Definícia slova "PÔŽIČKA"


Jednoduchá definícia slova pôžička

Prenechanie vlastných finančných zdrojov tretej osobe za dopredu dohodnutých podmienok.

Definícia slova pôžička v širšom rozmere

Je to uzavretá ústna alebo písomná dohoda medzi veriteľom (ten, čo požičiava) a dlžníkom (ten, ktorý dlží). Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť určitú sumu peňazí na konkrétny čas a dlžník sa zaväzuje túto sumu vrátiť. Medzi veriteľom a dlžníkom môže dôjsť k dohode, že takto požičanú sumu vráti postupne v tzv. splátkach. V dohode medzi veriteľom a dlžníkom môže byť aj stanovená odmena pre veriteľa tzv. úrok za požičané peniaze (úrok z pôžičky).

Definícia slova pôžička (úveru) ako služby za úplatu alebo služby od štátu

Spotrebiteľský úver, úver alebo pôžička sa pri podnikaní rozdeľuje do viac skupín:

 • bankový úver
 • hypotéka
 • investičný úver
 • spotrebiteľský úver
 • lombardný úver
 • revolvingový úver
 • tovarový úver (obchodný úver, komerčný úver)
 • úver na bežnom účte
 • úver na kreditnom účte
 • sociálny úver
 • úver prostredníctvom kreditnej karty
 • syndikovaný úver

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové


Esencie alebo esenciálne oleje sú komplexnou zmesou aromatických látok, ktoré sú zodpovedné za vôňu kvetov. Majú mnohé farmakologické účinky, a preto tvoria základ aromaterapie, ale používajú sa aj v parfumérii a kozmetike, vo farmaceutickom priemysle a v potravinárskom, liehovarníckom a cukrárenskom priemysle.

V tomto článku si vysvetlíme, ako vlastne fungujú pevné disky (HDD) a SSD. Tieto dva typy úložísk fungujú na odlišných princípoch, z čoho vyplývajú rozdiely vo výkone a spoľahlivosti.