Najčastejší postup banky pri nesplácaní pôžičky alebo úveru

V prípade ak má klient v banke úver, pôžičku, kreditnú kartu alebo kontokorent a dostane sa do omeškania, môže banka zvoliť postup, ktorým začne dlžnú čiastku vymáhať. Dnes vám predstavíme najčastejší postup bánk pri vymáhaní svojich pohľadávok.

Nesplácanie pôžičky
Nesplácanie pôžičky

1. Upozornenie klienta

Pri omeškaní splátky pár dní (1-5), kontaktuje banka prostredníctvom elektronickej komunikácie (e-mail, telefónny hovor, SMS) klienta kde ho upozorní na meškanie splátky a vyzve ho k okamžitej úhrade.

2. Upomienka listom

V prípade, že klient sa dostáva do omeškania viac ako 15 dní, väčšina bánk odosiela upomienku o nezaplatení splátky formou oficiálneho dopisu, v ktorom klienta vyzvú aby uhradil svoj dlh. Samotná upomienka býva častokrát spoplatnená a jej cenu sa dozviete z cenníku poplatkov za služby vašej banky.

V prípade ak máte v banke, z ktorej čerpáte úver, pôžičku, kreditnú kartu, či kontokorent aj vedení osobný bankový účet, môže si banka dlžnú čiastku automaticky strhnúť. Ak finančné prostriedky na účte nemáte, banka si dlžnú čiastku strhne a klient sa tak dostáva do mínusu, čo môže priniesť ďalšie finančné náklady za nepovolené debetné prečerpanie.

Poznámka: Niektoré banky už v tomto druhom kroku upozorňujú klienta na možné následky spojené s nesplácaním svojho záväzku. Iné zas volia miernejší tón bez týchto upozornení.

3. Druhá upomienka listom - odstúpenie od zmluvy

Ak sa dostane klient do omeškania splátky viac ako 30 dní, môže vám banka oznámiť vypovedanie zmluvy o úvere alebo pôžičke. Častokrát ide však o to, aby klient bol motivovaný svoj dlh uhradiť. V tejto druhej upomienke vám banka oznamuje všetky možné následky spojené s nesplácaním úveru ako aj výšku poplatkov, ktoré vzniknú s vymáhaním pohľadávky.

Poznámka: Pri omeškaní viac ako 30 dní je dobré ak klient komunikuje so svojou bankou a má snahu celú situáciu riešiť. V opačnom prípade skôr či neskôr dôjde k vypovedaniu zmluvy a začne sa proces vymáhania. Treba si uvedomiť, že takmer každá banka postupuje strojovo a má dopredu nalinkovaný postup. Neexistuje žiadny priestor pre osobný príbeh. Všetko sa riadi automaticky, keď klient je častokrát iba variabilný symbol.

Neplatič nie svojou vinnou

Keď niečo riadi systém, nieje priestor pre emócie. Do situácie, že sa človek dostane zo omeškania splátky nie svojou vinnou sa môže dostať každý. Prinášame vám modelový príklad toho, ako sa môže poctivý klient stáť dlžníkom.

Človek je príbeh ponorený v náhode

Príbeh klienta (volajme ho Peter) sa skutočne stal. Peter má 42 rokov a pracoval ako realitný maklér. Keďže sa mu finančne veľmi dobre darilo, snažil sa investovať do nehnuteľností aj vlastným kapitálom. Keď dostal dobrú ponuku, neváhal a investoval. Peter mal na svoje meno tri veľké bankové úvery, pomocou ktorých dokázal investovať do svojej budúcnosti. Banky boli šťastné, že si Peter vybral ich a radi veľké úvery poskytli. Peter žil sám a nemal nikoho a tak aj svoje financie si spravoval sám. Jedného dňa však nečakane upadol Peter do kómy. Všetky jeho splátky tak nie jeho vinnou nemohli byť uhradené na čas podľa splátkového kalendára. Keďže Peter nemal nikoho, nikto nemohol banku kontaktovať (a aj v prípade, že by aj mal, ten niekto by nebol splnomocnený od Petra a nie každá banka sa bude baviť s takýmto nesplnomocneným človekom). Peter sa prebral z kómy po štyroch mesiacoch a čakalo ho nemilé prekvapenie v podobe obrovských dlžôb a hrozby zabavenia majetku. Odpovede z bánk, ktoré z neho celú dobu profitovali ho šokovali ešte viac. Banka nemá povinnosť a ani kapacitu na to, aby skúmala aktuálny stav schopnosti splácať svojho klienta. Postupovala podľa štandardných podmienok a na vyrúbané nedoplatky ako aj sankcie má zo zákona právo.

Tento článok si môžete prečítať aj v českom jazyku na českej verzii finančného portálu Ammado pod názvom: Nejčastější postup banky při nesplácení půjčky nebo úvěru.