Ako sa brániť proti šikanovaniu na pracovisku

12.03.2023

Šikanovanie na pracovisku môže mať negatívny vplyv na vaše zdravie a pohodu, preto je dôležité sa mu čo najskôr postaviť. Prinášame vám niekoľko dobrých rád, ktoré by ste mali podniknúť, ak zistíte, že vás v práci šikanujú.

Šikana na pracovisku
Šikana na pracovisku

Obsah článku

 1. Porozprávajte sa o svojom probléme s niekým, komu dôverujete: Ak sa cítite šikanovaní, porozprávajte sa o svojom probléme s niekým, kto vám môže pomôcť. Môže to byť váš nadriadený, člen personálneho oddelenia, kolega alebo dokonca niekto mimo pracoviska, napríklad psychológ.
 2. Vyhľadajte právnu pomoc: Ak ste v práci šikanovaní, máte právo na ochranu. Vyhľadajte právnu pomoc, napríklad kontaktujte právnika alebo odborovú organizáciu.
 3. Zdokumentujte všetky prípady šikanovania: Ak zistíte, že ste v práci šikanovaní, zdokumentujte všetky prípady šikanovania. Môže to zahŕňať dátum, čas a miesto šikanovania a to, čo bolo povedané alebo urobené.
 4. Hľadajte riešenie s nadriadeným alebo personálnym oddelením: Ak sa ocitnete v situácii šikanovania na pracovisku, hľadajte riešenie s nadriadeným alebo personálnym oddelením. Môžu vám pomôcť vyriešiť problém a poskytnúť podporu.
 5. Vyhľadajte pomoc mimo pracoviska: Ak sa cítite šikanovaní na pracovisku, vyhľadajte pomoc mimo pracoviska. Môže to byť konzultácia so psychológom, terapeutom alebo odborníkom na duševné zdravie, ktorý vám môže poskytnúť podporu a poradiť, ako situáciu riešiť.
 6. Vyhľadajte svedkov: Ak sa ocitnete v situácii šikanovania na pracovisku, vyhľadajte svedkov. Svedkovia môžu poskytnúť dôkazy o šikanovaní, ktoré vám môžu pomôcť pri následnej ochrane vašich práv.
 7. Zvážte odchod z pracoviska: Ak sa situácia zhoršuje a pracovisko vám neposkytuje potrebnú ochranu a podporu, zvážte odchod z pracoviska. Vaše zdravie a pohoda sú dôležitejšie ako vaša práca.
 8. Využívajte zdroje mimo pracoviska: Ak zistíte, že ste na pracovisku vystavení šikanovaniu, vyhľadajte pomoc mimo pracoviska. Môžete sa obrátiť na neziskové organizácie alebo špecializované poradenské služby, ktoré vám poskytnú podporu a poradia, ako situáciu riešiť.
 9. Nahláste šikanovanie úradom: Ak sa situácia zhoršuje a pracovisko vám neposkytuje potrebnú ochranu a podporu, môžete šikanovanie nahlásiť príslušným orgánom, napríklad úradu práce alebo polícii. Tieto orgány vám môžu poskytnúť pomoc a ochranu.

1. Porozprávajte sa o svojom probléme s niekým, komu dôverujete

Kľúčovým prvkom pri riešení šikanovania na pracovisku je hovoriť o svojom probléme s niekým, komu dôverujete. Môžete sa obrátiť na niekoho, kto vám v tejto situácii pomôže a podporí vás.

 • Nadriadený: Ak máte s nadriadeným dobrý vzťah, môžete sa mu zveriť a požiadať ho o pomoc. Môže vám poskytnúť podporu a navrhnúť kroky na vyriešenie problému.
 • Personalista: Osoba z personálneho oddelenia vám môže pomôcť a podporiť vás, ak sa cítite byť na pracovisku šikanovaní. Môže vám poskytnúť informácie o politike spoločnosti týkajúcej sa šikanovania a pomôcť vám pri riešení problému.
 • Kolega: Ak máte na pracovisku kolegu, ktorému dôverujete, môžete sa mu zveriť a požiadať ho o pomoc. Môže vám poskytnúť podporu a pomôcť nájsť riešenie.
 • Odborník na duševné zdravie: Ak sa cítite šikanovaní a potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na odborníka na duševné zdravie, napríklad na psychológa alebo terapeuta. Títo odborníci vám môžu poskytnúť podporu a poradiť, ako situáciu zvládnuť.

