Ako sa brániť proti sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku

12.03.2023

Sexuálne obťažovanie na pracovisku je neprijateľné a môže mať negatívny vplyv na vaše zdravie, pohodu a pracovný výkon. Ak sa s týmto problémom stretávate, mali by ste podniknúť kroky na jeho riešenie.

Obťažovaie na pracovisku
Obťažovaie na pracovisku

Obsah článku

 1. Zaznamenajte obťažovanie: Ak ste vystavení sexuálnemu obťažovaniu na pracovisku, zaznamenajte každý prípad, ktorý sa vyskytne. Zapíšte si dátum, čas, miesto a čo sa stalo. Ak sú prítomní svedkovia, zaznamenajte aj ich mená a kontaktné údaje.
 2. Informujte svojho nadriadeného alebo zamestnávateľa: Ak ste sa stali obeťou sexuálneho obťažovania na pracovisku, mali by ste kontaktovať svojho nadriadeného alebo zamestnávateľa. Otvorene a presne hovorte o situácii, ktorú ste zažili, a požiadajte o pomoc pri riešení problému. Vaša spoločnosť by mala mať zásady, ktoré sa týkajú sexuálneho obťažovania a s ktorými by ste mali byť oboznámení.
 3. Obráťte sa na interné oddelenie alebo na odborníka na sexuálne obťažovanie: V niektorých prípadoch vaša spoločnosť nemusí riešiť váš prípad dostatočne rýchlo alebo efektívne. V takom prípade sa môžete obrátiť na svoje interné oddelenie alebo na špecialistu na sexuálne obťažovanie, ktorý vám môže poskytnúť odbornú pomoc a radu.
 4. Zvážte nahlásenie prípadu na polícii: Ak sa sexuálne obťažovanie stane trestným činom, môžete podať sťažnosť na polícii. V tomto prípade by ste mali mať pripravené všetky relevantné informácie a dôkazy na podporu svojich obvinení.
 5. Hovorte o tom: Ak ste sexuálne obťažovaní, nemusíte sa s problémom vyrovnávať sami. Rozhovor s priateľmi, rodinou alebo odborníkmi na duševné zdravie vám môže pomôcť zvládnuť ťažké situácie a nájsť riešenia.
 6. Zostaňte v bezpečí: Ak sa ocitnete v nebezpečenstve alebo sa obávate o svoju bezpečnosť, okamžite opustite miesto a zavolajte políciu alebo linku pomoci.
 7. Nenadávajte a nereagujte: Ak vás niekto sexuálne obťažuje, nepodľahnite pokušeniu reagovať spôsobom, ktorý by mohol situáciu ešte zhoršiť. Nepoužívajte nadávky ani agresívne výrazy, ktoré by mohli viesť k fyzickému násiliu alebo vyhrotiť situáciu.
 8. Vyhľadajte podporu iných: Ak ste sexuálne obťažovaní, môže to byť veľmi stresujúce a emocionálne vyčerpávajúce. Vyhľadajte podporu rodiny, priateľov alebo profesionálnych terapeutov, ktorí vám môžu pomôcť zvládnuť náročné situácie.
 9. Buďte pripravení na zmenu: Ak sa situácia nezlepší, mali by ste byť pripravení zmeniť prácu alebo pracovisko. Zvážte svoje možnosti a hľadajte si prácu, kde budete mať podporu a istotu.
 10. Pamätajte, že nie ste sami: Sexuálne obťažovanie na pracovisku sa stáva mnohým ľuďom. Pamätajte, že nie ste sami a že existuje mnoho organizácií, ktoré vám môžu poskytnúť pomoc a podporu v boji proti sexuálnemu obťažovaniu.

1. Zaznamenajte obťažovanie

Ak ste na pracovisku vystavení sexuálnemu obťažovaniu, je dôležité zaznamenať každý incident, ku ktorému dôjde.

