Prečo sú písmená na klávesniciach PC usporiadané spôsobom aký poznáme?

Rozloženie písmen na klávesniciach počítačov sa líši. Najbežnejšia a najpoužívanejšia je QWERTY. Názov schémy je odvodený od prvých šiestich písmen, ktoré sa objavujú na klávesnici, a používala sa na písacích strojoch od roku 1864. Za tento vynález vďačíme Američanovi Christopherovi Sholesovi.

Súčasné usporiadanie písmen je dedičstvom minulosti. Všimnite si, že najčastejšie používané dvojice písmen sú oddelené. V tom čase sa tým zabránilo zasekávaniu klávesov písacieho stroja a ich vzájomnému prekrývaniu.

Systém QWERTY bol navrhnutý tak, aby boli písmená rovnomerne rozdelené medzi obe ruky, čo uľahčuje a urýchľuje písanie.

Nakoniec ste si možno všimli, že klávesy f a j majú vodorovný pruh, ktorý je užitočný na to, aby ste si ľahšie zapamätali usporiadanie písmen, ak si reliéf týchto dvoch klávesov zapamätáte ako hmatový referenčný bod.

Ammado poradňa

Prečo je čierna skrinka oranžová?

Volá sa čierna skrinka a je to špeciálne elektronické zariadenie, ktorého úlohou je zaznamenávať údaje pochádzajúce z cestujúceho lietadla (alebo plavidla). Čierna skrinka zaznamenáva najmä dialógy medzi pilotmi, ako aj činnosti a funkcie prístrojov na palube. Hoci sa nazýva "čierna skrinka", v...
>

Prečo sa Urán a Neptún nazývajú dvojičky?

Urán a Neptún sú dve planéty slnečnej sústavy, ktoré sú si navzájom najpodobnejšie. Keďže majú rovnakú veľkosť a zloženie, nazývajú sa "dvojičky". Obe planéty majú aj iné zloženie ako plynní obri Jupiter a Saturn, preto astronómovia tieto dve planéty radšej označujú ako ľadové obry. Dvojičky sú...
>

Čo je snapchat?

Snapchat je sociálna sieť známa ako aplikácia "malého ducha" (čo je jej symbol): je to veľmi špeciálna sociálna sieť, ktorú milujú mladí ľudia. Za touto aplikáciou, ktorú zbožňujú mladí ľudia vo veku od 14 do 25 rokov (a ktorú ich rodičia ešte stále nepoznajú), stojí americký startup s odhadovanou...
>

Prečo sú magnetické búrky nebezpečné?

Slnko neustále "vystreľuje" do vesmíru rýchlosťou 900 km/s veľký prúd nabitých častíc pozostávajúcich z elektrónov a protónov. Ide o známy "slnečný vietor". Každých jedenásť rokov sa slnečná aktivita, a teda aj všetky procesy jadrovej fúzie, ktoré na Slnku prebiehajú, zintenzívňujú a chromosférické...
>

Prečo môžete pri voľnom páde klesať rôznymi rýchlosťami?

Skúsme hodiť tenisovú loptičku a pierko z najvyššieho poschodia mrakodrapu: budú mať tieto dva predmety pri voľnom páde rovnakú rýchlosť? Odpoveď je nie. Rýchlosť voľne padajúceho objektu nezávisí len od gravitačnej sily, ktorá je konštantná. Pád je v skutočnosti ovplyvnený ďalšími faktormi, ako je...
>

Prečo plameň horí vždy nahor?

Skúsenosť nás učí, že oheň a plamene majú tendenciu smerovať nahor: vidíme to, keď zapálime zápalku, zapaľovač alebo keď sedíme pred zapáleným krbom. Príčinu tohto správania treba hľadať v chemických a fyzikálnych zákonoch a predovšetkým v koncepcii spaľovania. Horenie je chemická reakcia, pri...
>

Prečo sú písmená na klávesniciach PC usporiadané spôsobom aký poznáme?

Rozloženie písmen na klávesniciach počítačov sa líši. Najbežnejšia a najpoužívanejšia je QWERTY. Názov schémy je odvodený od prvých šiestich písmen, ktoré sa objavujú na klávesnici, a používala sa na písacích strojoch od roku 1864. Za tento vynález vďačíme Američanovi Christopherovi...
>

Prečo nás tak fascinujú roboty?

Robot, ktorý je skutočnou technologickou kópiou človeka, je dnes symbolom pokroku par excellence. V kolektívnej predstavivosti je robot neporaziteľným androidom, ktorý dokáže vzdorovať chorobám a plynutiu času, ako aj platným pomocníkom a náhradníkom pri vykonávaní tých najvďačnejších a najťažších...
>

Kedy bol zavedený test na výpočet IQ?

Prvý test IQ zaviedol v roku 1905 slávny francúzsky psychológ Alfred Binet a uverejnil ho pod názvom Binet-Simonova škála (Theodore Simon je meno Binetovho spolupracovníka). Test inteligencie spočíval v meraní mentálneho veku jedinca: prvé experimenty zahŕňali ako subjekty deti, aby bolo možné už...
>

Čo je to takzvaný "Mozartov efekt"?

Mozartov efekt je špeciálna vedecká teória o slávnom skladateľovi Wolfgangovi Amadeovi Mozartovi. V roku 1991 predstavil koncept Mozartovho efektu francúzsky výskumník Dr. Alfred A. Tomatis, otorinolaryngológ, vo svojej knihe "Pourquoi Mozart?", v ktorej tvrdí, že dlhodobé počúvanie rakúskeho...
>

Prečo sa na povrchu horúceho mlieka vytvára koža?

