Valorizácia dôchodkov bude aj v roku 2019

Aj v budúcom roku sa budú zvyšovať všetky typy dôchodkov. Zvyšovanie bude závislé na hodnote inflácii a pomeru výšky dôchodku k stanovenému minimu. Zvyšovanie dôchodkov je zo zákona každoročné. Zákonom je aj stanovená hranica a podmienky, za ktorých dochádza u konkrétneho dôchodku k zvýšeniu. Vypočítať presnú výšku v percentuálnej miere je možné len za predpokladu, že je známa hodnota inflácie. V príklade, ak by bola budúcoročná inflácia napríklad na hodnote 2%, dôchodok vo výške 350 EUR by sa zvýšil o 7 EUR na hodnotu 357 EUR. Samozrejme ide len o hypotetický príklad, pretože dôležitým faktorom je konečná hodnota už spomínanej inflácie.