Ako sa pripraviť na pracovný pohovor?

30.01.2023

Ak sa chystáte na pracovný pohovor, je dôležité dobre sa pripraviť, aby ste pre potenciálneho zamestnávateľa vyzerali zodpovedne a zaujímavo. Tu je niekoľko krokov, ktoré môžete podniknúť, aby ste sa pripravili na pohovor:

Pracovný pohovor
Pracovný pohovor
 • Zistite si čo najviac informácií o spoločnosti, do ktorej sa hlásite, vrátane jej produktov, služieb, histórie a kultúry.
 • Pozrite si pozíciu: Preštudujte si pozíciu, o ktorú sa uchádzate, a zistite, aké zručnosti a skúsenosti sa vyžadujú.
 • Skontrolujte svoj životopis: uistite sa, že je aktuálny a že zodpovedá požiadavkám na danú pozíciu.
 • Premyslite si svoje odpovede: Vopred si premyslite typické otázky, ktoré vám môžu byť položené na pohovore.
 • Výber oblečenia: Vyberte si formálne oblečenie, ktoré vyzerá profesionálne a zodpovedá firemnej kultúre.
 • Zistite si trasu: Zistite si, kam pôjdete a ako dlho vám bude trvať, kým sa na miesto pohovoru dostanete včas.
 • Zistite o sebe všetko: Zistite si všetky informácie, ktoré chcete o sebe uviesť, ako aj svoje silné stránky a vzdelanie.

Tieto kroky vám pomôžu pripraviť sa na pracovný pohovor a dôveryhodne sa predstaviť potenciálnemu zamestnávateľovi.

Ako sa obliecť na pracovný pohovor

Pri pracovnom pohovore je dôležité vyzerať profesionálne a primerane firemnej kultúre. Tu je niekoľko tipov, ako sa obliecť na pracovný pohovor:

 • Formálne oblečenie: Vyberte si formálne oblečenie, ako sú obleky, kostýmy, blúzky a kravaty.
 • Neutrálne farby: Uprednostňujte neutrálne farby, ako je čierna, biela, sivá a tmavomodrá.
 • Čistý vzhľad: uistite sa, že oblečenie je čisté a bez viditeľných škvŕn.
 • Profesionálna obuv: Noste profesionálnu obuv, ktorá je čistá a v dobrom stave.
 • Kultúra spoločnosti: Zistite si, aký je dress code v spoločnosti, do ktorej sa hlásite, a prispôsobte tomu svoj výber oblečenia.
 • Osobný štýl: Zachovajte si svoj osobný štýl, ale dbajte aj na to, aby oblečenie zodpovedalo prostrediu pracovného pohovoru.

Ak sa budete riadiť týmito tipmi, môžete si byť istí, že na pracovnom pohovore budete vyzerať profesionálne a primerane firemnej kultúre.

Ako komunikovať na pracovnom pohovore

Komunikácia je dôležitou súčasťou pracovného pohovoru. Tu je niekoľko tipov, ako efektívne komunikovať počas pracovného pohovoru:

 • Ujasnite si to: Hovorte pomaly a zreteľne, aby bolo vášmu posolstvu dobre rozumieť.
 • Dávajte si pozor na neverbálnu komunikáciu: Vaša neverbálna komunikácia, napríklad gestá a mimika, môže mať veľký vplyv na to, ako vás ľudia vnímajú.
 • Počúvanie: snažte sa plne počúvať otázky a odpovede, aby ste mohli primerane reagovať.
 • Odpovedajte na otázky priamo: Odpovedajte na otázky priamo a konkrétne, aby ste náborovému pracovníkovi čo najviac pomohli.
 • Udržujte očný kontakt: Očný kontakt môže signalizovať záujem a dôveru.
 • Prejavte záujem: Kladením otázok a diskusiou prejavte záujem o pozíciu a spoločnosť, do ktorej ste sa prihlásili na pohovor.

Tieto tipy vám pomôžu zabezpečiť efektívnu a profesionálnu komunikáciu počas pracovného pohovoru.

