Ako sa brániť proti šikanovaniu na pracovisku

12.03.2023

Šikanovanie na pracovisku môže mať negatívny vplyv na vaše zdravie a pohodu, preto je dôležité sa mu čo najskôr postaviť. Prinášame vám niekoľko dobrých rád, ktoré by ste mali podniknúť, ak zistíte, že vás v práci šikanujú.

Šikana na pracovisku
Šikana na pracovisku

Obsah článku

 1. Porozprávajte sa o svojom probléme s niekým, komu dôverujete: Ak sa cítite šikanovaní, porozprávajte sa o svojom probléme s niekým, kto vám môže pomôcť. Môže to byť váš nadriadený, člen personálneho oddelenia, kolega alebo dokonca niekto mimo pracoviska, napríklad psychológ.
 2. Vyhľadajte právnu pomoc: Ak ste v práci šikanovaní, máte právo na ochranu. Vyhľadajte právnu pomoc, napríklad kontaktujte právnika alebo odborovú organizáciu.
 3. Zdokumentujte všetky prípady šikanovania: Ak zistíte, že ste v práci šikanovaní, zdokumentujte všetky prípady šikanovania. Môže to zahŕňať dátum, čas a miesto šikanovania a to, čo bolo povedané alebo urobené.
 4. Hľadajte riešenie s nadriadeným alebo personálnym oddelením: Ak sa ocitnete v situácii šikanovania na pracovisku, hľadajte riešenie s nadriadeným alebo personálnym oddelením. Môžu vám pomôcť vyriešiť problém a poskytnúť podporu.
 5. Vyhľadajte pomoc mimo pracoviska: Ak sa cítite šikanovaní na pracovisku, vyhľadajte pomoc mimo pracoviska. Môže to byť konzultácia so psychológom, terapeutom alebo odborníkom na duševné zdravie, ktorý vám môže poskytnúť podporu a poradiť, ako situáciu riešiť.
 6. Vyhľadajte svedkov: Ak sa ocitnete v situácii šikanovania na pracovisku, vyhľadajte svedkov. Svedkovia môžu poskytnúť dôkazy o šikanovaní, ktoré vám môžu pomôcť pri následnej ochrane vašich práv.
 7. Zvážte odchod z pracoviska: Ak sa situácia zhoršuje a pracovisko vám neposkytuje potrebnú ochranu a podporu, zvážte odchod z pracoviska. Vaše zdravie a pohoda sú dôležitejšie ako vaša práca.
 8. Využívajte zdroje mimo pracoviska: Ak zistíte, že ste na pracovisku vystavení šikanovaniu, vyhľadajte pomoc mimo pracoviska. Môžete sa obrátiť na neziskové organizácie alebo špecializované poradenské služby, ktoré vám poskytnú podporu a poradia, ako situáciu riešiť.
 9. Nahláste šikanovanie úradom: Ak sa situácia zhoršuje a pracovisko vám neposkytuje potrebnú ochranu a podporu, môžete šikanovanie nahlásiť príslušným orgánom, napríklad úradu práce alebo polícii. Tieto orgány vám môžu poskytnúť pomoc a ochranu.

1. Porozprávajte sa o svojom probléme s niekým, komu dôverujete

Kľúčovým prvkom pri riešení šikanovania na pracovisku je hovoriť o svojom probléme s niekým, komu dôverujete. Môžete sa obrátiť na niekoho, kto vám v tejto situácii pomôže a podporí vás.

 • Nadriadený: Ak máte s nadriadeným dobrý vzťah, môžete sa mu zveriť a požiadať ho o pomoc. Môže vám poskytnúť podporu a navrhnúť kroky na vyriešenie problému.
 • Personalista: Osoba z personálneho oddelenia vám môže pomôcť a podporiť vás, ak sa cítite byť na pracovisku šikanovaní. Môže vám poskytnúť informácie o politike spoločnosti týkajúcej sa šikanovania a pomôcť vám pri riešení problému.
 • Kolega: Ak máte na pracovisku kolegu, ktorému dôverujete, môžete sa mu zveriť a požiadať ho o pomoc. Môže vám poskytnúť podporu a pomôcť nájsť riešenie.
 • Odborník na duševné zdravie: Ak sa cítite šikanovaní a potrebujete pomoc, môžete sa obrátiť na odborníka na duševné zdravie, napríklad na psychológa alebo terapeuta. Títo odborníci vám môžu poskytnúť podporu a poradiť, ako situáciu zvládnuť.

