Definícia slova "PÔŽIČKA"

Jednoduchá definícia slova pôžička

Prenechanie vlastných finančných zdrojov tretej osobe za dopredu dohodnutých podmienok.
 
 

Definícia slova pôžička v širšom rozmere

Je to uzavretá ústna alebo písomná dohoda medzi veriteľom (ten, čo požičiava) a dlžníkom (ten, ktorý dlží). Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť určitú sumu peňazí na konkrétny čas a dlžník sa zaväzuje túto sumu vrátiť. Medzi veriteľom a dlžníkom môže dôjsť k dohode, že takto požičanú sumu vráti postupne v tzv. splátkach. V dohode medzi veriteľom a dlžníkom môže byť aj stanovená odmena pre veriteľa tzv. úrok za požičané peniaze (úrok z pôžičky).
 
 

Definícia slova pôžička (úveru) ako služby za úplatu alebo služby od štátu

Spotrebiteľský úver, úver alebo pôžička sa pri podnikaní rozdeľuje do viac skupín:

 

 • bankový úver
 • hypotéka
 • investičný úver
 • spotrebiteľský úver
 • lombardný úver
 • revolvingový úver
 • tovarový úver (obchodný úver, komerčný úver)
 • úver na bežnom účte
 • úver na kreditnom účte
 • sociálny úver
 • úver prostredníctvom kreditnej karty
 • syndikovaný úver

 

Finančný magazín

Príde pôžička Zonky na Slovensko už na jeseň tohto roku?

Podarilo sa nám dostať k informácii, že P2P platforma Zonky sa chystá na jeseň v roku 2019 expandovať na ďalšie Európske trhy. Podľa vyhlásení z minulosti bolo v hre aj Slovensko. Budú si môcť slovenskí spotrebitelia požičiavať za bankový úrok prostredníctvom zdieľanej ekonomiky? Len nedávno sme...
Celý článok

Pôžička bez úroku 33 miliónov pre Banskobystrický kraj

Vláda SR odklepla bezúročnú pôžičku pre Banskobystrický samosprávny kraj na opravu ciest druhej a tretej triedy. Kraj môže pôžičku čerpať v období rokov 2019 až 2021. Vyhol sa tak komerčnému zadlženiu, keďže si župa plánovala zobrať pôžičky z banky. 33 miliónov EUR pribudne do pokladnice...
Celý článok