VZORY - tlačivá, žiadosti, dokumenty

Finančný portál Ammado vám dáva možnosť zadarmo stiahnuť tlačivá, žiadosti a dokumenty spojené s témou pôžičiek a úverov.
 
Vzory- dokumenti, žiadosti, tlačivá

Vaše meno, priezvisko, adresa a telefónny kontakt


 

Adresa finančnej spoločnosti

Pod pieskom 14

81401 Bratislava

 

ŽIADOSŤ O MIMORIADNY ODKLAD SPLÁTKY

 

Vážená spoločnosť (názov spoločnosti)

 

Ja dolu podpísaná(ý) Anna Nováková bytom Bratislavská 15, Košice som s Vašou spoločnosťou uzatvoril(a) dňa 30.11.2018 zmluvu o spotrebiteľskom úvere evidovanú pod variabilným symbolom 123456789. Svojou písomnou žiadosťou by som vás chcela požiadať o udelenie odkladu mesačnej splátky vo výške 87,80 EUR, ktorá má splatnosť k 15.02.2019 a to z dôvodu náhlej straty zamestnania. K svojmu písomnému tvrdeniu prikladám aj fotokópiu výpovede zo zamestnania. Žiaľ, nie mojou vinou som sa dostal(a) do ťažkej finančnej situácie a finančné prostriedky pre svoj záväzok voči Vašej spoločnosti nemám k dispozícii. 

Ďakujem za kladné vybavenie mojej žiadosti.

 

Dňa 02.01.2019 v Košiciach                                                               Vlastnoručný podpis

 

 

Stiahnuť žiadosť vo formáte WORD     Stiahnuť žiadosť vo formáte PDF


 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