Čo vám zoberie exekútor keď nemáte žiadny majetok

Exekúcia sa vzťahuje na všetok majetok, ktorý nieje vyňatý zo zákona ako napríklad osobné ošatenie, či snubný prsteň. V prípade ak dlžník (povinný) nemá žiadny majetok, exekútor mu v tú danú chvíľu nemôže nič zobrať. Treba si však uvedomiť, že čím exekúcia dlhšie trvá, tým sú väčšie aj poplatky pre exekútora za vedenie exekúcie a počíta sa aj príslušný úrok z dlžnej čiastky (tzv. kompenzácia za inflačnú stratu). V prípade ak dlžník (povinný) nevlastní žiadny majetok a nemá ani finančné prostriedky, môže požiadať súd o zastavenie exekúcie. Súd po preskúmaní majetkových pomerov povinného exekúciu zastaví. Odo dňa tohto zastavenia exekúcie plynie veriteľovi 10 ročná premlčacia doba. Exekúcia sa zastaví tiež zaniknutím dlhu ako napríklad v prípade úmrtia veriteľa alebo zaniknutej spoločnosti bez odpredaja pohľadávky.

Diskusia na tému čo vám môže zoberať exekútor keď nemáte žiadny majetok

Exekúcia

Áno aj mne súd vyhovel. Ale je pravdou, že ak skutočne dokážete súdu doložiť, že nemáte peniaze ani len na zaplatenie úrokov a nieto ešte celej dlžnej sumy, tak vám nemôže vašu žiadosť zamietnuť. Vyhovie 99% žiadosti. Veľa ľudí ale nepozná túto možnosť a pritom je tak veľmi jednoduchá. Zastavením exekúcie sa totiž stane to, že vám začne plynúť premlčacia doba a exekútor nemá nárok na žiadne poplatky a penále.

Zastavenie exekúcie

Podal som návrh na súd pre zastavenie exekúcie a skutočne mi súd vyhovel. Vo svojom návrhu som uviedol, že nedisponujem žiadnym majetkom a moje prímy plynú len z podpory. Asi o dva mesiace mi prišlo rozhodnutie zo súdu, že exekúcia bola zastavená. Každému preto radím aby ak nemáte žiadne majetky požiadajte si o zastavenie exekúcie. V súdnom rozhodnutí som mal dokonca napísané, že na zastavenie exekúcie postačuje ak dlžník nemá finančné prostriedky na pokrytie poplatkov na exekúciu takže z toho vyplýva, že nevadí aj keď niekto zarába 300 až 400 EUR. Návrh na súd si jednoducho napíšete aj perom na papier len to musíte poslať dvojmo.

Pridať nový príspevok

Finančný magazín

Príde pôžička Zonky na Slovensko už na jeseň tohto roku?

Podarilo sa nám dostať k informácii, že P2P platforma Zonky sa chystá na jeseň v roku 2019 expandovať na ďalšie Európske trhy. Podľa vyhlásení z minulosti bolo v hre aj Slovensko. Budú si môcť slovenskí spotrebitelia požičiavať za bankový úrok prostredníctvom zdieľanej ekonomiky? Len nedávno sme...
Celý článok

Pôžička bez úroku 33 miliónov pre Banskobystrický kraj

Vláda SR odklepla bezúročnú pôžičku pre Banskobystrický samosprávny kraj na opravu ciest druhej a tretej triedy. Kraj môže pôžičku čerpať v období rokov 2019 až 2021. Vyhol sa tak komerčnému zadlženiu, keďže si župa plánovala zobrať pôžičky z banky. 33 miliónov EUR pribudne do pokladnice...
Celý článok