Vyberte si niekoho, komu dôverujete a kto vám v tejto situácii môže pomôcť. Rozhovor o vašom probléme s niekým, komu dôverujete, je prvým krokom k riešeniu šikanovania na pracovisku.

2. Vyhľadajte právnu pomoc

Vyhľadanie právnej pomoci je dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku, pretože vám môže poskytnúť informácie o vašich právach a pomôcť vám ich chrániť.

Právnik: Ak sa cítite byť na pracovisku šikanovaní, môžete sa obrátiť na právnika, ktorý sa špecializuje na pracovné právo. Títo právnici vám môžu poskytnúť právne poradenstvo a pomôcť vám chrániť vaše práva.

 • Odborové organizácie: Ak ste členom odborovej organizácie, môžete sa obrátiť na odborovú organizáciu, ktorá vám môže poskytnúť právnu pomoc a podporu.
 • Úrad práce: Úrad práce vám môže poskytnúť informácie o vašich právach a o tom, ako sa chrániť pred šikanou na pracovisku. Môžete sa obrátiť na miestny úrad práce a požiadať o pomoc.
 • Ak máte pocit, že ste v práci šikanovaní, je dôležité čo najskôr vyhľadať právnu pomoc. Právna pomoc vám môže pomôcť chrániť vaše práva a poskytnúť vám nástroje na riešenie problému.

3. Zdokumentujte všetky prípady šikanovania

Zdokumentovanie všetkých prípadov šikanovania na pracovisku je dôležitým krokom, ktorý môže pomôcť ochrániť vaše práva a poskytnúť dôkazy o šikanovaní.

 • Zapíšte si dátum, čas a miesto šikanovania: Zapíšte si čo najpresnejšie dátum, čas a miesto šikanovania. Môže vám to pomôcť pri zhromažďovaní dôkazov a presnom opise situácie.
 • Opíšte, čo sa stalo: Opíšte, čo sa stalo, aké konkrétne správanie bolo namierené proti vám, aké slová boli povedané a kto bol prítomný. Opíšte to čo najpresnejšie.
 • Zaznamenajte, ako ste sa cítili: Zaznamenajte, ako ste sa cítili počas šikanovania a po ňom. Tento záznam môže byť použitý ako dôkaz o tom, ako vás šikanovanie ovplyvnilo.
 • Získajte svedkov: Ak sa šikanovanie zopakuje, pokúste sa získať svedkov, ktorí môžu potvrdiť, že sa niečo stalo.
 • Uchovajte e-maily alebo záznamy: Ak k šikanovaniu dochádza prostredníctvom e-mailov alebo záznamov v systéme, uchovajte tieto záznamy ako dôkaz.
 • Záznamy uchovávajte na bezpečnom mieste: Záznamy uchovávajte na bezpečnom mieste, kde ich ľahko nájdete, keď ich budete potrebovať.

Zdokumentovanie všetkých prípadov šikanovania je dôležitým krokom pri ochrane vašich práv a zabezpečení bezpečného a zdravého pracovného prostredia. Tieto záznamy môžu slúžiť ako dôkaz a pomôcť vám pri riešení situácie.

4. Hľadajte riešenie s nadriadeným alebo personálnym oddelením

Nájdenie riešenia v spolupráci s nadriadeným alebo personálnym oddelením je dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku.

