebo prírodná bariéra

Jama alebo prírodná bariéra môže poskytnúť určitú ochranu pred účinkami výbuchu atómovej bomby. Pri výbere miesta je dôležité zvážiť niekoľko faktorov:

 • Vzdialenosť od miesta výbuchu - čím ďalej ste od miesta výbuchu, tým menšia je pravdepodobnosť poškodenia a zranenia.
 • Umiestnenie jamy alebo prekážky - jama alebo prekážka by mala byť čo najbližšie k vám, aby ste sa mohli čo najrýchlejšie dostať do bezpečia.
 • Veľkosť a hĺbka jamy - jama by mala byť dostatočne hlboká a široká, aby poskytovala ochranu pred tlakovými vlnami a horúcimi plynmi.
 • Okolité materiály - budovy alebo iné blízke materiály môžu poskytnúť dodatočnú ochranu pred tlakovou vlnou a horúcimi plynmi.
 • Zabezpečenie potravinami a vodou - ak sa rozhodnete zostať v jame alebo prírodnej bariére, musíte sa uistiť, že máte dostatok potravín a vody na prežitie.
 • Možnosti evakuácie - ak sa rozhodnete zostať v jame alebo prírodnej bariére, je dôležité mať plán evakuácie pre prípad, že sa situácia zhorší alebo sa vyskytnú iné nebezpečenstvá.

Jamy alebo prírodné bariéry nie sú úplne bezpečné a nemôžu poskytnúť úplnú ochranu pred účinkami atómovej bomby.

4. Vozidlo

Vozidlo môže poskytnúť určitú ochranu pred účinkami atómovej bomby, ale je potrebné zvážiť niekoľko faktorov:

 • Vzdialenosť od miesta výbuchu - čím ďalej ste od miesta výbuchu, tým menšia je pravdepodobnosť poškodenia a zranenia.
 • Typ vozidla - niektoré typy vozidiel sú na ochranu pred účinkami výbuchu lepšie vybavené ako iné. Napríklad ťažké nákladné vozidlá alebo obrnené vozidlá sú lepšie chránené pred tlakovou vlnou a horúcimi plynmi.
 • Materiály vozidla - vozidlo by malo byť čo najodolnejšie, aby odolalo tlakovým vlnám a horúcim plynom. Dobrými materiálmi na ochranu sú oceľ a betón.
 • Umiestnenie vozidla - vozidlo by malo byť zaparkované na mieste, kde bude chránené pred tlakovými vlnami a horúcimi plynmi. Napríklad za budovou, stenou alebo inou prekážkou.
 • Zabezpečenie potravín a vody - ak sa rozhodnete zostať vo vozidle, musíte mať dostatok potravín a vody na prežitie.
 • Evakuačný plán - ak sa situácia zhorší alebo vzniknú iné nebezpečenstvá, musíte mať evakuačný plán, ktorý vás dostane do bezpečia.

5. Pod mostom alebo v tuneli

Pod mostom alebo v tuneli môže poskytnúť určitú ochranu pred účinkami výbuchu atómovej bomby, ale je potrebné zvážiť niekoľko faktorov:

 • Vzdialenosť od miesta výbuchu - čím ďalej ste od miesta výbuchu, tým menšia je pravdepodobnosť poškodenia a zranenia.
 • Poloha mosta alebo tunela - most alebo tunel by mal byť čo najbližšie k vám, aby ste sa mohli čo najrýchlejšie dostať do bezpečia.
 • Konštrukcia mosta alebo tunela - most alebo tunel by mal byť postavený z pevných materiálov, ktoré vydržia tlakové vlny a horúce plyny. Betón, oceľ alebo kameň sú vhodné materiály na ochranu pred týmito vplyvmi.
 • Vzdialenosť od vody - ak sa nachádzate pod mostom, je dôležité zvážiť vzdialenosť od vody. Ak je v blízkosti voda, môže to zvýšiť riziko záplav alebo iných nebezpečenstiev.
 • Evakuačný plán - ak sa situácia zhorší alebo sa vyskytnú iné nebezpečenstvá, musíte mať evakuačný plán, ktorý vás dostane do bezpečia.

Pod mostom alebo v tuneli nie je úplne bezpečne a nemôže poskytnúť úplnú ochranu pred účinkami atómovej bomby.

6. Podzemné parkovacie miesta

Podzemné parkovacie priestory môžu poskytnúť určitú ochranu pred účinkami výbuchu atómovej bomby, ale je potrebné zvážiť niekoľko faktorov:

 • Vzdialenosť od miesta výbuchu - čím ďalej ste od miesta výbuchu, tým menšia je pravdepodobnosť poškodenia a zranenia.
 • Konštrukcia parkoviska - parkovisko by malo byť postavené z pevných materiálov, ktoré sú schopné odolať tlakovým vlnám a horúcim plynom. Betón a oceľ sú vhodné materiály na ochranu pred týmito vplyvmi.
 • Umiestnenie parkoviska - parkovisko by malo byť na mieste, kde je najmenšia pravdepodobnosť, že sa stane cieľom útoku atómovou bombou.
 • Hĺbka pod zemou - čím hlbšie je parkovisko pod zemou, tým lepšiu ochranu poskytuje pred tlakovými vlnami a horúcimi plynmi.
 • Evakuačný plán - ak sa situácia zhorší alebo vzniknú iné nebezpečenstvá, musíte mať evakuačný plán, aby ste sa dostali do bezpečia.
 • Kvalita vstupu a výstupu - musíte zvážiť kvalitu vstupu a výstupu na parkovisko a z neho. Ak sa vyskytne problém, môže byť ťažké a pomalé dostať sa von.

Podzemné parkoviská nie sú úplne bezpečné a nemôžu poskytnúť úplnú ochranu pred účinkami atómovej bomby.

7. Oceľové kontajnery

Oceľové kontajnery môžu poskytnúť určitú ochranu pred účinkami výbuchu atómovej bomby, ale je potrebné zvážiť niekoľko faktorov:

 • Konštrukcia kontajnera - Kontajner by mal byť vyrobený z pevných materiálov, ktoré sú schopné odolať tlakovým vlnám a horúcim plynom. Oceľ a betón sú vhodné materiály na ochranu pred týmito účinkami.
 • Vzdialenosť od miesta dopadu bomby - Čím ďalej ste od miesta dopadu bomby, tým menšia je pravdepodobnosť poškodenia a zranenia.
 • Umiestnenie kontajnera - kontajner by mal byť umiestnený na mieste, kde je najmenšia pravdepodobnosť, že sa stane cieľom útoku atómovou bombou.
 • Vnútro kontajnera - vnútro kontajnera by malo byť dobre zabezpečené a chránené pred vniknutím prachu a radiácie.

Oceľové kontajnery nie sú úplne bezpečné a nemôžu poskytnúť úplnú ochranu pred účinkami atómovej bomby.

Na záver

V prípade útoku atómovej bomby neexistuje 100% spoľahlivý spôsob ochrany pred jej účinkami. Avšak existuje niekoľko možností, ktoré môžu zvýšiť vaše šance na prežitie, ako sú úkryty, budovy, vozidlá a podobne. Pri výbere vhodného miesta na ochranu pred účinkami atómovej bomby je potrebné zvážiť viacero faktorov, ako sú vzdialenosť od miesta dopadu bomby, konštrukcia miesta, materiály, umiestnenie, výbava na prežitie, plán evakuácie a podobne. V prípade útoku atómovej bomby je dôležité dodržiavať pokyny úradov a prijať všetky opatrenia na ochranu seba a svojich blízkych. 

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.