Čo je to kalifát?

Slovo "kalifát" pochádza z arabského slova kha-la-fa, čo znamená "náhrada". Je to inštitúcia vytvorená na miesto Mohameda a na udržanie politickej a náboženskej jednoty islamského spoločenstva.

Titul "kalif" bol až do pádu Osmanskej ríše výsadou najvplyvnejšieho islamského panovníka. V právnom zmysle je kalif hlavou spoločenstva a jeho úlohou je starať sa o svetské záujmy islamu. V náboženskom zmysle je garantom a vykonávateľom zákona a má najvyššiu autoritu vo všetkých záležitostiach, ktoré nie sú striktne určené zákonom.

Isis sa vyhlásila za kalifát po 90 rokoch absencie tejto inštitúcie. Abú Bakr al-Bagdádí bol hlavou nového Islamského štátu: je to prvýkrát od pádu Osmanskej ríše, čo sa niekto prihlásil k úlohe politického a náboženského vodcu moslimov. Rozhodnutie, ktoré nikdy neprijal ani Usáma bin Ládin. Bakr al-Bagdádí bol zabitý 26. októbra 2019 špeciálnym americkým komandom.

Al-Bagdádí ako kalif chcel potvrdiť svoje nadradené postavenie nad imámmi a radikálnymi kazateľmi, z ktorých mnohí odmietli uznať autoritu vodcu Isis. Podľa islamských intelektuálov z roku 1928 musí byť kalifom Mohamedov potomok. To vysvetľuje, prečo al-Bagdádí "zistil", že je členom kmeňa al-Kureši, toho istého kmeňa, z ktorého pochádzal prorok islamu. Nie je tiež náhoda, že al-Bagdádí si vybral meno prvého kalifa: "Abú Bakr", svokor proroka Mohameda, čo je veľmi dôležité symbolické rozhodnutie.

Kalifát vyhlásený isis bol zavedený v oblasti od Mosulu (v severnom Iraku) po predmestie Aleppa (v Sýrii) a od Rutby (v južnom Iraku) po predmestie Dajr az-Zauru (tiež v Sýrii). Vyhlásenie Islamského štátu má politickú a strategickú hodnotu: predstavuje výzvu do zbrane pre milióny mladých sunnitov, ktorí žijú na okraji spoločnosti na celom svete.