Vyberte si niekoho, komu dôverujete a kto vám v tejto situácii môže pomôcť. Rozhovor o vašom probléme s niekým, komu dôverujete, je prvým krokom k riešeniu šikanovania na pracovisku.

2. Vyhľadajte právnu pomoc

Vyhľadanie právnej pomoci je dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku, pretože vám môže poskytnúť informácie o vašich právach a pomôcť vám ich chrániť.

Právnik: Ak sa cítite byť na pracovisku šikanovaní, môžete sa obrátiť na právnika, ktorý sa špecializuje na pracovné právo. Títo právnici vám môžu poskytnúť právne poradenstvo a pomôcť vám chrániť vaše práva.

 • Odborové organizácie: Ak ste členom odborovej organizácie, môžete sa obrátiť na odborovú organizáciu, ktorá vám môže poskytnúť právnu pomoc a podporu.
 • Úrad práce: Úrad práce vám môže poskytnúť informácie o vašich právach a o tom, ako sa chrániť pred šikanou na pracovisku. Môžete sa obrátiť na miestny úrad práce a požiadať o pomoc.
 • Ak máte pocit, že ste v práci šikanovaní, je dôležité čo najskôr vyhľadať právnu pomoc. Právna pomoc vám môže pomôcť chrániť vaše práva a poskytnúť vám nástroje na riešenie problému.

3. Zdokumentujte všetky prípady šikanovania

Zdokumentovanie všetkých prípadov šikanovania na pracovisku je dôležitým krokom, ktorý môže pomôcť ochrániť vaše práva a poskytnúť dôkazy o šikanovaní.

 • Zapíšte si dátum, čas a miesto šikanovania: Zapíšte si čo najpresnejšie dátum, čas a miesto šikanovania. Môže vám to pomôcť pri zhromažďovaní dôkazov a presnom opise situácie.
 • Opíšte, čo sa stalo: Opíšte, čo sa stalo, aké konkrétne správanie bolo namierené proti vám, aké slová boli povedané a kto bol prítomný. Opíšte to čo najpresnejšie.
 • Zaznamenajte, ako ste sa cítili: Zaznamenajte, ako ste sa cítili počas šikanovania a po ňom. Tento záznam môže byť použitý ako dôkaz o tom, ako vás šikanovanie ovplyvnilo.
 • Získajte svedkov: Ak sa šikanovanie zopakuje, pokúste sa získať svedkov, ktorí môžu potvrdiť, že sa niečo stalo.
 • Uchovajte e-maily alebo záznamy: Ak k šikanovaniu dochádza prostredníctvom e-mailov alebo záznamov v systéme, uchovajte tieto záznamy ako dôkaz.
 • Záznamy uchovávajte na bezpečnom mieste: Záznamy uchovávajte na bezpečnom mieste, kde ich ľahko nájdete, keď ich budete potrebovať.

Zdokumentovanie všetkých prípadov šikanovania je dôležitým krokom pri ochrane vašich práv a zabezpečení bezpečného a zdravého pracovného prostredia. Tieto záznamy môžu slúžiť ako dôkaz a pomôcť vám pri riešení situácie.

4. Hľadajte riešenie s nadriadeným alebo personálnym oddelením

Nájdenie riešenia v spolupráci s nadriadeným alebo personálnym oddelením je dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku.

