Prečo vznikajú zemetrasenia?

Zemetrasenia sú spôsobené pohybom obrovských skalných más v podloží, ktoré uvoľňujú obrovské množstvo energie: tieto pohyby pôdy nám pripomínajú, že zemský povrch nie je nemenný, ale spočíva na nestabilnom magmatickom základe.

Keď sa dve tektonické dosky pohybujú smerom k sebe, majú tendenciu deformovať sa a akumulovať energiu v niektorých zlomových bodoch, nazývaných zlomy: ak sa napätie zvýši, tieto obrovské skalné bloky sa prudko pohnú a uvoľnia nahromadenú silu, ktorá sa šíri na povrch a vyvoláva otrasy.

Každý seizmický jav sa vyznačuje dvoma ohniskami: hypocentrom, ktoré zodpovedá miestu, kde došlo k zlomu v hĺbke, a epicentrom (bod na zemskom povrchu, kde sa zemetrasenie prejavilo najvýraznejšie).

Najčastejšie používaným parametrom na meranie intenzity seizmických udalostí je Richterova stupnica: ide o logaritmickú jednotku merania, čo znamená, že zemetrasenie 5. stupňa je približne tridsaťkrát silnejšie ako zemetrasenie 4. stupňa. Doteraz najsilnejšie zaznamenané zemetrasenie dosiahlo 9,5 stupňa Richterovej stupnice a vyskytlo sa v Čile v roku 1960.

Jedným zo štátov s najvyšším seizmickým rizikom je Kalifornia, ktorá sa vždy stretávala s prudkými zemetraseniami: je to spôsobené tým, že 75 % seizmickej energie planéty sa uvoľňuje na okraji Tichomorskej panvy a San Francisco sa nachádza priamo na hranici medzi severoamerickou a tichomorskou doskou.

Osobitná geologická štruktúra tejto oblasti je známa ako zlom San Andreas: je to obrovský zárez v zemskej kôre, ktorý prechádza Kaliforniou od Mexika až po sever San Francisca.

Japonsko je tiež oblasť, ktorá je vystavená silným zemetraseniam, ale Japonci sa v priebehu rokov vytrvalo snažili zdokonaliť protiseizmické techniky a dosiahli vynikajúce výsledky.

V súčasnosti je celá planéta neustále monitorovaná seizmografmi, ktoré zaznamenávajú vibrácie zeme vo forme vĺn, ale napriek tomu nie je možné predpovedať presný okamih, kedy sa zemetrasenie spustí.

Aká je najlepšia obrana proti zemetraseniu? Prevencia, a to uplatňovaním prísnych protiseizmických predpisov a školením osôb žijúcich v rizikových oblastiach.

Ammado poradňa

Čo je to jarná rovnodennosť?

Slovo rovnodennosť pochádza z latinského aequinoctium a znamená "noc rovná sa deň". Základnou charakteristikou jarnej rovnodennosti je, že dĺžka trvania hodín svetla sa takmer rovná dĺžke trvania...
>

Čo je to príliv a odliv?

Príliv a odliv sú výsledkom gravitačnej príťažlivosti, ktorou na Zem pôsobia nebeské telesá (najmä Mesiac), a odstredivej sily, ktorá vzniká rotáciou sústavy Zem - Mesiac okolo jej stredu hmotnosti...
>

Prečo majú psy rady pískacie hračky?

Pre nás ľudí môžu byť otravné, ale naši štvornohí priatelia ich milujú. Dnes sa dozviete, prečo majú psy radi pískacie hračky. Urobiť svojho štvornohého priateľa šťastným znamená ponúknuť mu aj nové...
>

Aký je najdlhší ľadovec na svete?

Najdlhším ľadovcom na Zemi je Beardmorov ľadovec v Antarktíde. 160 km dlhý Beardmorov ľadovec doslova dominuje Rossovej bariére. Ľadovec Beardmore bol jednou z prvých prístupových ciest k južnému...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