Omeškaná výplata (mzda). Kedy je už skutočne neskoro?

Za omeškanú výplatu sa považuje tá, ktorá je po splatnosti uvedenej v pracovnej zmluve. Ak vám napríklad zamestnávateľ vypláca mzdu vždy do 10 dňa v mesiaci a v zmluve je uvedený neskorší termín, ako omeškaná sa bude považovať až po uplynutí tohto dátumu t.j. po 20 dni v mesiaci. V prípade, že došlo už k omeškaniu výplaty, môžete zvážiť podanie oznámenia na inšpektorát práce alebo sa o pomoc obrátiť na odbory (v prípade, že ste členom jednej z odborových organizácii).

Poznámka:
Častokrát sa totiž stáva, že zamestnanec si zvykne na určitý dátum kedy mu výplata chodí na bankový účet a keď nastane situácia, že mzda nedorazí, tak sa domnieva, že došlo k omeškaniu výplaty. Vždy je preto nutné skontrolovať si splatnosť uvedenú v pracovnej zmluve.

TIP od nás
Pokiaľ chcete zrýchliť vyplatenie mzdy, založte si účet v rovnakej banke ako má váš zamestnávateľ. Môžete tak ušetriť až niekoľko dní a to hlavne v prípadoch keď sú štátne sviatky alebo víkend.