Ako sa brániť šikanovaniu v škole

12.03.2023

Šikanovanie v škole môže byť veľmi ťažké a bolestivé pre každého, kto sa s ním stretne. Ak máte pocit, že ste šikanovaní, môžete podniknúť určité kroky na svoju ochranu a zastavenie šikanovania. Tu je niekoľko tipov:

Šikanovanie v škole
Šikanovanie v škole

Obsah článku

 1. Porozprávajte sa o svojich problémoch s niekým, komu dôverujete: Ak sa cítite šikanovaní, je dôležité nájsť niekoho, komu dôverujete, a porozprávať sa s ním o tom. Môže to byť učiteľ, rodič, priateľ alebo školský psychológ. Rozhovor s niekým iným vám môže pomôcť udržať si sebadôveru a pomôcť vám nájsť riešenia.
 2. Neprovokujte šikanujúceho: Niektorí ľudia šikanujú iných kvôli ich reakciám. Snažte sa zostať pokojní a nevzdávajte sa kontroly nad situáciou.
 3. Ignorujte šikanujúceho: Ignorovanie šikanovania môže byť ťažké, ale môže to byť účinný spôsob, ako šikanovanie zastaviť. Šikanujúci si môžu vyberať obete, ktoré sa dajú ľahko rozptýliť. Preto sa snažte ignorovať nepríjemné poznámky a správanie a nedajte najavo, že sa vás to týka.
 4. Naučte sa byť asertívni: Asertivita je schopnosť jasne a asertívne komunikovať s ostatnými bez toho, aby ste boli agresívni alebo pasívni. Naučte sa asertívne odmietnuť neprijateľné správanie bez toho, aby ste druhú osobu urážali alebo na ňu útočili.
 5. Vyhľadajte podporu: Vyhľadajte podporu organizácií alebo skupín, ktoré sa zaoberajú šikanovaním v škole. Tieto organizácie môžu poskytnúť rady, podporu a riešenia šikanovania.
 6. Zapojte sa do školských aktivít: Zapojte sa do školských aktivít, ako sú športové tímy, kluby alebo dramatické skupiny. Pomôže vám to nájsť si priateľov, získať sebadôveru a zabrániť izolácii.
 7. Získajte podporu od učiteľov a vedenia školy: Ak sa cítite šikanovaní, povedzte o situácii učiteľovi alebo vedeniu školy. Môžu vám pomôcť vyriešiť problém a zabrániť ďalšiemu šikanovaniu.
 8. Získajte dôkazy: Ak sa šikanovanie opakuje a je vážne, pokúste sa získať dôkazy, napríklad textové správy, e-maily alebo záznamy z priemyselných kamier. Tieto dôkazy môžu pomôcť pri hľadaní riešenia.
 9. Vytvorte si plán: Ak sa cítite šikanovaní, vytvorte si plán, ako sa budete brániť. Ak vás napríklad šikanujú cestou do školy, skúste ísť inou cestou alebo s niekým iným.
 10. Povedzte pravdu: Ak sa cítite šikanovaní, neklamte a nehovorte nepravdy. Je dôležité povedať o situácii pravdu, aby sa dala správne riešiť.
 11. Vyhľadajte pomoc psychológa: Šikanovanie môže mať dlhodobé následky na vaše zdravie a pohodu. Vyhľadajte pomoc psychológa, ktorý vám môže poskytnúť podporu a terapiu.
 12. Pamätajte, že nie ste sami: Šikanovanie sa stáva mnohým ľuďom a vy nie ste sami. Vyhľadajte podporu u priateľov, rodiny, učiteľov a odborných organizácií.

1. Porozprávajte sa o svojich obavách s niekým, komu dôverujete

Hovoriť o svojich problémoch s niekým, komu dôverujete, môže byť ťažké, ale je to dôležitý prvý krok pri riešení šikanovania v škole. Je dôležité nájsť niekoho, kto vás vypočuje a komu môžete dôverovať, napríklad učiteľa, školského psychológa, rodiča alebo priateľa.

