Čo má doložiť keď chce pôžičku dôchodca?

Pokiaľ o pôžičku žiada invalidný alebo starobný dôchodca, môže od neho veriteľ vyžadovať nasledovné doklady:

  • Platný občiansky preukaz
  • Iný doklad preukazujúci totožnosť
  • Fotokópiu výmeru (rozhodnutie) o dôchodku a jeho výške

Nie vždy je však nutné doložiť výmer alebo rozhodnutie o poberaní dôchodku. K pôžičke sa dôchodca môže dostať aj s doložením aktuálneho výpisu z bankového účtu. Toto však platí len v prípade ak si dôchodca necháva zasielať dôchodok na bankový účet.

Ako je to pri online pôžičkách?

Ak dôchodca žiada o online pôžičku (napríklad prostredníctvom Ammado), potvrdenie o poberaní dôchodku (alebo aktuálny výpis z bankového účtu) odošle elektronickou formou a to buď to cez mobil (klasická fotografia) alebo prostredníctvom e-mailu (naskenovaný).

 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