VZORY - tlačivá, žiadosti, dokumenty

Finančný portál Ammado vám dáva možnosť zadarmo stiahnuť tlačivá, žiadosti a dokumenty spojené s témou pôžičiek a úverov.
 
Vzory- dokumenti, žiadosti, tlačivá

Vaše meno, priezvisko, adresa a telefónny kontakt


 

Adresa finančnej spoločnosti

Pod pieskom 14

81401 Bratislava

 

ŽIADOSŤ O MIMORIADNY ODKLAD SPLÁTKY

 

Vážená spoločnosť (názov spoločnosti)

 

Ja dolu podpísaná(ý) Anna Nováková bytom Bratislavská 15, Košice som s Vašou spoločnosťou uzatvoril(a) dňa 30.11.2018 zmluvu o spotrebiteľskom úvere evidovanú pod variabilným symbolom 123456789. Svojou písomnou žiadosťou by som vás chcela požiadať o udelenie odkladu mesačnej splátky vo výške 87,80 EUR, ktorá má splatnosť k 15.02.2019 a to z dôvodu náhlej straty zamestnania. K svojmu písomnému tvrdeniu prikladám aj fotokópiu výpovede zo zamestnania. Žiaľ, nie mojou vinou som sa dostal(a) do ťažkej finančnej situácie a finančné prostriedky pre svoj záväzok voči Vašej spoločnosti nemám k dispozícii. 

Ďakujem za kladné vybavenie mojej žiadosti.

 

Dňa 02.01.2019 v Košiciach                                                               Vlastnoručný podpis

 

 

Stiahnuť žiadosť vo formáte WORD     Stiahnuť žiadosť vo formáte PDF


Finančný magazín

Príde pôžička Zonky na Slovensko už na jeseň tohto roku?

Podarilo sa nám dostať k informácii, že P2P platforma Zonky sa chystá na jeseň v roku 2019 expandovať na ďalšie Európske trhy. Podľa vyhlásení z minulosti bolo v hre aj Slovensko. Budú si môcť slovenskí spotrebitelia požičiavať za bankový úrok prostredníctvom zdieľanej ekonomiky? Len nedávno sme...
Celý článok

Pôžička bez úroku 33 miliónov pre Banskobystrický kraj

Vláda SR odklepla bezúročnú pôžičku pre Banskobystrický samosprávny kraj na opravu ciest druhej a tretej triedy. Kraj môže pôžičku čerpať v období rokov 2019 až 2021. Vyhol sa tak komerčnému zadlženiu, keďže si župa plánovala zobrať pôžičky z banky. 33 miliónov EUR pribudne do pokladnice...
Celý článok