Rozhovor s niekým o vašich problémoch vám môže pomôcť zvýšiť sebadôveru a sebavedomie. Môže vám pomôcť pochopiť, že v situácii, ktorú zažívate, nie ste sami a že existujú spôsoby, ako sa s ňou vyrovnať.

Keď hovoríte o svojich problémoch, buďte úprimní a presní. Opíšte situáciu, ktorú prežívate, a ako ovplyvňuje váš život. Snažte sa opísať svoje pocity a emócie, aby váš dôverník lepšie pochopil, čím prechádzate.

Ak máte pocit, že vám niekto nechce alebo nemôže pomôcť, nevzdávajte sa. Pokúste sa nájsť inú osobu, ktorá vám môže poskytnúť pomoc a podporu. Pamätajte, že šikanovanie je neprijateľné a že máte právo na pomoc a ochranu.

Hovoriť o svojich problémoch môže byť ťažké, ale je to dôležitý krok k zastaveniu šikanovania a získaniu kontroly a sebadôvery. Ak sa cítite šikanovaní, nehnevajte sa na seba a vyhľadajte pomoc.

2. Neprovokujte šikanujúceho

Nevyprovokovať šikanujúceho môže byť účinný spôsob, ako zastaviť šikanovanie v škole. Keď šikanujúci vidí, že jeho správanie na vás nemá žiadny účinok, môže to znížiť jeho motiváciu šikanovať vás.

Je dôležité snažiť sa zostať pokojný a udržať si kontrolu nad situáciou, aj keď vás šikanujúci alebo šikanovaný dráždi. Nenechajte sa vyprovokovať k nevhodnému správaniu alebo reakciám, ktoré by mohli situáciu ešte zhoršiť.

Ak vám osoba, ktorá vás šikanuje, hovorí zraňujúce veci alebo vám posiela nepríjemné správy, snažte sa ju ignorovať a nezapájať sa do nej. Nenechajte sa zlákať k tomu, aby ste odpovedali na ich správy, ktoré by mohli byť agresívne alebo nevhodné.

Namiesto toho sa snažte zachovať chladnú hlavu a zachovať si sebaúctu. Naučte sa asertívnemu správaniu, aby ste mohli odmietnuť nepríjemné správanie a vyjadriť svoje hranice bez toho, aby ste boli agresívni alebo pasívni.

Neprovokovanie šikanujúceho môže byť účinným spôsobom, ako zastaviť šikanovanie v škole. Snažte sa zostať chladní a nenechajte sa vyprovokovať k nevhodnému správaniu alebo reakciám.

3. Ignorovanie šikanovania

Ignorovanie šikanovania môže byť jedným z účinných spôsobov, ako zastaviť šikanovanie v škole. Šikanovanie môže mať za cieľ podráždiť vás a spôsobiť vám bolesť a nepohodlie. Ak mu však nebudete venovať pozornosť, môže to znížiť jeho účinnosť a motiváciu šikanovať vás.

Je dôležité snažiť sa zostať pokojný a ignorovať nepríjemné poznámky alebo správanie šikanujúceho. Snažte sa nepozastavovať nad tým, čo vám hovorí alebo píše, a nepodľahnite pokušeniu reagovať na nevhodné správanie alebo vyjadrovanie.

Môžete sa pokúsiť odpútať pozornosť od šikanovania tým, že budete robiť iné veci, napríklad študovať alebo sa venovať svojim koníčkom. Snažte sa zostať zapojení do svojho každodenného života a šikanovanie nechajte na okraji záujmu.

Je dôležité si uvedomiť, že ignorovať šikanovanie nie je to isté ako byť pasívny. Ak sa cítite šikanovaní, stále sa môžete porozprávať s niekým, kto vám môže pomôcť, napríklad s učiteľom, rodičom, školským psychológom alebo skupinou, ktorá sa zaoberá šikanovaním v škole.

Ignorovanie šikanovania môže byť účinným spôsobom, ako zastaviť šikanovanie v škole. Snažte sa nepozastavovať nad nepríjemným správaním a určite sa o situácii porozprávajte s niekým, kto vám môže poskytnúť pomoc a podporu.