 • Zaznamenajte si dátum a čas, kedy k obťažovaniu došlo.
 • Zaznamenajte miesto, kde k obťažovaniu došlo.
 • Opíšte, čo presne sa stalo. Zaznamenajte, čo vám bolo povedané alebo napísané a aká bola vaša reakcia. Ak ste boli fyzicky napadnutí, zaznamenajte si podrobnosti o útoku.
 • Zaznamenajte meno osoby, ktorá vás obťažovala, ak ho poznáte, a zaznamenajte všetkých svedkov.
 • Záznamy uchovávajte na bezpečnom mieste, kde ich uvidí alebo k nim bude mať prístup len málo ľudí.
 • Zvážte použitie mobilnej aplikácie na zaznamenanie obťažovania ako sú rôzne nahrávacie aplikácie a podobne. Tieto aplikácie môžu byť užitočné na zaznamenávanie obťažovania v reálnom čase a ukladanie záznamov na bezpečné miesto.

2. Informujte svojho nadriadeného alebo zamestnávateľa

Mali by ste o situácii, ktorú zažívate, informovať svojho nadriadeného alebo zamestnávateľa.

Predtým, ako kontaktujete svojho nadriadeného alebo zamestnávateľa, zistite, aké sú zásady sexuálneho obťažovania vo vašej spoločnosti. Tieto zásady môžu byť uvedené vo vašej pracovnej zmluve alebo na webovej stránke spoločnosti. Ak si nie ste istí, kde tieto informácie nájdete, obráťte sa na oddelenie ľudských zdrojov alebo personálne oddelenie.

 • Príprava: Predtým, ako kontaktujete svojho nadriadeného alebo zamestnávateľa, pripravte si niekoľko poznámok o tom, čo sa vám stalo, ako ste sa cítili a čo by ste chceli, aby sa urobilo na vyriešenie problému. Buďte pripravení klásť otázky a diskutovať o situácii.
 • Hovorte otvorene a presne: Keď sa rozprávate s nadriadeným alebo zamestnávateľom, hovorte o situácii, ktorú ste zažili, otvorene a presne. Vysvetlite, čo sa vám stalo, kedy sa to stalo a ako sa to prejavilo. Ak ste mali svedkov, uveďte ich mená a kontaktné údaje.
 • Požiadajte o pomoc pri riešení problému: Po vysvetlení situácie požiadajte svojho nadriadeného alebo zamestnávateľa o pomoc pri riešení problému. Zistite, aké kroky je možné podniknúť na vyriešenie problému a aké zdroje sú k dispozícii.
 • Sledujte pokrok: Po kontaktovaní nadriadeného alebo zamestnávateľa sledujte pokrok a podľa potreby podniknite ďalšie kroky. Ak sa situácia nezlepší, mali by ste sa obrátiť na interné oddelenie alebo na odborníka na sexuálne obťažovanie, ktorý vám môže poskytnúť odbornú pomoc a radu.

3. Obráťte sa na interné oddelenie alebo na odborníka na sexuálne obťažovanie

Ak máte pocit, že vaša spoločnosť situáciu nerieši alebo sa ju snaží minimalizovať, mali by ste sa obrátiť na interné oddelenie alebo na občianske združenia. Tieto organizácie môžu poskytnúť odbornú pomoc a podporu pri riešení sexuálneho obťažovania na pracovisku.

 • Zistite, či má vaša spoločnosť interné oddelenie alebo špecialistu na sexuálne obťažovanie: Skôr ako sa obrátite na interné oddelenie alebo špecialistu na sexuálne obťažovanie, zistite, či vaša spoločnosť takúto službu má. V niektorých prípadoch môže existovať interné oddelenie alebo môže existovať horúca linka alebo e-mailová adresa, na ktorú sa môžete obrátiť.
 • Kontaktovanie interného oddelenia alebo špecialistu na sexuálne obťažovanie: Ak vaša spoločnosť má interné oddelenie alebo špecialistu na sexuálne obťažovanie, kontaktujte ich. Vysvetlite situáciu a opíšte, ako sa cítite. Tieto organizácie vám môžu poskytnúť odbornú pomoc a poradiť, čo robiť.
 • Očakávajte dôvernosť: Ak kontaktujete interné oddelenie alebo špecialistu na sexuálne obťažovanie, očakávajte dôvernosť. Tieto organizácie sú povinné dodržiavať zákony o ochrane osobných údajov a budú rešpektovať vaše súkromie.
 • Získajte podporu a pomoc: Interné oddelenia alebo špecialisti na sexuálne obťažovanie vám môžu poskytnúť podporu a pomoc pri riešení sexuálneho obťažovania na pracovisku. Môžu vám poskytnúť informácie o vašich právach a možnostiach riešenia situácie. Okrem toho vám môžu poskytnúť odbornú pomoc a poradiť, ako zvládnuť emocionálny vplyv situácie.
 • Sledujte svoj pokrok a podniknite ďalšie kroky.