 • Otvorte sa svojmu nadriadenému alebo personálnemu oddeleniu: Ak sa cítite byť na pracovisku šikanovaní, otvorte sa svojmu nadriadenému alebo personálnemu oddeleniu. Vysvetlite svoju situáciu a požiadajte o pomoc.
 • Požiadajte o konkrétne kroky na riešenie problému: Požiadajte svojho nadriadeného alebo personálne oddelenie o konkrétne kroky na riešenie problému. Napríklad prijať opatrenia proti šikanovaniu, vykonať interné vyšetrovanie alebo zorganizovať školenie pre zamestnancov.
 • Buďte otvorení spolupráci: Buďte otvorení spolupráci a ochotní spolupracovať s nadriadeným alebo personálnym oddelením na riešení situácie. Takto sa udržíte zapojení do procesu riešenia problému.
 • Sledovanie priebehu a vývoja situácie: Sledujte priebeh a vývoj situácie a informujte svojho nadriadeného alebo personálne oddelenie o tom, ako sa vám darí a či sa situácia zlepšuje.

Spolupráca s nadriadeným alebo personálnym oddelením môže byť dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku. Títo ľudia vám môžu pomôcť nájsť riešenia a poskytnúť podporu v tejto situácii.

5. Vyhľadajte pomoc mimo pracoviska

Vyhľadanie pomoci mimo pracoviska môže byť ďalším krokom, ak sa cítite byť v práci šikanovaní a potrebujete pomoc.

 • Kontaktujte odborníka na duševné zdravie: Odborník na duševné zdravie, napríklad psychológ alebo terapeut, vám môže poskytnúť podporu a poradiť, ako situáciu zvládnuť. Títo odborníci vám môžu poskytnúť nástroje na zvládanie stresu a riešenie konfliktov.
 • Získajte podporu od rodiny a priateľov: Porozprávajte sa so svojimi blízkymi o svojej situácii a získajte podporu a povzbudenie, ktoré vám pomôžu zvládnuť situáciu.
 • Obráťte sa na neziskovú organizáciu: Neziskové organizácie zaoberajúce sa právami zamestnancov a bojom proti šikanovaniu vám môžu poskytnúť informácie a rady o vašich právach a možnostiach riešenia vašej situácie.
 • Nahláste šikanovanie úradom: Ak sa situácia zhoršuje a pracovisko neposkytuje ochranu a podporu, môžete šikanovanie nahlásiť príslušným orgánom, napríklad úradu práce alebo polícii. Tieto orgány vám môžu poskytnúť pomoc a ochranu.
 • Vyhľadajte právne poradenstvo: Právny zástupca, napríklad právnik špecializujúci sa na pracovné právo, vám môže pomôcť chrániť vaše práva a poskytnúť právnu pomoc pri riešení situácie.

Vyhľadanie pomoci mimo pracoviska môže byť dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku. Tieto zdroje vám môžu poskytnúť podporu a rady, ako situáciu riešiť a zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

6. Vyhľadajte svedkov

Vyhľadanie svedkov môže byť dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku. Svedkovia môžu potvrdiť vaše tvrdenia a poskytnúť dôkazy, ktoré vám pomôžu chrániť vaše práva a riešiť situáciu.

 • Porozprávajte sa o situácii so svojimi spolupracovníkmi: Porozprávajte sa o situácii so svojimi spolupracovníkmi a zistite, či sú tiež svedkami. Môžete sa s nimi dohodnúť na spoločnej stratégii na ochranu vašich práv a zabezpečenie bezpečného a zdravého pracovného prostredia.
 • Vyhľadajte potenciálnych svedkov v dokumentoch: Ak máte dokumenty, ktoré sa týkajú šikanovania na pracovisku, vyhľadajte potenciálnych svedkov, ktorí môžu potvrdiť vaše tvrdenia.
 • Hľadajte svedkov na internete: V súčasnosti existuje mnoho webových stránok a fór, kde môžete hľadať svedkov v podobnej situácii.
 • Obráťte sa na odborníkov: Ak sa vám nepodarí nájsť svedkov, môžete sa obrátiť na odborníkov, ako sú právnici alebo odborníci na pracovné právo, ktorí vám môžu poradiť a pomôcť nájsť svedkov.

