Definícia slova "PÔŽIČKA"

Jednoduchá definícia slova pôžička

Prenechanie vlastných finančných zdrojov tretej osobe za dopredu dohodnutých podmienok.
 
 

Definícia slova pôžička v širšom rozmere

Je to uzavretá ústna alebo písomná dohoda medzi veriteľom (ten, čo požičiava) a dlžníkom (ten, ktorý dlží). Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť určitú sumu peňazí na konkrétny čas a dlžník sa zaväzuje túto sumu vrátiť. Medzi veriteľom a dlžníkom môže dôjsť k dohode, že takto požičanú sumu vráti postupne v tzv. splátkach. V dohode medzi veriteľom a dlžníkom môže byť aj stanovená odmena pre veriteľa tzv. úrok za požičané peniaze (úrok z pôžičky).
 
 

Definícia slova pôžička (úveru) ako služby za úplatu alebo služby od štátu

Spotrebiteľský úver, úver alebo pôžička sa pri podnikaní rozdeľuje do viac skupín:

 

 • bankový úver
 • hypotéka
 • investičný úver
 • spotrebiteľský úver
 • lombardný úver
 • revolvingový úver
 • tovarový úver (obchodný úver, komerčný úver)
 • úver na bežnom účte
 • úver na kreditnom účte
 • sociálny úver
 • úver prostredníctvom kreditnej karty
 • syndikovaný úver

 

 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