4. Zvážte nahlásenie prípadu na polícii

Môžete zvážiť nahlásenie prípadu na polícii. Hoci to môže byť ťažké, môže to byť dôležitý krok na ochranu vašich práv a zastavenie obťažovania.

 • Získajte dôkazy: Ak ste boli obťažovaní, pokúste sa získať dôkazy o situácii, všetky textové správy, e-maily alebo hlasové správy. Zapíšte si tiež čas, miesto a podrobnosti každého prípadu obťažovania. Ak máte svedkov, ktorí situáciu videli alebo počuli, získajte ich súhlas na svedectvo na polícii.
 • Zistite, aké sú vaše práva: Skôr ako sa rozhodnete nahlásiť sexuálne obťažovanie na polícii, zistite si svoje práva a povinnosti týkajúce sa zákonov o sexuálnom obťažovaní.
 • Zvážte možné dôsledky: Nahlásenie sexuálneho obťažovania na polícii môže mať dôsledky, preto zvážte, či ste na možné dôsledky pripravení. Môžete byť vypočúvaní v súvislosti s prípadom, môžete byť súčasťou súdneho konania alebo môže byť ovplyvnený váš pracovný status.
 • Obráťte sa na právnika: Ak sa rozhodnete nahlásiť sexuálne obťažovanie na polícii, obráťte sa na právnika, ktorý vám pomôže pripraviť sa na nahlásenie a poskytne vám právne poradenstvo.
 • Nahlásenie prípadu na polícii: Ak sa rozhodnete nahlásiť sexuálne obťažovanie na polícii, obráťte sa na miestnu políciu alebo oddelenie pre sexuálne obťažovanie. Vysvetlite situáciu a poskytnite všetky relevantné informácie a dôkazy. V niektorých prípadoch môžete situáciu nahlásiť anonymne.

5. Hovorte o tom

Je dôležité o tom hovoriť. Mnohí ľudia sa hanbia hovoriť o sexuálnom obťažovaní a snažia sa situáciu riešiť na vlastnú päsť, ale to nie je správny prístup. Hovoriť o situácii môže byť veľmi ťažké, ale môže vám to pomôcť získať podporu a pomoc, ktorú potrebujete.

 • Nájdite si dôveryhodného priateľa alebo člena rodiny: Hovoriť o sexuálnom obťažovaní môže byť veľmi ťažké, preto si nájdite dôveryhodného priateľa alebo člena rodiny, ktorému sa môžete so situáciou zveriť. Táto osoba vám môže poskytnúť emocionálnu podporu a pomôcť vám rozhodnúť sa, ako postupovať.
 • Vyhľadajte odbornú pomoc: Existujú organizácie a odborníci na sexuálne obťažovanie, ktorí vám môžu poskytnúť odbornú pomoc a podporu pri riešení situácie. Tieto organizácie sú zvyčajne anonymné a môžete ich kontaktovať telefonicky alebo online. Nájdite si organizáciu vo svojom okolí a porozprávajte sa s ňou.
 • Porozprávajte sa so svojím lekárom: Ak sa necítite dobre, keď o situácii hovoríte s priateľmi alebo rodinnými príslušníkmi, porozprávajte sa so svojím lekárom. Lekár vám môže poskytnúť odbornú pomoc a poradiť vám, čo máte robiť.
 • Porozprávajte sa s kolegami: Ak máte kolegu, ktorý vám môže pomôcť riešiť situáciu, môžete sa s ním porozprávať. Je dôležité, aby ste sa rozhodli, komu sa zveríte, aby vám mohol poskytnúť podporu a pomôcť nájsť riešenie.

6. Zostaňte v bezpečí

Ak sa cítite ohrození sexuálnym obťažovaním na pracovisku, mali by ste podniknúť niekoľko krokov na zvýšenie svojej osobnej bezpečnosti.

