Kedy musím zaplatiť daň z príjmu?

Lehota na  zaplatenie  dane je rovnaká ako lehota na podanie daňového priznania. To znamená, že daň je nutné zaplatiť do konca tejto lehoty, ktorá je zákonom daná do posledného kalendárneho dňa v mesiaci marec. Pokiaľ nepripadá tento deň na víkend alebo sviatok. Ak tento posledný deň pripadne na víkend alebo sviatok, lehota je posunutá na nasledujúci pracovný deň.

Lehoty pre zaplatenia dane na nasledujúce roky

ROK SPLATNOSŤ DANE
2019 01.04.2019
2020 31.03.2020
2021 31.03.2021
2022 31.03.2022
2023 31.03.2023
2024 01.04.2024
2025 31.03.2025
2026 31.03.2026
2027 31.03.2027

Zdroje:

Odpoveď na túto otázku bola získaná na základe zákona o slobodnom prístupe k informáciám z Ministerstva financií SR