Kto pomenoval planéty?

Starí Gréci pomenovali planéty našej slnečnej sústavy. Vášniví astronómovia sa venovali hĺbkovému výskumu pohybov vo vesmíre a objavili najrozmanitejšie hviezdy.

Keďže vlastnosti jednotlivých planét súviseli so zvláštnosťami olympských bohov, hviezdy boli pomenované podľa nich.

A tak Venuša prebrala meno od bohyne krásy pre svoj jas; Jupiter ako najväčšia planéta zdedil meno po najdôležitejšom božstve; Merkúr ako posol bohov dal meno planéte, ktorá sa otáča najrýchlejšie; Mars, keďže je červený, prevzal meno od boha vojny.

Dokonca aj samotné slovo "planéta" je gréckeho pôvodu". V skutočnosti pochádza z termínu "planetes", teda "putovanie". Základnou charakteristikou pre identifikáciu hviezdy ako planéty bola preto skutočnosť, že neustále menila svoju polohu na nebeskej klenbe. Preto sa v staroveku aj samotný Mesiac považoval za planétu.