Pôžička ihneď na ruku

Pôžičky ihneď na ruku
Pôžičky ihneď na ruku

Pôžička ihneď na ruku je druh finančného produktu, pri ktorom sú finančné prostriedky vyplácané klientovi priamo na ruku bez použitia bankového alebo poštového prevodu. Klient tak získava výhodu, ktorá ho oslobodzuje od nutnosti vlastniť bankový účet. Tento produkt je veľmi obľúbený a patrí medzi často žiadané na našom trhu. Žiaľ, na Slovensku je už takýto produkt nezákonný a pôžičky sa musia klientom vyplácať bankovým prevodom alebo poštovou poukážkou. Alternatíva pre klientov však existuje. Ammado ponúka finančné produkty, pri ktorých si môžete nechať zaslať finančné prostriedky aj na účet druhej osoby, alebo jednoducho poštovou pokážkou prostredníctvom Slovenskej pošty.

Peniaze hneď na ruku

S pôžičkou ihneď na ruku sa klient dostáva k potrebným peniazom pomerne rýchlo. Tento typ pôžičky patrí medzi najrýchlejšie a vo väčšine prípadov získa klient peniaze ešte v deň požiadania a to priamo od pracovníčky pôžičkovej spoločnosti a samozrejme na ruku. Klienti často pri vyhľadávaní produktu pôžičky ihneď na ruku udáva rýchlosť ako jeden z primárnych dôvodov svojej voľby.

Pôžička ihneď na ruku - až ku vám domov

Proces poskytovania pôžičiek hneď na ruku môže mať viac scenárov. Najčastejšie sa však využívajú nasledujúce dva: OSOBNÝ KONTAKT a PENIAZE NA POBOČKE. Pri prvom spôsobe, teda osobnom kontakte je prioritou pre nebankovú spoločnosť poskytujúcu pôžičku ihneď na ruku osobná návšteva klienta v jeho domácom prostredí. Túto taktiku zaviedla u nás spoločnosť Provident, ktorá nastolila smer aj ostatným nebankovým spoločnostiam poskytujúcim rovnaký produkt. Tým že zamestnanec pôžičkovej spoločnosti spozná klienta osobne a vytvorí si s ním dobrý a priateľský vzťah, získa dokonalý prehľad o aktuálnej finančnej situácie klienta. Klient pri akomkoľvek nasledujúcom probléme kontaktuje pracovníka a dokáže sa s ním dohodnúť na kompromise. Druhý a častejšie využívaný systém tzv. "peniaze na pobočke" je všetkým klientom dobre známy. Ide o klasické požičiavanie peňazí rovnaké tomu z minulosti. Klient si požiada o pôžičku buď osobne na pobočke nebankovej spoločnosti alebo prostredníctvom on-line formulára uverejneného na internetovej stránke. Pre peniaze sa dostaví osobne na pobočku, na ktorej príde aj k podpisu zmluvy o spotrebiteľskom úvere.História pôžičiek ihneď na ruku

Z pohľadu histórie patrí finančný produkt pôžička ihneď na ruku k najstarším typom vôbec. Už aj v samotnej dobe bankových účtov sa pôžičky vyplácali na prpážkach v banke v hotovosti. Až neskôr sa prešlo na bankový prevod. Klienti si tak ešte v 90. Rokoch mohli zájsť do svojej banky pre hotovostnú pôžičku. Príchodom elektronickej modernizácie však doba pôžičiek ihneď na ruku skončila. Pravdaže to sa týka len bánk, pretože nebankové subjekty túto formu vyplácania používajú dodnes.

Čo by ste mali vedieť o: pôžičke ihneď na ruku

Dôležité informácie bývajú často pred klientmi schovávané do malých a nečitateľných písmenok. U nám v Ammado sme však korektný a informácie podávame svojím návštevníkom v takej forme aby boli zrozumiteľné a jasne formulované. 

Pôžička ihneď na ruku - Riziká a nevýhody

Medzi riziká a nevýhody pri týchto typoch pôžičky býva často vyššia RPNM ako u konkurenčných produktoch. Za tento fakt môže predovšetkým nastavená vnútorná politika nebankovej spoločnosti, ktorá ja zameraná na rizikovejší kmeň klientov. Logika tejto politiky sa týka hlavne tlaku klientov, ktorí vyhľadávajú produkt pôžičky vyplatenej v hotovosti. Títo klienti patria často do skupiny spotrebiteľov so zlou platobnou disciplínou, čo spôsobuje vyššiu stratu pre nebankové spoločnosti. Túto stratu si potom musia kompenzovať na celom klientskom kmene aby dokázali rozložiť riziko rovnomerným spôsobom. Keďže pri tomto produkte dochádza často krát k neplneniu záväzku klientom, spoločnosť je nútená zvýšiť úrok za takýto typ produktu aby bolo pre ňu podnikanie rentabilné a ziskové.

Pôžička ihneď na ruku - Výhody a benefity

Medzi výhody a benefity patrí už spomínaná rýchlosť získania finančných prostriedkov. Ďalšou výhodou je, že pri type pôžičky vyplatenej na ruku nemusíte mať spoludlžníka (avala). Pre získanie pôžičky nie sú potrebné odpisy z bankových a nebankových registrov a nemusíte prísne dokladovať svoj príjem. Väčšina spoločností poskytujúca pôžičku ihneď na ruku je určená aj pre klientov s nižším príjmom, mamičky na materskej, brigádnikov a začínajúcich SZČO.