Ako zistiť dátum prvej aktivácie iPhone alebo ako zistiť zostávajúcu záručnú dobu

Pokiaľ ste si zakúpili iPhone a po istom čase ani len netušíte, či vám ešte platí záruka, prezradíme vám jednoduchý spôsob ako to zistíte. Našu pomoc môžete využiť aj v prípade, ak ste si iPhone kúpili z druhej ruky. 

iPhone
iPhone

Aký je rozdiel medzi aktiváciou a prvým zapnutím iPhonu?

Aktiváciu si netreba zamieňať s prvým zapnutím zariadenia. iPhone môžete aktivovať len vtedy, keď je zariadenie pripojené k internetu s vloženou platnou kartou SIM. Ak jedna z uvedených podmienok chýba, zapnutím smartfónu sa neaktivuje.

Môžem odstrániť alebo skryť aktivačné údaje?

Proces aktivácie je nevratný. Ak je zariadenie aktivované, tieto informácie nebudete môcť odstrániť, ani keď obnovíte továrenské nastavenia iPhonu alebo použijete postup Obnoviť v iTunes.

Proces aktivácie iPhonu je pre spoločnosť Apple referenčným kritériom počas celej životnosti zariadenia. Inými slovami, spoločnosť považuje váš smartfón za používaný nie od dátumu zakúpenia, ale od dátumu jeho prvej aktivácie. Samozrejme, v tento deň sa začína aj záruka spoločnosti Apple.

Ako zistíte, kedy ste iPhone prvýkrát aktivovali a aká je zostávajúca záručná doba?

  1. Prejdite do časti Práva na servis a podporu na webovej lokalite spoločnosti Apple (tu je odkaz).
  2. Zadajte sériové číslo iPhonu, ktoré nájdete na krabici, obale alebo v Nastavenia → Základné → O tomto zariadení. Informácie o IMEI a sériovom čísle nájdete aj na úvodnej obrazovke pri prvom zapnutí iPhonu - kliknite na ikonu "i" v pravom dolnom rohu. IMEI ako aj sériove číslo nájdete aj jednoduchým spôsobom ak nemáte krabicu a to tak, že vytočíte číslo: *#06# presne tak, ako keby ste chceli uskutočniť hovor.
  3. Tretia položka "Právo na servis a opravu" by mala mať stav "Udelené";
  4. Od nižšie uvedeného dátumu skončenia záruky odpočítajte 365 dní - bude to dátum prvej aktivácie iPhonu.