Koľko stojí bezpečnostná schránka v Tatra banke?

Bezpečnostná schránka v Tatra banke je spoplatnená nasledovným spôsobom. 18 EUR mesačne za schránku. V tomto poplatku je aj zahrnutá cena poistenia úschovy a to v hodnote 3 320 EUR. V prípade ak chce klient poistnú sumu vyššiu tak sa upravuje poplatok o 1,08 EUR za každých ďalších3 320 EUR.

Príklad poplatkov za prenájom bezpečnostnej schránky v Tatra banke

SUMA POISTENIA A MESAČNÝ POPLATOK
3 320 EUR - 18 EUR
6 640 EUR - 19,08 EUR
9 960 EUR - 20,16 EUR
49 800 EUR - 33,12 EUR

Poznámka: Slovom 1 mesiac sa rozumie 30 dní. Táto doba je aj minimálna pre dobu trvania prenájmu bezpečnostnej schránky.