4. Naučte sa asertívnemu správaniu

Asertívne správanie je dôležité pri riešení situácií, keď ste šikanovaní alebo sa s vami zaobchádza nevhodne. Asertívne správanie vám pomôže vyjadriť svoje pocity a názory, udržať si kontrolu nad situáciou a rešpektovať práva a potreby iných ľudí.

 • Naučte sa rozpoznať nevhodné správanie: Je dôležité naučiť sa rozpoznať, keď niekto prekračuje vaše hranice alebo sa správa nevhodne. To vám pomôže určiť, kedy je potrebné použiť asertívne správanie.
 • Vyjadrite svoje pocity a názory: Keď hovoríte s niekým, kto sa správa nevhodne, snažte sa jasne a dôrazne vyjadriť svoje pocity a názory. Hovorte o tom, ako sa cítite a prečo vám dané správanie vadí.
 • Dajte osobe najavo, čo očakávate: Aby ste sa ubránili nevhodnému správaniu, dajte druhej osobe jasne najavo, čo od nej očakávate. Buďte konkrétni a presní a nenechajte sa rozptýliť.
 • Rešpektujte práva a potreby druhých: Pri asertívnom správaní je dôležité rešpektovať práva a potreby druhých ľudí. Nebuďte voči nim urážliví ani agresívni, ale snažte sa byť dôstojní a rešpektujte ich hranice.
 • Buďte sebavedomí: Asertívne správanie si vyžaduje sebadôveru a sebavedomú komunikáciu. Pracujte na zvýšení svojho sebavedomia a sebadôvery v komunikácii s druhými.
 • Trénujte asertívne správanie: Ako každá zručnosť, aj asertívne správanie si vyžaduje tréning a prax. Precvičujte ho v rôznych situáciách a trénujte, ako vyjadriť svoje názory a potreby v rôznych situáciách.

Naučiť sa asertívne správanie môže byť užitočné nielen v situáciách šikanovania v škole, ale aj v každodennom živote. Asertívne správanie vám umožní cítiť sa sebavedomejšie a pohodlnejšie.

5. Vyhľadajte podporu

Vyhľadanie podpory môže byť kľúčovým prvkom pri riešení šikanovania v škole. Vyhľadanie podpory vám môže poskytnúť emocionálnu podporu, radu a riešenie problému.

 • Porozprávajte sa o situácii s niekým, komu dôverujete: Môže to byť priateľ, rodina, učiteľ, školský psychológ alebo odborný poradca. Keď sa o situácii porozprávate s niekým, kto vás vypočuje a pochopí, môžete sa cítiť menej izolovaní a získať nový pohľad na situáciu.
 • Vyhľadajte podporu online: Existuje mnoho online komunít a fór, kde sa môžete porozprávať s inými ľuďmi, ktorí prechádzajú podobnou situáciou. Tieto platformy vám môžu poskytnúť podporu a rady.
 • Obráťte sa na organizáciu, ktorá sa zaoberá šikanovaním: Existuje mnoho organizácií, ktoré sa zaoberajú šikanovaním v školách a môžu vám poskytnúť pomoc a podporu. Tieto organizácie vám môžu poskytnúť konkrétne riešenia a prípadne vás nasmerovať na iné zdroje pomoci.
 • Vyhľadajte odbornú pomoc: Ak sa cítite veľmi zraniteľní alebo prežívate depresiu či úzkosť, mali by ste vyhľadať odbornú pomoc psychológa alebo psychoterapeuta. Títo odborníci vám môžu poskytnúť podporu a liečbu, ktorá vám pomôže zvládnuť vaše emócie a pocity.

Vyhľadanie podpory je dôležitým krokom pri riešení situácií šikanovania v škole. Vyhľadanie podpory môže mať zásadný význam pre vaše emocionálne a duševné zdravie a môže vám pomôcť

6. Zúčastňujte sa školských aktivít

Účasť na školských aktivitách môže byť účinným spôsobom ochrany pred šikanovaním v škole. Školské aktivity vám môžu poskytnúť príležitosť nájsť si nových priateľov, rozvíjať svoje záujmy a získať sebadôveru.