 • Otvorte sa svojmu nadriadenému alebo personálnemu oddeleniu: Ak sa cítite byť na pracovisku šikanovaní, otvorte sa svojmu nadriadenému alebo personálnemu oddeleniu. Vysvetlite svoju situáciu a požiadajte o pomoc.
 • Požiadajte o konkrétne kroky na riešenie problému: Požiadajte svojho nadriadeného alebo personálne oddelenie o konkrétne kroky na riešenie problému. Napríklad prijať opatrenia proti šikanovaniu, vykonať interné vyšetrovanie alebo zorganizovať školenie pre zamestnancov.
 • Buďte otvorení spolupráci: Buďte otvorení spolupráci a ochotní spolupracovať s nadriadeným alebo personálnym oddelením na riešení situácie. Takto sa udržíte zapojení do procesu riešenia problému.
 • Sledovanie priebehu a vývoja situácie: Sledujte priebeh a vývoj situácie a informujte svojho nadriadeného alebo personálne oddelenie o tom, ako sa vám darí a či sa situácia zlepšuje.

Spolupráca s nadriadeným alebo personálnym oddelením môže byť dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku. Títo ľudia vám môžu pomôcť nájsť riešenia a poskytnúť podporu v tejto situácii.

5. Vyhľadajte pomoc mimo pracoviska

Vyhľadanie pomoci mimo pracoviska môže byť ďalším krokom, ak sa cítite byť v práci šikanovaní a potrebujete pomoc.

 • Kontaktujte odborníka na duševné zdravie: Odborník na duševné zdravie, napríklad psychológ alebo terapeut, vám môže poskytnúť podporu a poradiť, ako situáciu zvládnuť. Títo odborníci vám môžu poskytnúť nástroje na zvládanie stresu a riešenie konfliktov.
 • Získajte podporu od rodiny a priateľov: Porozprávajte sa so svojimi blízkymi o svojej situácii a získajte podporu a povzbudenie, ktoré vám pomôžu zvládnuť situáciu.
 • Obráťte sa na neziskovú organizáciu: Neziskové organizácie zaoberajúce sa právami zamestnancov a bojom proti šikanovaniu vám môžu poskytnúť informácie a rady o vašich právach a možnostiach riešenia vašej situácie.
 • Nahláste šikanovanie úradom: Ak sa situácia zhoršuje a pracovisko neposkytuje ochranu a podporu, môžete šikanovanie nahlásiť príslušným orgánom, napríklad úradu práce alebo polícii. Tieto orgány vám môžu poskytnúť pomoc a ochranu.
 • Vyhľadajte právne poradenstvo: Právny zástupca, napríklad právnik špecializujúci sa na pracovné právo, vám môže pomôcť chrániť vaše práva a poskytnúť právnu pomoc pri riešení situácie.

Vyhľadanie pomoci mimo pracoviska môže byť dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku. Tieto zdroje vám môžu poskytnúť podporu a rady, ako situáciu riešiť a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

6. Vyhľadajte svedkov

Vyhľadanie svedkov môže byť dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku. Svedkovia môžu potvrdiť vaše tvrdenia a poskytnúť dôkazy, ktoré vám pomôžu chrániť vaše práva a riešiť situáciu.

 • Porozprávajte sa o situácii so svojimi spolupracovníkmi: Porozprávajte sa o situácii so svojimi spolupracovníkmi a zistite, či sú tiež svedkami. Môžete sa s nimi dohodnúť na spoločnej stratégii na ochranu vašich práv a zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia.
 • Vyhľadajte potenciálnych svedkov v dokumentoch: Ak máte dokumenty, ktoré sa týkajú šikanovania na pracovisku, vyhľadajte potenciálnych svedkov, ktorí môžu potvrdiť vaše tvrdenia.
 • Hľadajte svedkov na internete: V súčasnosti existuje mnoho webových stránok a fór, kde môžete hľadať svedkov v podobnej situácii.
 • Obráťte sa na odborníkov: Ak sa vám nepodarí nájsť svedkov, môžete sa obrátiť na odborníkov, ako sú právnici alebo odborníci na pracovné právo, ktorí vám môžu poradiť a pomôcť nájsť svedkov.

