Predsudky o vzťahoch medzi staršími a mladšími

Ktoré postoje sú dnes správne a ktoré nie? Kto je vlastne kompetentný súdiť? Väčšina ľudí vidí mladú ženu so starým bohatým mužom a okamžite si pomyslí: prospech, prospech a ešte viac prospechu. 

Myslíte si teda, že prínos môže byť len finančný? Vieme, že to tak nie je, pretože každý z nás túži po iných veciach, či už materiálnych alebo nemateriálnych. Prečo odsudzujeme len ju a nie jeho? Pretože pravdepodobnosť, že je s ňou kvôli zisku, nie je menšia ako pravdepodobnosť, že je s ním. Každopádne, aj tie zdanlivo "tradičné vzťahy" môžu byť založené na prospechu, len si to málokedy všimneme, a preto menej posudzujeme.

Mladá žena, starší muž

Je pravda, že v tomto type vzťahu je väčšia pravdepodobnosť rozdielnych názorov, pretože partneri pochádzajú z rôznych "generácií". Ďalším možným problémom je pravdepodobnosť, že starší partner sa postupom rokov začne cítiť menejcenný a bude viac majetnícky, už len kvôli strachu, že ho partnerka opustí kvôli niekomu mladšiemu. Osobne si myslíme, že to súvisí skôr s povahovými vlastnosťami človeka ako s vekom. Generačné rozdiely sa teda s vekom určite prehlbujú, ale to neznamená, že vzťah nebude fungovať.

Stabilita vzťahov, v ktorých sú veľké rozdiely vo veku, závisí najmä od zrelosti partnerov a od toho, ako dobre sa im darí vyrovnávať model rodič - dieťa. Predpokladám, že v takomto vzťahu starší partner vo väčšine prípadov preberá úlohu rodiča. Je to aj logické, pretože do vzťahu prináša viac skúseností. Mladší partner sa potom stáva akýmsi dieťaťom. Všetci však vieme, že deti sú podriadené svojim rodičom. Teraz sa naskytá otázka, ako to funguje v milostnom vzťahu? To môžete zistiť len sami.

Milostný vzťah si vyžaduje vyváženú energiu, dávanie, prijímanie atď. Verím, že takáto rovnováha prekoná aj rozdiel v rokoch. Váha emócií vždy preváži a zmetie predsudky. Hovorí sa, že pravá láska nepočíta roky. Je na nás, či im uveríme.

 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