Definícia slova "PÔŽIČKA"


Jednoduchá definícia slova pôžička

Prenechanie vlastných finančných zdrojov tretej osobe za dopredu dohodnutých podmienok.

Definícia slova pôžička v širšom rozmere

Je to uzavretá ústna alebo písomná dohoda medzi veriteľom (ten, čo požičiava) a dlžníkom (ten, ktorý dlží). Veriteľ sa zaväzuje poskytnúť určitú sumu peňazí na konkrétny čas a dlžník sa zaväzuje túto sumu vrátiť. Medzi veriteľom a dlžníkom môže dôjsť k dohode, že takto požičanú sumu vráti postupne v tzv. splátkach. V dohode medzi veriteľom a dlžníkom môže byť aj stanovená odmena pre veriteľa tzv. úrok za požičané peniaze (úrok z pôžičky).

Definícia slova pôžička (úveru) ako služby za úplatu alebo služby od štátu

Spotrebiteľský úver, úver alebo pôžička sa pri podnikaní rozdeľuje do viac skupín:

 • bankový úver
 • hypotéka
 • investičný úver
 • spotrebiteľský úver
 • lombardný úver
 • revolvingový úver
 • tovarový úver (obchodný úver, komerčný úver)
 • úver na bežnom účte
 • úver na kreditnom účte
 • sociálny úver
 • úver prostredníctvom kreditnej karty
 • syndikovaný úver

Najnovšie články

Prečítajte si ako prví, čo je nové


VPN (virtuálna súkromná sieť) je technológia, ktorá umožňuje vytvoriť bezpečné a šifrované pripojenie medzi vaším zariadením (počítačom, smartfónom, tabletom atď.) a inou sieťou cez internet. Siete VPN sa používajú z rôznych dôvodov, ale tým hlavným je bezpečnosť.

Ak máte pomalý iPad a chcete zlepšiť jeho výkon, prinášame vám 10 tipov, ktoré vám môžu pomôcť. Jedná sa o 10 najčastejších chýb, ktoré váš iPad môžu spomalovať.

Jednou z ingrediencií, s ktorou sa často pracujeme zložito, sú paradajky. Či už ich používame do omáčky, šalátu alebo na sendvič, zvládnutie umenia lúpania paradajok je základnou zručnosťou.