Prečo kosatkám hrozí vyhynutie?

Kosatky patria medzi najobávanejšie dravce v našich vodách: priemerná kosatka je dlhá 8 metrov a váži až 6 ton. Napriek tomu, že kosatky sú na vrchole potravinového reťazca, v našich oceánoch sa vyskytujú čoraz menej.

Tieto cicavce sa nikdy nepohybujú osamote, žijú a lovia v stádach nazývaných POD, skutočných rodinných jednotkách, ktoré môžu mať až 40 jedincov.

Za väčšinu príčin, ktoré spôsobujú úbytok kosatiek, môžu ľudia: znečistenie vody je v skutočnosti príčinou mnohých morských tragédií.

Za mutácie morskej flóry a fauny sú najviac zodpovedné motory a výfukové plyny lodí, priemyselné zariadenia alebo jednoducho znečistenie spôsobené človekom: hĺbkové analýzy kosatiek zistili znepokojujúcu prítomnosť vysokého množstva PCB v ich telách.

PCB sú chemikálie, ktoré sa väčšinou vyrábajú v priemysle, a hoci nie sú pre kosatky smrteľné, majú vážne následky: koncentrujú sa v sedimentoch, a keď sa dostanú do potravinového reťazca, viažu sa na telesný tuk a stávajú sa prakticky nezistiteľnými.

Tieto škodlivé látky majú tiež vážne dôsledky na reprodukciu, imunitný systém, vývoj a rast týchto cicavcov.

Štúdie vykonané na skupinách nórskych kosatiek odhalili veľmi vysoké koncentrácie PCB, čo z nich robí zvieratá s najvyššou koncentráciou tejto chemikálie v tele v oblasti polárneho kruhu; rovnaký osud postihol aj skupinu putujúcich kosatiek žijúcich v blízkosti severoamerického pobrežia.

Rovnaký osud postihol aj skupinu potulných kosatiek žijúcich neďaleko severoamerického pobrežia. Zistilo sa, že úroveň kontaminácie týchto zvierat je taká vysoká, že po ich úhyne sa ich telá likvidujú ako nebezpečné toxické látky.

Hoci neexistujú údaje, ktoré by potvrdzovali, že kosatkám hrozí vyhynutie, chemikálie vypúšťané do vôd, nadmerný lov ich koristi a postupné ničenie ich životného prostredia spoločne spôsobujú, že prežitie morského obra je otázne.

Ammado poradňa

Čo je to bionika?

Bionika je veda, ktorá vychádza z pozorovania prírody a živých organizmov a snaží sa...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