Známy B.M.G. INVEST má aj dnes dlžoby na poplatkoch. Štátu dlhuje 4 270,44 €

Spomínate na investičnú spoločnosť B.M.G. INVEST, ktorá slušne zarobila na podvodoch? Dodnes je spoločnosť zapísaná v obchodnom registri a na súdnych poplatkoch dlží od roku 2004 presne 4 270,44 €. Spolu 19 pohľadávok a na prekvapenie ani v jedinej z nich nezačal štát dlh vymáhať prostredníctvom exekútora.

B.M.G. INVEST

Nonsens - slovenská realita

Miliardové obraty, ktoré firma B.M.G. INVEST dosahovala vo svojich najlepších rokoch sú už dávno minulosťou. Po tom, čo bol hlavný konateľ spoločnosti právoplatne odsúdený, štát nevymohol za súdne poplatky z  B.M.G. nič. Ak by ste čakali exekučne konanie a nabiehanie poplatkov z omeškania ako to často vídame u "obyčajných" ľudí, musíme vás sklamať. K dnešnému dňu nebol vydaný ani jeden jediný exekučný príkaz z 19 pohľadávok.

Firma stále existuje

Aj napriek tomu, že padol právoplatný rozsudok, ktorý jednoznačne potvrdil podvodné konanie spoločnosti B.M.G. INVEST a jeho konateľov, firma funguje veselo ďalej. Nájdete ju priamo v obchodnom registri.

Vyhlásený konkurz je už takmer 17 rokov

Z obchodného registru sa dozviete nasledovné:

  • Krajský súd v Košiciach uznesením č.k. 5K 12/02-125 zo dňa 3. 9. 2002 v y h l á s i l konkurz na majetok dlžníka B.M.G. INVEST s. r. o., Južná trieda 93, Košice, IČO: 31 701 493 a ustanovil správcu konkurznej podstaty JUDr. Františka Hadušovského, r. č. , advokát, Akademika Hronca 3, Rožňava. 

Fakticky teda by už spoločnosť v konkurze od roku 2002 nemala v roku 2019 čo existovať, no aj takmer po 17 rokoch tomu tak nieje. Dlh štátu na súdnych poplatkoch tak ostáva stále nevymožiteľný a podľa nášho názoru, bude tomu tak aj v roku 2035.

Zdroj dlhov sme čerpali z www.pohladavkystatu.sk