Pôžička bez registra

Pôžička bez registra
Pôžička bez registra

Pôžička bez registra je typ produktu, pri ktorom sa neberie ohľad na bankové a nebankové registre. Klient tak prechádza procesom analýzy tzv. rýchlym jednaním, keď sa neprihliada na výpis registrov aby sa overila jeho platobná disciplína a história už uzavretých úverových zmlúv. Ammado Vám ponúka pôžičku bez registra až do výšky 25 000 EUR, o ktorú si môžete požiadať jednoduchým vyplnením žiadosti, ktorá je dostupná nonstop. 

INFORMÁCIE O PÔŽIČKE BEZ REGISTRA

Dňa 3. Februára 2015 bola prijatá novela zákona (zákon č. 129/2010 Z. z.), v ktorej zákonodarný zbor implementoval podmienku pre každého veriteľa, a to povinnosť nahliadať do registrov.

Na prvý pohľad sa môže teda zdať, že slogan "pôžička bez registra" sa dostáva priamo do konfliktu s touto novelou. Pravdou však je, že povinnosť nahliadnuť do registra si každá spoločnosť musí splniť, no to nevylučuje, že neposkytne klientovi pôžičku aj napriek tomu, že sa nachádza záznam o jeho platobnej neschopnosti a to aj pri recidíve. Pokiaľ klient spĺňa podmienky pre získanie pôžičky, môže veriteľ prižmúriť oko a nebrať na zreteľ jeho platobnú indispozíciu z minulosti. Ďalšou dobrou správou pre klientov, ktorí už nejaký ten záporný zápis v registri majú sú tzv. P2P pôžičky. Tento typ pôžičky totiž nespadá pod dohľad Národnej banky Slovenska a tak ani nemusí spĺňať tak prísne kritéria. Na Slovensku poznáme v súčasnosti tri pôžičkové spoločnosti s takýmto druhom úveru a ich ponuky si môžete pozrieť v rubrike MINI pôžička.


Vyplňte online žiadosť o pôžičku bez registra


Prehľad registrov na Slovensku

 • CERD - Centrálny register dlžníkov je najrozšírenejším a najväčším bankovým a nebankovým registrom. Prostredníctvom neho sa overuje platobná disciplína fyzických a právnických osôb.
 • SOLUS - Ide o záujmové združenie súkromných spoločností ako nebankové spoločnosti, leasingové spoločnosti, telekomunikační operátori a pod. Združenie vzniklo na požiadavku kontroly neplatičov a predchádzaniu investícii do strát - klienti, ktorí sa zadlžujú úmyselne.
 • NRKI - Nebankový register klientskych informácií slúži nebankovým spoločnostiam na získanie podrobných údajov o spotrebiteľoch a taktiež o právnických osobách. Ide takzvane o vzájomnú výmenu záznamov o bonite vlastných klientov pre získanie objektívneho pohľadu na ich hospodárenie.
 • SRBI - Spoločný register bankových informácií funguje na rovnakom princípe ako register NRKI, len s tým rozdielom, že pod toto združenie spadajú výlučne bankové subjekty. Register primárne overuje finančnú bonitu spotrebiteľa a právnický subjekt žiadajúci o bankový finančný produkt. V neposlednom rade kontroluje register aj platobnú disciplinovanosť svojich potenciálnych zákazníkov.
 • CRIF CRIF - Slovak Credit Bureau Registre slúži na posudzovanie finančnej akosti klientov. Do ich portfólia spadajú: spoločný register bankových informácií, nebankový register klientskych informácií a (Secure Electronic Exchange System.
 • RBUZ - Register bankových úverov a záruk vznikol pod záštitou Národnej Banky Slovenska a využíva sa jedine pre právnické osoby. Členom tohto registra môže byť len bankový subjekt disponujúci bankovou licenciou, vrátane zahraničných pobočiek bánk.
 • REGISTRYOFDEBTORS - Central Register of Debtors má vo svojom systéme až tri centrálne registre: CERD, BRCI, NRCI. Prostredníctvom spojenej databázy poskytuje veriteľom prehľadný zoznam dlžníkov, ktorý je prístupný aj vo verejnej forme na internete.
 • SOCIÁLNA POISŤOVŇA - Register dlžníkov, na ktorý môžu prihliadať veritelia pri posudzovaní žiadosti o pôžičku je aj register Sociálnej poisťovne, ktorý sa aktualizuje priebežne v intervale jedného týždňa. Register je verejný a dostupný na oficiálnej internetovej stránke Sociálnej poisťovni.