 • Vyhľadajte si záujmy, ktoré vás bavia: Zamerajte sa na záujmy, ktoré vás bavia, a hľadajte školské aktivity, ktoré s nimi súvisia. Ak radi športujete, môžete sa pridať k športovým tímom alebo na hodiny cvičenia; ak máte radi umenie, môžete sa pridať k umeleckým klubom alebo dramatickému krúžku.
 • Hľadajte príležitosti na spoluprácu: Hľadajte aktivity, ktoré vám umožnia spolupracovať s ostatnými študentmi, napríklad vytvoriť tím na súťaže alebo projekty. Spoločná práca vám umožní nadviazať nové kontakty a rozvíjať vaše sociálne zručnosti.
 • Hľadajte príležitosti na vedenie: Hľadajte školské aktivity, ktoré vám umožnia prevziať vedúce alebo riadiace funkcie, ako napríklad študentská rada, klub vedúcich pracovníkov alebo redakčný tím. Vedenie vám môže pomôcť získať sebadôveru a rozvíjať svoje schopnosti.
 • Zúčastňujte sa školských podujatí: zúčastňujte sa školských podujatí, ako sú školské tance, vystúpenia, športové dni a súťaže. Tieto podujatia vám umožnia spoznať nových ľudí a rozvíjať vaše sociálne zručnosti.
 • Stretávajte sa s ľuďmi z rôznych tried: snažte sa stretávať s ľuďmi z rôznych tried a školských aktivít. Umožní vám to nadviazať nové kontakty a získať nové pohľady na situáciu v škole.

Účasť na školských aktivitách môže byť účinným spôsobom ochrany pred šikanovaním v škole. Tieto aktivity vám môžu poskytnúť príležitosť nadviazať nové kontakty.

7. Získajte podporu od učiteľov a vedenia školy

Získanie podpory od učiteľov a vedenia školy je kľúčovým prvkom pri riešení šikanovania v škole. Učitelia a vedenie školy môžu byť kľúčovými aktérmi pri zastavení šikanovania v škole a poskytovaní podpory obetiam šikanovania.

 • Porozprávajte sa o situácii s učiteľom alebo vedením školy: Ak ste šikanovaní, je dôležité, aby ste sa o situácii porozprávali s učiteľom alebo vedením školy. Učitelia a vedenie školy vám môžu poskytnúť podporu a pomôcť vám situáciu riešiť.
 • Buďte konkrétni: Ak o situácii hovoríte s učiteľom alebo vedením školy, buďte konkrétni a opíšte, čo sa vám stalo. Poskytnite čo najviac informácií o situácii, aby učitelia alebo vedenie školy mohli situáciu lepšie pochopiť.
 • Požiadajte o pomoc: Ak sa cítite ohrození alebo v nebezpečenstve, požiadajte o pomoc. Požiadajte, aby sa so situáciou niečo urobilo, a o podporu.
 • Sledujte, ako sa situácia vyvíja: Sledujte, ako sa situácia vyvíja a či sa zlepšuje alebo zhoršuje. Ak sa situácia nezlepšuje alebo sa zhoršuje, porozprávajte sa o tom s učiteľom alebo vedením školy.

Učitelia a vedenie školy sú tu na to, aby vám pomohli. Ak sa cítite šikanovaní alebo sa snažíte riešiť problém so šikanovaním v škole, neváhajte sa o situácii porozprávať s učiteľom alebo vedením školy. Učitelia a vedenie školy môžu byť kľúčovými aktérmi pri riešení problémov so šikanovaním v škole.

8. Získajte dôkazy

Získanie dôkazov môže byť kľúčovým prvkom pri riešení problémov so šikanovaním v škole. Dôkazy môžu pomôcť potvrdiť situáciu, ktorú prežívate, a môžu byť dôležité pri presviedčaní učiteľov alebo vedenia školy, aby prijali konkrétne opatrenia.