Hľadanie svedkov môže byť dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku. Svedkovia môžu poskytnúť dôkazy, ktoré môžu pomôcť vyriešiť situáciu a ochrániť vaše práva.

7. Zvážte odchod z pracoviska

Odchod z pracoviska môže byť pre niektorých zamestnancov jediným riešením, ak sa cítia byť šikanovaní a nevidia žiadnu perspektívu na zlepšenie situácie.

 • Zhodnoťte svoju situáciu: Zhodnoťte svoju situáciu a zistite, či máte iné možnosti riešenia problému, ako napríklad vyhľadať pomoc, zdokumentovať prípady šikanovania alebo nájsť svedkov. Dôkladne zvážte, či máte iné možnosti riešenia situácie.
 • Hľadajte si novú prácu: Ak sa rozhodnete odísť z pracoviska, hľadajte si novú prácu a uistite sa, že ste na prechod pripravení. Získajte informácie o novom pracovisku a uistite sa, že to bude zdravé a bezpečné pracovné prostredie.
 • Kontaktujte odborníka na duševné zdravie: Ak sa cítite psychicky vyčerpaní, môžete sa obrátiť na odborníka na duševné zdravie, ktorý vám pomôže vyrovnať sa s touto situáciou a poskytne vám podporu.
 • Nahláste šikanovanie úradom: Ak sa na pracovisku cítite šikanovaní, nahláste to príslušným orgánom, napríklad úradu práce alebo policajnému oddeleniu. Tieto orgány vám môžu poskytnúť pomoc a ochranu.

Odchod z pracoviska môže byť dôležitým krokom pri riešení situácie. Ak sa rozhodnete odísť, uistite sa, že máte dobre naplánovaný prechod na nové pracovné miesto a že máte bezpečné a zdravé pracovné prostredie. Ak však existujú iné možnosti riešenia situácie, dôkladne ich zvážte, aby ste ochránili svoje práva a zaistili bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

8. Využite zdroje mimo pracoviska

Dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku môže byť využitie zdrojov mimo pracoviska.

 • Komunitné organizácie: Komunitné organizácie, napríklad občianske združenia, môžu poskytnúť podporu a pomoc pri riešení situácie a zabezpečení ochrany vašich práv.
 • Pracovné agentúry: Pracovné agentúry vám môžu poskytnúť informácie o právach zamestnancov a pomôcť vám nájsť nové zamestnanie.
 • Právni zástupcovia: Právni zástupcovia, napríklad právnici špecializujúci sa na pracovné právo, vám môžu pomôcť chrániť vaše práva a poskytnúť právnu pomoc pri riešení vašej situácie.
 • Zdravotnícki pracovníci: Zdravotnícki pracovníci, ako napríklad psychológovia alebo psychiatri, môžu poskytnúť podporu a poradiť, ako zvládnuť stres a úzkosť, ktoré môžu byť spôsobené situáciou na pracovisku.

Využitie zdrojov mimo pracoviska môže byť dôležitým krokom pri riešení šikanovania na pracovisku. Tieto zdroje vám môžu poskytnúť podporu a pomôcť nájsť riešenie situácie s cieľom zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

9. Nahlásenie šikanovania príslušným orgánom

Dôležitým krokom pri riešení situácie a zabezpečení ochrany vašich práv môže byť nahlásenie šikanovania príslušným orgánom.

 • Zhromažďujte dôkazy: Zhromažďujte dôkazy o šikanovaní na pracovisku, napríklad e-maily, správy, prepisy rozhovorov, svedkov alebo fotografie. Tieto dôkazy môžu pomôcť potvrdiť vaše tvrdenia a zabezpečiť ochranu vašich práv.
 • Obráťte sa na príslušné orgány: Obráťte sa na príslušné orgány, ako je úrad práce alebo policajné oddelenie, a oznámte situáciu. Informujte ich o šikanovaní a poskytnite im dôkazy, ktoré máte.
 • Postupujte podľa pokynov úradov: Dodržiavajte pokyny a nariadenia úradov. Môžu vám dať pokyny, ako situáciu riešiť, a informácie o vašich právach a možnostiach.
 • Uistite sa, že ste chránení: Uistite sa, že ste chránení pred možnými dôsledkami alebo odvetnými opatreniami, ktoré by mohli nastať po tom, ako ste boli o situácii informovaní. Ak sa cítite ohrození, požiadajte o ochranu.