K spoločným registrom treba ešte dodať, že slúžia v prevažnej miere ako komunitné združenia t.j. spolupracujú medzi sebou na základe reciprocity. Prevádzkujú spoločný automatizovaný systém, ktorý buď spravujú spolu, alebo majú výhradného správcu a ich funkcia v registri je pozícia člena. V prvom prípade prispievajú do registra rovným dielom a v druhom platia členský príspevok. Keďže je na Slovensku v platnosti zákon, ktorý prikazuje veriteľom nahliadať do registrov, tak ide o povinné zákonne členstvo.

SPRACOVANIE ŽIADOSTI PÔŽIČKY BEZ REGISTRA

Ammado pôžička bez registra vám prináša množstvo výhod, ktoré sú bezkonkurenčné. Svojou rýchlosťou spracovania analyzačnej činnosti, poskytujeme klientom štandard vysokej kvality posudzovania elektronických žiadostí prijatých prostredníctvom online formulára. Práve pri produkte pôžičky bez registra sa v prvom rade sústreďujeme na efektívnosť tempa vyplatenia finančných prostriedkov na účet zákazníka. Všetky žiadosti sa snažíme ukončiť najneskôr do 24 hodín od jej prijatia.

Výška poskytnutej čiastky pri produkte - Pôžička bez registra

Tento produkt rovnako ako tie ostatné má vrchný strop 6000 EUR. Klient tak môže zosožiť možnosť a požiadať o pôžičku od 500 EUR až po tento strop. Pôžička bez registra je určená takmer pre každého a požiadať si o ňu môžete jednoduchým spôsobom prostredníctvom online formuláru. Zapýtať pôžičku bez registra môžete nonstop 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Požiadajte si jednoducho bez registra eštednes a získajte našu výhodnú ponuku, ktorá sa oplatí.

Výška poskytnutej čiastky pri produkte - Pôžička bez registra

Tento produkt rovnako ako tie ostatné má vrchný strop 6000 EUR. Klient tak môže zosožiť možnosť a požiadať o pôžičku od 500 EUR až po tento strop. Pôžička bez registra je určená takmer pre každého a požiadať si o ňu môžete jednoduchým spôsobom prostredníctvom online formuláru. Zapýtať pôžičku bez registra môžete nonstop 24 hodín denne, 7 dní v týždni.

Požiadajte si jednoducho bez registra eštednes a získajte našu výhodnú ponuku, ktorá sa oplatí. 

PÔŽIČKA BEZ REGISTRA - VIDEO


Referencie

"Bolo pre mňa trochu namáhavé nájsť niekoho, kto mi pomôže s pôžičkou, pretože som sa nie svojou vinou ocitol v registri dlžníkov. Vďaka finančnému portálu Ammado som si však požičal a za to im patrí veľká vďaka."

Karol, 29 rokov


"Ručil som kamarátovi, ktorý svoj dlh nesplácal a tak som sa jeho vinou dostal na čierny zoznam. Myslel som, že to je môj koniec a z dlhov sa viac nevyhrabem. Manželka však objavila váš web a vďaka nemu sme si mohli požičať a zbaviť sa tak úžerníckych dlhov."

