Stratená peňaženka. Čo robiť keď stratíte doklady a peniaze?

V živote sa aspoň raz každému stane, že stratíme alebo nám odcudzia peňaženku aj s dokladmi. Ak patríte k tým málo šťastlivcom, ktorí takúto smolu nemajú, tak vám gratulujeme. Čo ale robiť, keď prídete o všetko?

Stratená peňaženka
Stratená peňaženka

V minulosti bolo stratiť peňaženku oveľa jednoduchšie ako v súčasnosti. Okrem pár dokladov a peňazí ste o nič iné neprišli. V dnešnej dobe však v peňaženke nosíme aj platobné karty a tu sa už sranda končí.

Peniaze až na treťom mieste

Keď stratíte peňaženku, tak hotovosť, ktorú ste v nej mali, by ste mali riešiť ako posledný krok. Dôležitejšie pre vás sú platobné karty a doklady, ktoré prípadný nálezca môže jednoducho zneužiť. Nemať PIN pri sebe ešte neznamená, že je všetko v poriadku.

Nebezpečné platobné karty

Bezkontaktná karta nie je jediné riziko, ktoré vás môže postretnúť. Každá platobná karta totiž môže byť použitá aj pre elektronický nákup na internete. Stačí vám k tomu číslo karty, dátum jej platnosti a tri čísla uvedené na druhej strane karty. Elektronická platba sa dá uskutočniť aj bez poznania PINu. Pri strate platobných kariet vás od zneužitia zachráni len okamžitá blokácia. Bez zbytočných prieťahov preto kontaktujte svoju banku.

Zneužitá identita

Okrem zneužitia platobnej karty sa nešťastníkovi, ktorý stratí svoju peňaženku môže ľahko stáť, že príde aj o svoju identitu. Vďaka stratenému občianskemu preukazu, vodičskému preukazu a iných dokladov, môže ktokoľvek so zlými úmyslami napríklad požiadať na nešťastníka o pôžičku. Keďže nálezca disponuje všetkými potrebnými citlivými údajmi, dostane sa teoreticky okrem pôžičiek aj k splátkovému predaju, poprípade môže spôsobiť iné závažné dlhy. Je preto veľmi dôležité stratu dokladov okamžite nahlásiť na polícii. Práve doklad potvrdzujúci nahlásenú stratu (poprípade krádež), vám môže v budúcnosti pomôcť odvrátiť platenie vami nespôsobených dlhov.

Dôležitý postup

Okamžite po zistení straty peňaženky konajte nasledovne:

  • Kontaktujte vydavateľa platobných kariet alebo banku so žiadosťou o blokáciu.
  • Navštívte políciu a nahláste stratu (krádež) všetkých dokladov.
  • Odložte si potvrdenie o nahlásení straty.