Hľadanie svedkov môže byť dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku. Svedkovia môžu poskytnúť dôkazy, ktoré môžu pomôcť vyriešiť situáciu a ochrániť vaše práva.

7. Zvážte odchod z pracoviska

Odchod z pracoviska môže byť pre niektorých zamestnancov jediným riešením, ak sa cítia byť šikanovaní a nevidia žiadnu perspektívu na zlepšenie situácie.

 • Zhodnoťte svoju situáciu: Zhodnoťte svoju situáciu a zistite, či máte iné možnosti riešenia problému, ako napríklad vyhľadať pomoc, zdokumentovať prípady šikanovania alebo nájsť svedkov. Dôkladne zvážte, či máte iné možnosti riešenia situácie.
 • Hľadajte si novú prácu: Ak sa rozhodnete odísť z pracoviska, hľadajte si novú prácu a uistite sa, že ste na prechod pripravení. Získajte informácie o novom pracovisku a uistite sa, že to bude zdravé a bezpečné pracovné prostredie.
 • Kontaktujte odborníka na duševné zdravie: Ak sa cítite psychicky vyčerpaní, môžete sa obrátiť na odborníka na duševné zdravie, ktorý vám pomôže vyrovnať sa s touto situáciou a poskytne vám podporu.
 • Nahláste šikanovanie úradom: Ak sa na pracovisku cítite šikanovaní, nahláste to príslušným orgánom, napríklad úradu práce alebo policajnému oddeleniu. Tieto orgány vám môžu poskytnúť pomoc a ochranu.

Odchod z pracoviska môže byť dôležitým krokom pri riešení situácie. Ak sa rozhodnete odísť, uistite sa, že máte dobre naplánovaný prechod na nové pracovné miesto a že máte bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Ak však existujú iné možnosti riešenia situácie, dôkladne ich zvážte, aby ste ochránili svoje práva a zaistili bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

8. Využite zdroje mimo pracoviska

Dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku môže byť využitie zdrojov mimo pracoviska.

 • Komunitné organizácie: Komunitné organizácie, napríklad občianske združenia, môžu poskytnúť podporu a pomoc pri riešení situácie a zabezpečení ochrany vašich práv.
 • Pracovné agentúry: Pracovné agentúry vám môžu poskytnúť informácie o právach zamestnancov a pomôcť vám nájsť nové zamestnanie.
 • Právni zástupcovia: Právni zástupcovia, napríklad právnici špecializujúci sa na pracovné právo, vám môžu pomôcť chrániť vaše práva a poskytnúť právnu pomoc pri riešení vašej situácie.
 • Zdravotnícki pracovníci: Zdravotnícki pracovníci, ako napríklad psychológovia alebo psychiatri, môžu poskytnúť podporu a poradiť, ako zvládnuť stres a úzkosť, ktoré môžu byť spôsobené situáciou na pracovisku.

Využitie zdrojov mimo pracoviska môže byť dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku. Tieto zdroje vám môžu poskytnúť podporu a pomôcť nájsť riešenie situácie s cieľom zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

9. Nahlásenie šikanovania príslušným orgánom

Dôležitým krokom pri riešení situácie a zabezpečení ochrany vašich práv môže byť nahlásenie šikanovania príslušným orgánom.

 • Zhromažďujte dôkazy: Zhromažďujte dôkazy o šikanovaní na pracovisku, napríklad e-maily, správy, prepisy rozhovorov, svedkov alebo fotografie. Tieto dôkazy môžu pomôcť potvrdiť vaše tvrdenia a zabezpečiť ochranu vašich práv.
 • Obráťte sa na príslušné orgány: Obráťte sa na príslušné orgány, ako je úrad práce alebo policajné oddelenie, a oznámte situáciu. Informujte ich o šikanovaní a poskytnite im dôkazy, ktoré máte.
 • Postupujte podľa pokynov úradov: Dodržiavajte pokyny a nariadenia úradov. Môžu vám dať pokyny, ako situáciu riešiť, a informácie o vašich právach a možnostiach.
 • Uistite sa, že ste chránení: Uistite sa, že ste chránení pred možnými dôsledkami alebo odvetnými opatreniami, ktoré by mohli nastať po tom, ako ste boli o situácii informovaní. Ak sa cítite ohrození, požiadajte o ochranu.