Je dôležité si uvedomiť, že nahlásenie šikanovania úradom môže byť dôležitým krokom pri riešení situácie a zabezpečení ochrany vašich práv. Úrady vám môžu poskytnúť pomoc a podporu pri riešení situácie, ako aj zabezpečiť bezpečné a zdravé pracovné prostredie.

Čo ak šikana pochádza od nadriadeného alebo dokonca od vedenia?

Ak vás šikanuje nadriadený alebo dokonca vedenie, situácia môže byť oveľa zložitejšia a komplikovanejšia. 

V tomto prípade je dôležité zvážiť nasledujúce kroky:

 • Zhromažďujte dôkazy: Ak vás šikanuje nadriadený alebo dokonca vedenie, zhromaždite dôkazy o situácii. Môže ísť o e-maily, správy, prepisy rozhovorov, svedkov alebo fotografie. Tieto dôkazy môžu byť dôležité na podporu vašich tvrdení a ochranu vašich práv.
 • Porozprávajte sa s dôveryhodnou osobou: Porozprávajte sa s osobou, ktorej dôverujete a ktorá vám môže pomôcť situáciu vyriešiť. Môže to byť napríklad právnik, zástupca zamestnancov alebo odborník na pracovné právo. Tieto osoby vám môžu poskytnúť podporu a poradiť pri riešení situácie.
 • Nahláste situáciu: Nahláste situáciu príslušným orgánom, napríklad úradu práce alebo polícii. Ak máte dôkazy na podporu svojich obvinení, poskytnite ich úradom.
 • Zvážte zmenu zamestnania: Ak sa situácia na pracovisku nezlepší, zvážte zmenu zamestnania. Hľadajte si nové zamestnanie, kde budete mať bezpečné a zdravé pracovné prostredie.
 • Uistite sa, že ste chránení: Uistite sa, že ste chránení pred možnými dôsledkami alebo odvetnými opatreniami, ktoré by mohli nastať po nahlásení situácie. Ak sa cítite ohrození, požiadajte o ochranu.

Situácie, keď vás šikanuje nadriadený alebo dokonca vedenie, môžu byť oveľa komplikovanejšie a zložitejšie. Preto je dôležité porozprávať sa s niekým, komu dôverujete, a zvážiť možnosti, ktoré máte k dispozícii, aby ste si zabezpečili ochranu svojich práv a svojho zdravia a bezpečnosti na pracovisku.

Na záver

Šikanovanie na pracovisku je vážna situácia a má negatívny vplyv na vaše duševné a fyzické zdravie. Preto je dôležité, aby ste sa pokúsili situáciu riešiť a nájsť riešenie, ktoré pomôže ochrániť vaše práva a zabezpečí zdravé a bezpečné pracovné prostredie. Medzi tieto riešenia patrí rozhovor o vašom probléme s dôveryhodnou osobou, zdokumentovanie šikanovania, vyhľadanie svedkov, vyhľadanie právnej pomoci, nahlásenie situácie úradom, vyhľadanie pomoci mimo pracoviska a zváženie zmeny zamestnania.

Existujú zdroje podpory a pomoci, ktoré môžu byť k dispozícii, ako napríklad občianske združenia, pracovné agentúry, právni poradcovia a lekári.. Ak sa na pracovisku cítite šikanovaní, neváhajte vyhľadať pomoc a podporu.

Udržujte zdravé a pozitívne pracovné prostredie, ktoré podporuje spoluprácu a rešpekt medzi kolegami. Takéto pracovné prostredie môže pomôcť predchádzať situáciám šikanovania a vytvoriť zdravé a bezpečné pracovné podmienky pre všetkých zamestnancov.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.