Eduard, 51 rokov


Zhrnutie výhod pôžičky bez registra

 • Pri posudzovaní žiadosti zákazníka sa neapeluje na registre
 • Vybavenie je jednoduché, rýchle a online
 • Nevyžadujeme dokladovanie (papierovačky) a odpisy registrov
 • Pôžička je dostupná takmer pre každého spotrebiteľa od vekovej hranice 18 rokov
 • Ak si o pôžičku bez registra požiadate do obeda, peniaze môžete čerpať ešte dnes

NAJČASTEJŠIE OTÁZKY PRI PRODUKTE: PÔŽIČKA BEZ REGISTRA

1. Aké doklady sú potrebné k vybaveniu pôžičky?

Dokladovanie pri produkte pôžičky bez registra nie je nutnosťou. Nevyžadujeme od klientov odpisy z registrov ani v listovej podobe ani v elektronickej podobe. Ak ste občanom Slovenskej republiky a máte pravidelný príjem, tak vám k vybaveniu pôžičky postačuje platný občiansky preukaz alebo cestovný pas.

2. O akú sumu môžem požiadať ak mám aj iné pôžičky?

Maximálny výška pôžičky je 10 000 EUR. Ammado odporúča svojím klientom ak majú aj iné záväzky aby si zvolili čo najnižšiu možnú splátku a neohrozili tak svoju disciplínu splácania. Doba splatnosti je až 7 rokov a tak má zákazník možnosť hradiť preňho prijateľnú mesačnú čiastku.

3. Kde mám podať žiadosť o pôžičku?

Požiadať o Ammado pôžičku môžete výlučne cez internet. Naše služby sú online a žiadosť je prístupná v menu, na podstránke s názvom "pôžičky" Pre okamžité požiadanie kliknite na tento odkaz.

4. Dá sa pôžička bez registra predčasne splatiť?

Tak ako každý produkt v Ammado aj pôžičky bez registra sa dajú vyplatiť predčasne a to bez udania dôvodu. Za skoršiu úhradu splátky alebo celej dlžnej sumy neplatíte žiadne poplatky ani pokuty.


Pôžičky bez skúmania registra dlžníkov

Pôžičky bez nahladania do registra sa dnes tešia veľmi veľkej obľube. Sú vhodné pre ľudí, ktorí získali záznam v registri dlžníkov. Do tohto registra môžu nahliadať bankové aj nebankové inštitúcie a na základe toho sa rozhodnú, či záujemcovi dajú úver alebo nie. Negatívny záznam vznikne veľmi ľahko - stačí aby mal záujemca v minulosti nejaký problém so splácaním alebo neplatil včas. Takíto žiadatelia bánk, ktoré tento register využívajú neuspejú a práve pre nich je určený tento produkt.

Pôžičky bez nahliadnutia do registra sú veľmi ľahko dosiahnuteľné pre väčšinu populácie. Teda pre dôchodcov a ženy na materskej dovolenke. Nebankové inštitúcie, ktoré ponúkajú nebankové pôžičky sa vlastne presadzujú menším počtom fomalít a individuálnym družným prístupom ku klientovi. Sú ochotnejšie a poddajnejšie aj k rizikovým klientom. Samozrejmosťou je, že pravidlá sa odlišujú od nebankovky k nebankovke. Svoju úlohu hrá aj výška pôžičky.

Najvýznamnejšou výhodou týchto pôžičiek je najmä fakt, že úver získa aj žiadateľ s nepriaznivým bankovým registrom. Často nepotrebujete uvádzať presný účel, na ktorý plánujete použiť peniaze získané formou pôžičky. Peniaze môžete využiť na nákupy spotrebného tovaru, ale aj na zníženie starších dlžôb, prípadne prefinancovanie hypotekárnych úverov. Na dosiahnutie úveru nemusíte mať žiadne ručenie a obvyke nepotrebujete dokladovať ani výšku vašich príjmov.

Ammado radí

Požičiavajte si vždy zodpovedne a len toľko, koľko ste schopní splácať. Vyhnete sa tak zbytočnému zadlženiu a možným finančným ťažkostiam.