 • Uchovajte si písomné dôkazy: Ak ste dostali nepriateľské správy alebo elektronické správy, uschovajte si ich. Tieto správy môžu poskytnúť dôkazy o šikanovaní a môžu byť dôležité pri riešení situácie.
 • Uchovajte si dátum a čas: Ak sa stane niečo, čo považujete za šikanovanie, zapamätajte si dátum a čas, kedy sa to stalo. Tieto informácie môžu byť dôležité, ak sa budete musieť o situácii porozprávať s učiteľom alebo zástupcami školy.
 • Porozprávajte sa so svedkami: Porozprávajte sa so svedkami situácie a požiadajte ich, aby vám poskytli písomné vyhlásenie alebo opis toho, čo sa stalo. Tieto výpovede môžu byť dôležité pri riešení situácie.
 • Získajte video alebo audio dôkaz: Ak je to možné, zaobstarajte si video alebo audio záznam situácie. Tieto nahrávky môžu poskytnúť presvedčivé dôkazy o šikanovaní.
 • Porozprávajte sa s rodičmi alebo staršími súrodencami: Porozprávajte sa o situácii s rodičmi alebo staršími súrodencami a požiadajte ich o pomoc pri zhromažďovaní dôkazov. Môžu vám pomôcť pri zhromažďovaní dôkazov a poradiť vám, ako situáciu riešiť.

Dôkazy môžu byť kľúčovým faktorom pri riešení problémov so šikanovaním v škole. Ak máte nejaké dôkazy, uistite sa, že ich bezpečne uchovávate a že s nimi zaobchádzate opatrne.

9. Vypracujte si plán

Vytvorenie plánu môže byť dôležitým krokom pri riešení šikanovania v škole. Plán vám pomôže udržať si prehľad a zamerať sa na konkrétne kroky, ktoré môžete podniknúť na riešenie situácie.

 • Vyberte si cieľ: Stanovte si cieľ, ktorý chcete dosiahnuť. Môže to byť napríklad zastavenie šikanovania alebo zlepšenie sebavedomia.
 • Vytvorte si zoznam krokov: Vytvorte si zoznam krokov, ktoré budete musieť urobiť, aby ste dosiahli svoj cieľ. Zahrňte konkrétne kroky, napríklad rozhovor s učiteľom alebo vedením školy, hľadanie podpory, získanie dôkazov atď.
 • Stanovte si termíny: Stanovte si termíny, do ktorých budete realizovať kroky vo svojom pláne. Stanovte si realistické termíny, aby ste mali dostatok času na realizáciu jednotlivých krokov a neboli príliš zaneprázdnení.
 • Informujte o svojom pláne: Ak sa cítite dobre, povedzte o svojom pláne niekomu, komu dôverujete. To vám môže poskytnúť podporu a motiváciu pri realizácii jednotlivých krokov.
 • Udržujte si motiváciu: Udržujte si motiváciu a odhodlanie dokončiť všetky kroky svojho plánu. Nezabúdajte, že riešenie situácie môže byť proces a môže si vyžadovať čas, ale sústreďte sa na to, aby ste sa držali svojho plánu.

Vytvorenie plánu môže byť dôležitým krokom pri riešení situácie šikanovania v škole. Plánovanie by malo byť individuálne a mali by ste ho prispôsobiť svojim konkrétnym potrebám a situácii. Zamerajte sa na udržanie pozitívneho prístupu a udržanie si motivácie na dosiahnutie cieľa.

10. Hovorte pravdu

Hovoriť pravdu je veľmi dôležité, najmä ak sa snažíte riešiť problémy so šikanovaním v škole. Je dôležité byť úprimný a otvorený o situácii, ktorou prechádzate, aby ste mohli získať pomoc a podporu, ktorú potrebujete.

Ak hovoríte o situácii šikanovania, je dôležité povedať pravdu o tom, čo sa stalo. Úprimnosť a otvorenosť voči učiteľom, vedeniu školy alebo rodičom môže pomôcť identifikovať a riešiť problém. Ak budeme hovoriť o pravde, aj keď to môže byť ťažké a nepríjemné, ale bez toho, aby sme sa snažili situáciu zakryť alebo prikrášliť, môžeme nájsť lepšie riešenie a získať podporu.

Povedať pravdu neznamená, že by ste sa mali hanbiť alebo cítiť vinu. Ak ste sa stali obeťou šikanovania, nie je to vaša vina. Povedanie pravdy vám môže pomôcť získať podporu, ktorú potrebujete, a pomôcť vám vyrovnať sa so situáciou.