 • Zostaňte vo veľkej skupine: Ak sa cítite ohrození sexuálnym obťažovaním, snažte sa zostať vo veľkej skupine ľudí, najmä ak chodíte na miesta, ako sú kuchyne, toalety a iné miesta, kde môžete byť sami.
 • Vyhýbajte sa izolovaným miestam: Ak je to možné, vyhýbajte sa izolovaným miestam, kde by ste sa mohli ocitnúť v nebezpečnej situácii. Ak musíte ísť na izolované miesto, uistite sa, že máte mobilný telefón alebo iný spôsob, ako privolať pomoc.
 • Dodržiavajte hranice: Je dôležité dodržiavať hranice a dať jasne najavo, že odmietate akékoľvek nevhodné správanie. Ak sa niekto pokúsi prekročiť vaše hranice, okamžite to nahláste.
 • Vyhýbajte sa konfliktom: Ak sa dostanete do konfliktu s niekým, kto vás sexuálne obťažuje, snažte sa nebyť agresívny alebo konfrontačný. Namiesto toho sa snažte zachovať pokoj a v prípade potreby sa obráťte na svojho nadriadeného alebo na oddelenie ľudských zdrojov.

Je dôležité, aby ste na pracovisku zostali v bezpečí. Ak sa cítite ohrození sexuálnym obťažovaním, neváhajte podniknúť kroky na ochranu seba a svojich práv.

7. Nenadávajte a nereagujte na obťažovanie

Ak ste sa stali obeťou sexuálneho obťažovania na pracovisku, je dôležité si uvedomiť, že nenadávať alebo nereagovať na obťažovanie nie je to isté ako podriadiť sa správaniu alebo s ním súhlasiť. Naopak, nenadávať alebo nereagovať na obťažovanie môže byť často lepšou voľbou, pretože môže zabrániť eskalácii situácie a ochrániť vás pred ďalším obťažovaním.

 • Zachovajte pokoj: Je dôležité zachovať pokoj a snažiť sa nezvyšovať napätie v situácii. Pokojný prístup môže pomôcť zabrániť eskalácii a umožní vám lepšie si uvedomiť, ako situáciu zvládnuť.
 • Ukážte jasné hranice: Ak sa k vám niekto správa nevhodne alebo robí nepríjemné návrhy, dajte mu jasne najavo, že takéto správanie nie je prijateľné. Bez toho, aby ste boli nevhodní alebo urážliví, ukážte jasné hranice a dajte najavo svoju neochotu.
 • Zachovajte si profesionálny prístup: Snažte sa zachovať profesionálny prístup a snažte sa situáciu riešiť vecne. Zachovaním profesionálneho prístupu dáte jasne najavo, že takéto správanie je na pracovisku neprijateľné.
 • Buďte opatrní: Ak sa cítite ohrození alebo máte pocit, že by sa situácia mohla zhoršiť, buďte opatrní a vyhýbajte sa kontaktu s osobou, ktorá vás sexuálne obťažuje. Snažte sa zostať v bezpečí a nahláste situáciu svojmu nadriadenému alebo oddeleniu ľudských zdrojov.

Je dôležité si uvedomiť, že nenadávať a nereagovať  nie je prejavom slabosti, ale skôr prejavom sily a sebadôvery.

8. Vyhľadajte podporu iných

Ak ste sa stali obeťou sexuálneho obťažovania na pracovisku, mali by ste hľadať podporu u iných. Hovorí sa, že podpora a empatia vám môžu pomôcť vyrovnať sa so stresom a ťažkosťami a pomôcť vám nájsť riešenie vašej situácie.

 • Porozprávajte sa o situácii s priateľmi alebo rodinnými príslušníkmi: Ak sa cítite ohrození sexuálnym obťažovaním, porozprávajte sa s niekým blízkym, kto vám môže poskytnúť emocionálnu podporu a pomôcť vám rozhodnúť sa, ako postupovať.
 • Porozprávajte sa so svojím lekárom: Ak sa necítite dobre, keď o situácii hovoríte s priateľmi alebo rodinnými príslušníkmi, porozprávajte sa so svojím lekárom. Lekár vám môže poskytnúť odbornú pomoc a poradiť vám, čo máte robiť.
 • Porozprávajte sa s kolegami: Ak máte kolegu, ktorý vám môže pomôcť pri riešení situácie, môžete sa s ním porozprávať. Je dôležité, aby ste sa rozhodli, komu sa zveríte, aby vám mohol poskytnúť podporu a pomôcť nájsť riešenie.

