Čo je medenka?

Termín medenka môže označovať pigment, ktorý sa v minulých storočiach hojne používal v maliarstve, ako aj fungicídny prostriedok meď, ktorý je založený na medi. Meďnatec, ktorý sa hojne používa v poľnohospodárstve, môže mať rôzne zloženie.

Meď obsiahnutá v každom z týchto prípravkov má schopnosť zasahovať do buniek húb, čím spôsobuje ich deštrukciu a zabraňuje ich tvorbe. Verderame sa používa najmä na ochranu viniča, olivovníkov, citrusových plodov, repy a všeobecne v kvetinárstve, pretože je schopný zabrániť bakteriálnym a hubovým chorobám spôsobeným Peronosporales (trieda húb).

Pod pojmom medenka však možno chápať aj tmavú vrstvu, ktorá sa vytvára na povrchu niektorých medených predmetov, keď prídu do kontaktu s vlhkosťou alebo organickými kyselinami obsiahnutými v potravinách. Vrstva medenky sa môže premeniť na rozpustné zlúčeniny medi, ktoré sú veľmi toxické, a preto zdraviu škodlivé.