11. Vyhľadajte pomoc psychológa

Vyhľadanie pomoci psychológa môže byť veľmi užitočné pri riešení šikanovania v škole. Psychológovia sú špecialisti na riešenie emocionálnych problémov a môžu vám pomôcť riešiť problémy so šikanovaním, ktoré môžu mať vplyv na vaše fyzické a emocionálne zdravie.

Tu sú niektoré príznaky, ktoré môžu naznačovať, že možno budete potrebovať pomoc psychológa:

 • Zvýšené pocity úzkosti, stresu alebo depresie
 • Zmeny nálady a správania
 • Zmeny v spánku alebo stravovacích návykoch
 • Nízke sebavedomie alebo pocity neistoty
 • problémy so sústredením a pozornosťou
 • zmeny v študijných výsledkoch
 • zmeny v sociálnych vzťahoch a izolácia od priateľov a rodiny
 • problémy s emocionálnou stabilitou

Vyhľadanie pomoci psychológa môže byť prospešné pre každého, kto zápasí s emocionálnymi problémami. Psychológovia vám môžu pomôcť identifikovať zdroje stresu a poskytnúť vám nástroje na zvládanie, ktoré vám umožnia lepšie sa vyrovnať so situáciou. Môžu vám tiež poskytnúť podporu pri zvládaní emocionálnych problémov a pomôcť vám vytvoriť lepšie stratégie na riešenie situácie.

Ak máte pocit, že potrebujete pomoc, vyhľadanie psychológa môže byť prvým krokom k zvládnutiu a riešeniu situácie šikanovania v škole. Ak si nemôžete vybrať psychológa, poraďte sa s rodičmi alebo učiteľmi o tom, kde by ste mohli nájsť vhodnú podporu.

12. Nezabudnite, že nie ste sami

Je dôležité si uvedomiť, že v situácii šikanovania v škole nie ste sami. Mnohí ľudia prechádzajú podobnými situáciami a existuje mnoho zdrojov a podporných služieb, ktoré môžu pomôcť.

 • Hovorte o svojich pocitoch: Porozprávajte sa o tom, čo prežívate, s niekým, komu dôverujete. Vďaka tomu budete vedieť, že nie ste jediný, kto s týmto problémom bojuje.
 • Vyhľadajte podporu: Existuje mnoho organizácií a služieb, ktoré sa venujú pomoci obetiam šikanovania. Vyhľadajte tieto zdroje a využite ich podporu.
 • Zapojte sa do skupín: Vyhľadajte skupiny a organizácie, ktoré sa zameriavajú na obete šikanovania. Môžete sa spojiť s ostatnými, ktorí prechádzajú podobnou situáciou.
 • Vyhľadávajte pozitívne vzory: Vyhľadajte iných ľudí, ktorí sa so šikanovaním vyrovnali a stali sa silnejšími a odolnejšími. Títo ľudia môžu byť pozitívnymi vzormi a poskytnúť vám inšpiráciu a motiváciu.
 • Nebojte sa prehovoriť: Nebojte sa otvorene vyjadriť svoje pocity a hovoriť o situácii šikanovania. Pomôže vám to uvedomiť si, že nie ste sami a že ostatní vám môžu pomôcť.

Nie ste sami a že existujú zdroje a služby, ktoré vám môžu v situácii šikanovania v škole pomôcť. Vyhľadajte podporu a nebojte sa hovoriť o svojich pocitoch. Mnohí ľudia prechádzajú podobnými situáciami a spoločne môžete nájsť riešenia a prekonať problém.

Na záver

Situácia šikanovania v škole môže byť pre obeť veľmi ťažká a náročná. Je dôležité vedieť, že existuje mnoho spôsobov, ako sa s týmto problémom vyrovnať, a že v tom nie ste sami. Vyhľadanie podpory a pomoci môže byť kľúčom k zvládnutiu situácie a zlepšeniu vášho zdravia a pohody. Pamätajte, že ste cenní a zaslúžite si byť rešpektovaní a milovaní.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.