9. Buďte pripravení na zmenu

Mali by ste byť pripravení na zmenu. Môže to byť vo vašej pracovnej situácii, vo vašom okolí alebo dokonca vo vašom vlastnom myslení.

 • Uznajte, že zmena môže byť nevyhnutná: Ak sa v dôsledku sexuálneho obťažovania na pracovisku cítite ohrozený alebo nepríjemne, možno budete musieť zmeniť svoju pracovnú situáciu. Buďte pripravení na to, že zmeny môžu byť nevyhnutné na ochranu vašich práv a vašej bezpečnosti.
 • Hľadajte nové príležitosti: Ak sa rozhodnete zmeniť prácu, hľadajte nové príležitosti a informujte sa o pozíciách, ktoré by pre vás mohli byť vhodné. Zároveň môžete hľadať príležitosti na učenie sa alebo rozvíjanie svojich zručností, aby ste boli lepšie pripravení na nové pracovné výzvy.
 • Hľadajte si nových priateľov a zdroje podpory: Ak sa rozhodnete zmeniť pracovné prostredie, budete si musieť hľadať nových priateľov a zdroje podpory. Môžete sa zapojiť do komunitných skupín alebo organizácií, ktoré sa zameriavajú na záujmy, ktoré vás bavia. Môžete sa spojiť s ľuďmi, ktorí majú podobné záujmy ako vy a môžu vám poskytnúť podporu.
 • Pracujte na svojom duševnom zdraví: Je dôležité udržiavať si duševné zdravie, kým sa vyrovnávate so sexuálnym obťažovaním a jeho následkami. Snažte sa nájsť si čas na relaxáciu, meditáciu alebo cvičenie.

10. Pamätajte si, že nie ste sami

Môžete mať pocit, že ste sami a že vám nikto nepomôže. Pamätajte však, že nie ste sami. Sexuálne obťažovanie na pracovisku je častejšie, ako si mnohí z nás uvedomujú, a existujú občianske združenia a odborníci, ktorí vám môžu pomôcť. Tu je niekoľko tipov, ktoré vám pomôžu uvedomiť si, že nie ste sami:

 • Hovorte o tom: Porozprávajte sa o situácii s priateľmi, rodinou alebo odborníkmi na sexuálne obťažovanie. Pamätajte, že nie ste jediný, kto sa s týmto problémom stretol. Rozprávanie o ňom vám môže pomôcť zlepšiť náladu a zároveň vás zoznámi s ďalšími ľuďmi, ktorí si prešli podobnou skúsenosťou.
 • Vyhľadajte zdroje informácií: Existuje mnoho zdrojov informácií o sexuálnom obťažovaní na pracovisku. Tieto zdroje môžu poskytnúť užitočné informácie o tom, ako rozpoznať sexuálne obťažovanie, ako naň reagovať a kde hľadať pomoc.
 • Buďte empatickí voči ostatným: Pamätajte, že aj iní môžu zažívať sexuálne obťažovanie na pracovisku a môžu ho skrývať. Buďte empatickí a podporujte svojich kolegov, ktorí prežívajú podobné skúsenosti. Takto môžete vytvoriť podporné prostredie, v ktorom môže každý otvorene hovoriť o svojich obavách.

Na záver

Sexuálne obťažovanie na pracovisku je vážny problém, ktorý môže mať negatívny vplyv na vaše zdravie, práva a kariéru. Ak ste sa stali obeťou sexuálneho obťažovania na pracovisku, mali by ste konať a vyhľadať pomoc.

Môžete začať tým, že si uvedomíte svoje práva a hranice a nebudete tolerovať sexuálne obťažovanie. Môžete tiež kontaktovať svojho nadriadeného alebo zamestnávateľa a nahlásiť sexuálne obťažovanie a vyhľadať odbornú pomoc a podporu.

Nie ste sami a existuje mnoho zdrojov podpory a informácií o sexuálnom obťažovaní na pracovisku. Ak budete konať rýchlo a účinne, môžete ochrániť svoje práva, zdravie a kariéru a zlepšiť celkovú kvalitu svojho života.

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové

Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.