Je dôležité si uvedomiť, že nahlásenie šikanovania úradom môže byť dôležitým krokom pri riešení situácie a zabezpečení ochrany vašich práv. Úrady vám môžu poskytnúť pomoc a podporu pri riešení situácie, ako aj zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Čo ak šikana pochádza od nadriadeného alebo dokonca od vedenia?

Ak vás šikanuje nadriadený alebo dokonca vedenie, situácia môže byť oveľa zložitejšia a komplikovanejšia. 

V tomto prípade je dôležité zvážiť nasledujúce kroky:

 • Zhromažďujte dôkazy: Ak vás šikanuje nadriadený alebo dokonca vedenie, zhromaždite dôkazy o situácii. Môže ísť o e-maily, správy, prepisy rozhovorov, svedkov alebo fotografie. Tieto dôkazy môžu byť dôležité na podporu vašich tvrdení a ochranu vašich práv.
 • Porozprávajte sa s dôveryhodnou osobou: Porozprávajte sa s osobou, ktorej dôverujete a ktorá vám môže pomôcť situáciu vyriešiť. Môže to byť napríklad právnik, zástupca zamestnancov alebo odborník na pracovné právo. Tieto osoby vám môžu poskytnúť podporu a poradiť pri riešení situácie.
 • Nahláste situáciu: Nahláste situáciu príslušným orgánom, napríklad úradu práce alebo polícii. Ak máte dôkazy na podporu svojich obvinení, poskytnite ich úradom.
 • Zvážte zmenu zamestnania: Ak sa situácia na pracovisku nezlepší, zvážte zmenu zamestnania. Hľadajte si nové zamestnanie, kde budete mať bezpečné a zdravé pracovné prostredie.
 • Uistite sa, že ste chránení: Uistite sa, že ste chránení pred možnými dôsledkami alebo odvetnými opatreniami, ktoré by mohli nastať po nahlásení situácie. Ak sa cítite ohrození, požiadajte o ochranu.

Situácie, keď vás šikanuje nadriadený alebo dokonca vedenie, môžu byť oveľa komplikovanejšie a zložitejšie. Preto je dôležité porozprávať sa s niekým, komu dôverujete, a zvážiť možnosti, ktoré máte k dispozícii, aby ste si zabezpečili ochranu svojich práv a svojho zdravia a bezpečnosti na pracovisku.

Na záver

Šikanovanie na pracovisku je vážna situácia a má negatívny vplyv na vaše duševné a fyzické zdravie. Preto je dôležité, aby ste sa pokúsili situáciu riešiť a nájsť riešenie, ktoré pomôže ochrániť vaše práva a zabezpečí zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Medzi tieto riešenia patrí rozhovor o vašom probléme s dôveryhodnou osobou, zdokumentovanie šikanovania, vyhľadanie svedkov, vyhľadanie právnej pomoci, nahlásenie situácie úradom, vyhľadanie pomoci mimo pracoviska a zváženie zmeny zamestnania.

Existujú zdroje podpory a pomoci, ktoré môžu byť k dispozícii, ako napríklad občianske združenia, pracovné agentúry, právni poradcovia a lekári.. Ak sa na pracovisku cítite šikanovaní, neváhajte vyhľadať pomoc a podporu.

Udržujte zdravé a pozitívne pracovné prostredie, ktoré podporuje spoluprácu a rešpekt medzi kolegami. Takéto pracovné prostredie môže pomôcť predchádzať situáciám šikanovania a vytvoriť zdravé a bezpečné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.