Prečo plameň horí vždy nahor?

Skúsenosť nás učí, že oheň a plamene majú tendenciu smerovať nahor: vidíme to, keď zapálime zápalku, zapaľovač alebo keď sedíme pred zapáleným krbom.

Príčinu tohto správania treba hľadať v chemických a fyzikálnych zákonoch a predovšetkým v koncepcii spaľovania. Horenie je chemická reakcia, pri ktorej teleso horením vyvíja teplo a elektromagnetické žiarenie.

A práve teplo je kľúčom k "správaniu" plameňov: keď teleso horí spaľovaním, vznikajúce plamene majú vyššiu teplotu ako vzduch, ktorý ich obklopuje. Horúci vzduch, ktorý je ľahší ako studený vzduch, má vďaka Archimedovmu princípu tendenciu stúpať nahor, a tak dáva plameňom typický podlhovastý tvar, tedy horí nahor.

Ammado poradňa

Čo je Higgsov bozón?

Higgsov bozón, známy aj ako "božská častica", vďačí za svoje meno Petrovi Higgsovi, ktorý v roku 1964 ako prvý sformuloval hypotézu o existencii...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