Aké odpovede si pripraviť pred pracovným pohovorom

Je dobré byť pripravený na rôzne typy otázok, ktoré sa môžu vyskytnúť počas pracovného pohovoru. Tu je niekoľko bežných otázok, na ktoré sa môžete pripraviť:

 • O sebe: Môžu sa vás opýtať na vaše silné a slabé stránky, kariérne ciele a pracovné skúsenosti.
 • O spoločnosti: Možno sa vás opýtajú na to, čo viete o spoločnosti a prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o prácu práve v nej.
 • Informácie o pozícii: Môžu sa vás opýtať na vaše skúsenosti a zručnosti, ktoré sú relevantné pre pozíciu, o ktorú sa uchádzate.
 • Odborné otázky: Môžu sa vás pýtať na vaše profesionálne úspechy, riešenie problémov a spôsob, akým pracujete v tíme.
 • Otázky týkajúce sa zručností: Môžu sa vás pýtať na vaše technické zručnosti a schopnosť používať určité nástroje a technológie.
 • Otázky týkajúce sa záväzkov: Môžu sa vás pýtať na vaše pracovné záväzky a na vašu schopnosť riadiť čas a určovať priority úloh.

Pri príprave na pracovný pohovor sa môžete zamerať na tieto typy otázok a pripraviť si odpovede, ktoré odrážajú vaše silné stránky a zodpovedajú požiadavkám danej pozície.

Na čo si dať pozor na pracovnom pohovore

Počas pracovného pohovoru je dôležité venovať pozornosť nasledujúcim veciam:

 • Príprava: je dôležité dobre sa pripraviť na pohovor, preskúmať spoločnosť a pozíciu a pripraviť si odpovede na bežné otázky.
 • Komunikácia.
 • Postoj.
 • Znalosť pozície: preukážte, že ste si pozíciu preskúmali a že poznáte požiadavky a odpovede na otázky týkajúce sa pozície.
 • Profesionalita: Zachovávajte profesionálny prístup, vhodné oblečenie a správanie.
 • Otázky: Pripravte si otázky, ktoré budete klásť, aby ste lepšie porozumeli pozícii a spoločnosti.
 • Zodpovednosť: Zodpovedne odpovedajte na otázky a zachovávajte pravdivé a úprimné odpovede.

Venujte týmto veciam pozornosť a ukážte svoju najlepšiu stránku, aby ste sa presadili na pracovnom pohovore.

Ukážka rozhovoru medzi zamestnávateľom a zamestnancom na pohovore

Tu je príklad rozhovoru medzi zamestnávateľom a uchádzačom o zamestnanie počas pracovného pohovoru:

 • Zamestnávateľ: Dobrý deň, ako sa máte?
 • Uchádzač o zamestnanie: Dobrý deň, ďakujem, a vy?
 • Zamestnávateľ: Prejdime k rozhovoru. Môžete mi povedať niečo o sebe a svojich skúsenostiach?
 • Uchádzač o zamestnanie: Samozrejme. Volám sa XY a v odvetví ABC pracujem už 5 rokov. Moje hlavné kompetencie sú A, B a C a mám skúsenosti s projektmi X a Y.
 • Zamestnávateľ: Môžete mi povedať viac o rôznych projektoch X a Y?
 • Uchádzač o zamestnanie: Iste. Projekt X bol zameraný na riešenie problémov v oblasti D a ja som bol zodpovedný za tím E. Projekt Y bol zameraný na implementáciu nových technológií a ja som bol zodpovedný za koordináciu s partnermi.
 • Zamestnávateľ: Ako zvládate stres a termíny?
 • Uchádzač o zamestnanie: Dokážem si dobre rozvrhnúť úlohy a určiť ich priority, čo mi umožňuje efektívne pracovať pod tlakom. Som tiež zvyknutý pracovať v tíme a spolupracovať s kolegami na dosiahnutí spoločných cieľov.
 • Zamestnávateľ: Ďakujeme za vaše odpovede. Máte na mňa nejaké otázky?
 • Uchádzač o zamestnanie: Áno, mám niekoľko otázok. Môžete mi povedať viac o firemnej kultúre a možnostiach kariérneho rastu zamestnancov?
 • Zamestnávateľ: Našim zamestnancom sa snažíme poskytovať širokú škálu príležitostí na vzdelávanie a kariérny rast, ako aj podporu a mentoring od skúsenejších kolegov. Veríme, že investícia do našich zamestnancov je investíciou do budúcnosti spoločnosti.
 • Uchádzač o zamestnanie: Ďakujeme za tieto informácie. Máte nejaké ďalšie otázky týkajúce sa mojich pracovných povinností a tímu, s ktorým budem pracovať?
 • Zamestnávateľ: Čo by ste chceli vedieť?
 • Uchádzač o zamestnanie: Ďakujem. Môžete mi povedať viac o pracovných povinnostiach, ktoré by som na tejto pozícii vykonával? Ako by vyzeral môj denný rozvrh práce a aké sú hlavné úlohy na tejto pozícii?
 • Zamestnávateľ: Na tejto pozícii by ste boli zodpovední za x, y a z. Medzi vaše hlavné povinnosti by patrili a, b a c. Denný pracovný čas by bol od 9:00 do 17:00 s prestávkou na obed. Máte nejaké otázky o tom, ako by ste tieto úlohy vykonávali alebo ako by vyzeral váš pracovný deň?
 • Uchádzač o zamestnanie: Ako by vyzeral môj pracovný čas a či by som mohol pracovať z domu alebo na diaľku?
 • Zamestnávateľ: Vždy závisí od potrieb tímu a projektov, na ktorých pracujete.
 • Zamestnávateľ: Môžete mi uviesť príklad, ako ste sa v minulosti vysporiadali s výzvou v práci?
 • Uchádzač o zamestnanie: Iste. Pred niekoľkými mesiacmi sme mali problém s dodávkou materiálu, čo viedlo k oneskoreniu nášho projektu. Ako vedúci tímu som rýchlo komunikoval s dodávateľmi a vyriešil situáciu úpravou harmonogramu a zabezpečením alternatívnych zdrojov materiálu. Vďaka tomu sme projekt dokončili načas.
 • Zamestnávateľ: Ďakujeme za tento príklad. Máte na mňa nejaké otázky?
 • Uchádzač o zamestnanie: Áno, mám. Môžete mi povedať viac o tom, čo očakávate od tejto pozície a ako by som sa mal pripraviť, aby som bol v tejto úlohe úspešný?
 • Zamestnávateľ: Očakávame, že zamestnanec bude prínosom pre tím, bude iniciatívny a bude riešiť problémy cieľavedome a kreatívne. Aby ste sa pripravili na úspešné vykonávanie svojej funkcie, odporúčame vám, aby ste sa oboznámili s našou spoločnosťou a produktmi, sledovali novinky v odvetví a boli pripravení neustále sa učiť a rozvíjať.
 • Uchádzač o zamestnanie: Mám veľký záujem o túto pozíciu a verím, že by som mohol prispieť k rastu spoločnosti. Mám silné komunikačné schopnosti, som tímový hráč a mám skúsenosti s riešením problémov. Som tiež veľmi zvedavá a stále sa učím nové veci. Verím, že tieto schopnosti a vlastnosti budú pre túto pozíciu užitočné.
 • Zamestnávateľ: Môžete uviesť konkrétne príklady, kedy ste využili svoje komunikačné schopnosti alebo riešili problémy v tíme?
 • Uchádzač o zamestnanie: Iste. Keď som napríklad pracoval ako projektový manažér, viedol som tím, ktorý pracoval na zložitom projekte. Keď sme narazili na prekážky, spoločne sme hľadali riešenia a efektívne komunikovali, čo nám umožnilo úspešne dokončiť projekt načas. Často som tiež komunikoval so zákazníkmi, aby som sa uistil, že ich potreby sú splnené a že sú spokojní s poskytovanými službami.
 • Zamestnávateľ: Môžete nám povedať o ďalších zručnostiach alebo schopnostiach, ktoré by ste mohli priniesť do nášho tímu?
 • Uchádzač o zamestnanie: Áno, som tímový hráč a mám silné vodcovské schopnosti. Som tiež veľmi analytický a dobre sa vyznám vo finančných a ekonomických výpočtoch. Verím, že budem veľkým prínosom pre váš tím a spoločnosť.
 • Zamestnávateľ: Sme hrdí na našu kultúru, v ktorej si naši zamestnanci cenia osobný a profesionálny rast. Podporujeme našich zamestnancov, aby sa neustále vzdelávali a rozvíjali svoje zručnosti, a poskytujeme im príležitosti na kariérny rast. Máte nejaké ďalšie otázky alebo obavy?
 • Uchádzač o zamestnanie: Nie, ďakujem za odpoveď. Mám všetky potrebné informácie.
 • Zamestnávateľ: Ďakujeme, o výsledkoch našich rokovaní vás budeme čo najskôr informovať.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.