Mnohí z vás možno nechali mlieko na sporáku dlhší čas a všimli si, že sa na jeho povrchu vytvára biely "film". Prečo sa to deje? Pri teplote 80 °C sa voda obsiahnutá v mlieku odparuje, čo spôsobuje koaguláciu (na povrchu) kazeínu, ktorý nadobúda podobu filmu, pod ktorým zostávajú "uväznené" tukové...
>

Prečo je letecká doprava najbezpečnejším spôsobom prepravy?

Letecké lety sú bezpečnejšie ako cestovanie autom: podľa štatistík je cestovanie lietadlom približne 12-krát bezpečnejšie ako cestovanie vlakom a 60-krát bezpečnejšie ako cestovanie autom. Pri výpočte pravdepodobnosti je počet leteckých nehôd taký nízky, že by trvalo približne 14 tisíc rokov, kým...
>

Prečo kvasnice spôsobujú, že chlieb a potraviny vo všeobecnosti "rastú"?

Kvasinky sú mikroorganizmy, ktoré sa rozmnožujú nepohlavne. V prírode sa kvasinky nachádzajú v šupkách hrozna a v pšenici, z ktorej sa pravdepodobne náhodou prvýkrát vyrobilo víno. Kvasnice sa totiž zvyčajne používajú v nápojoch, ako je víno a pivo, aj v niektorých druhoch potravinárskeho cesta...
>

Kedy bol iPhone uvedený na trh?

iPhone je vlajkovým produktom počítačového gigantu Apple a teší sa čoraz väčšej obľube používateľov na celom svete. Ale kedy bol uvedený na trh? Prvý iPhone bol v USA uvedený na trh 29. júna 2007 o 18.00 h po tom, ako ho v januári toho istého roku predstavil vtedajší generálny riaditeľ spoločnosti...
>

Čo je Higgsov bozón?

Higgsov bozón, známy aj ako "božská častica", vďačí za svoje meno Petrovi Higgsovi, ktorý v roku 1964 ako prvý sformuloval hypotézu o existencii takejto častice. Higgsov bozón umožňuje všetkým ostatným elementárnym časticiam, z ktorých sa skladá hmota, mať vlastnú hmotnosť. Bez tohto bozónu by...
>

Prečo nemôžeme chrániť Zem pred nebezpečenstvami z vesmíru?

Centrum pre malé planétky v Bostone je zodpovedné za sledovanie a katalogizáciu všetkých asteroidov v slnečnej sústave. Sú ich státisíce a 90 % z nich sa nachádza medzi Jupiterom a Marsom, na dráhe nazývanej "hlavný pás". Vedcov však znepokojuje zvyšných 10 %: ide o asteroidy klasifikované ako...
>

Prečo sa počas sneženia neblýska a nehrmí?

Blesky a hromy počas sneženia sú veľmi zriedkavé, ale nie celkom vylúčené. Počas zimného obdobia zostáva Slnko nižšie na obzore: zem sa tak dostatočne neohreje a atmosféra nevytvára podmienky nestability potrebné na vznik bleskov a hromov, ktoré sú typickými dôsledkami búrky. Oblaky sa preto...
>

Prečo blesk udiera opakovane do rovnakého miesta?

Blesk je dielo matky prírody, ktoré spája nebo a zem, a už starí Gréci ho považovali za prejav zúrivosti bohov. Blesk je elektrický oblúk, ktorý vyletí z oblakov na zem. Vodné častice a kryštáliky ľadu v oblakoch sa v dôsledku prúdenia zrážajú: pri zrážke vznikajú ióny nabité elektrostatickou...
>

Čo je to bionika?

Bionika je veda, ktorá vychádza z pozorovania prírody a živých organizmov a snaží sa reprodukovať a vytvárať teoretické a najmä praktické modely, pomocou ktorých je možné reprodukovať ich fungovanie. Biológia, matematika, fyzika a inžinierstvo sú vedy, ktoré spoločne prispievajú k definovaniu pojmu...
>

Prečo sa nazýva biela diera bielou?

Biela diera je teoretický objekt opísaný matematickým riešením, ktorý možno odhaliť podľa zákona všeobecnej relativity, ale ktorého existencia vo vesmíre nie je overená. Ak je čierna diera oblasť priestoru, ktorá priťahuje hmotu a zadržiava ju, biela diera je oblasť, z ktorej sa hmota a energia...
>

Prečo môže byť Slnko hrozbou pre Zem?

Bez Slnka by na Zemi neexistoval život. Slnko však môže byť pre našu planétu a pre ľudí veľmi nebezpečné. Slnečné lúče, napríklad ultrafialové, môžu byť veľmi škodlivé. Naša atmosféra má štít, ktorý nedovoľuje, aby na nás ultrafialové lúče dopadali priamo. Táto ochranná bariéra, ktorá filtruje...
>

Kto vynašiel batériu?

Batériu, prvý statický generátor elektriny, vynašiel v roku 1800 Alessandro Volta. Taliansky fyzik a filozof Volta je známy aj vďaka svojmu objavu metánu. Správa o vynáleze batérie, vtedy nazývanej "umelý elektrický orgán", bola oficiálne oznámená 20. marca 1800 v správe, ktorú Alessandro Volta...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