Keď sa starosta postaví na stranu druhého

Starostovia sú volení voličmi. Väčšinové víťazstvo toho, kto uspeje vo voľbách, mu dáva právomoci, ktoré sú vyhradené zákonom. Ale čo keď sa starosta postaví na stranu jedného občana a pôjde proti druhému? Dnes vám prinášame príbeh Boženy, ktorá s tým má vlastnú skúsenosť.

Pani Božena žije v obci Úľany nad Žitavou približne 17 rokov. Počas tohto obdobia si plnila svoje občianske povinnosti a preto očakáva pokoj vo svojom živote. Tak ako my všetci, ktorí žijeme obyčajný život. Pani Božena vlastní v obci letnú kuchynku. Kúpila ju od pôvodného majiteľa, ktorý jej zatajil dôležitú skutočnosť, že nie všetky pozemky patriace ku kuchynke sú jej vlastníctvom. Pani Božena je jednoduchá a dôverčivá osoba. Kuchynku kúpila s dôverou a v presvedčení, že všetko je tak, ako tvrdil pôvodný majiteľ. Vedľa pozemku s letnou kuchynkou má suseda, ktorý k nej bol na začiatku jej príbehu milý. Aj keď prišla finančná kríza a on nemal peniaze a prácu, pomohla mu a spoločne sa dohodli, že jej postaví ďalší príbytok vedľa letnej kuchyne. Sused bol spokojný. Prácu si nechal riadne zaplatiť a samozrejme všetko robil bez faktúr a potvrdení, aby nemusel platiť dane. Pani Božena mu len želala všetko dobré, bohužiaľ netušila, čo ju čaká.

Prišiel rok 2020 a pán sused zaklopal na dvere pani Boženy. Informoval ju, že je vlastníkom okolitých pozemkov, ktoré užíva. Dokonca aj ten, na ktorom jej sám postavil nový príbytok. Zbúral jej samostatný vchod do letnej kuchynky a vyzval ju, aby chodila do „svojho domčeku“ jedine z jeho súhlasom. Hlavným cieľom suseda je odkúpiť letnú kuchynku, a to za nízku a morálne akúkoľvek cenu.

Celý tento príbeh je smutný, ale bohužiaľ v dnešnej dobe reálny. Všetci susedia z okolia poznajú príbeh pani Boženy, no nikto z nich sa za ňu však nepostavil. A aby to nebolo málo, nepostavil sa ani ten, ktorý by mal. Reč je o starostovi Ing. Rudolfovi Frýželkovi, ktorý namiesto toho, aby chránil slabších, sa postavil na stranu tých, ktorí pani Božene chcú uškodiť. Najprv si pán starosta pani Boženu predvolal na obecný úrad, kde sa ju snažil presvedčiť o tom, že má letnú kuchynku susedovi predať. Vraj musí byť prvým, kto ju môže odkúpiť. Tu ale celý príbeh nekončí. Keď pani Božena nesúhlasí s postupom suseda a je nahnevaná na radikálny postup, ktorý zvolil (zbúranie oplotenia a bránky k letnej kuchynke ako aj fakt, že keď pán sused staval jej príbytok, tak ju neinformoval, že stojí na inom pozemku), „je prirodzené, že s tým predajom mala minimálne morálne problémy.“ Prišiel ju pán starosta sám osobne „postrašiť“.

Vyplašené stádo zuteká

Asi ste už čítali o vyplašenom stáde, ktoré uteká, keď je dostatočne vystrašené. Túto metódu „vystrašenia“ použil aj pán starosta Rudolf Frýželka, keď poverený sám sebou doručil pani Božene predvolanie k susedovej advokátke. Vraj sa má dostaviť. Toto jeho konanie, ktoré je cez čiaru nestranného zástupcu občanov obci je zarážajúce. Dokazuje to len fakt, že pán starosta koná v prospech silnejšieho a to bez uváženia možných následkov. Kľúčovou otázkou je, prečo starosta má taký eminentný záujem, aby pani Božena svoju letnú kuchynku predala. Stálo mu za to ju osobne navštíviť a doručiť jej súkromnú poštu, ktorá nebola odoslaná riadnou cestou. (Redakcia má dopis k dispozícii).

Čo hovorí zákon o vlastníctve

Článok 20 ústavy stanovuje, že "každý má právo vlastniť majetok. Vlastnícke právo všetkých vlastníkov má rovnaký právny obsah a ochranu."

Čo hovorí Ústavný zákon o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov 357/2004 Z. z.

Čl. 4 Všeobecné povinnosti a obmedzenia
 
(1) Verejný funkcionár je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem. Pri výkone svojej funkcie verejný funkcionár nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

(2) Verejný funkcionár sa musí pri výkone svojej funkcie zdržať všetkého, čo môže byť v rozpore s týmto ústavným zákonom. Na tento účel verejný funkcionár nesmie,
 

a) využívať svoju funkciu, právomoci z nej vyplývajúce a informácie nadobudnuté pri jej výkone alebo v súvislosti s jej výkonom na získavanie výhod vo svoj prospech, v prospech jemu blízkych osôb ani iných fyzických osôb alebo právnických osôb; to sa nevzťahuje na činnosť alebo úlohu, ktorá vyplýva verejnému funkcionárovi z výkonu jeho funkcie,

g) používať symboly spojené s výkonom svojej funkcie na osobný prospech.

 

K článku mala naša redakcia záujem pripojiť aj stanovisko samotného starostu obce Ing Rudolfa Frýželku. Žiaľ náš e-mail s výzvou zostal bez reakcie.

Rodinný magazín

Ako prekonať horúce letné dni?

Horúčavy neznamenajú, že musíte stráviť celý deň doma. Musíme však byť múdri, keď ideme von. Pri extrémnych teplotách sa samozrejme odporúča...
>
 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