Transparentná pôžička - pripomíname vám, ako rozpoznať spoľahlivú ponuku

V posledných rokoch sa na sektor nebankových finančných produktov vzťahuje množstvo právnych predpisov, ktoré okrem iného ovplyvňujú maximálnu možnú úrokovú sadzbu a metódy overovania totožnosti klientov žiadajúcich o úver. Napriek týmto predpisom sa však na trhu nebankových úverov stále vyskytujú situácie, keď sa žiadatelia stávajú obeťami nekalých úverových praktík. Aká by mala byť transparentná pôžička? Ktorým aspektom finančných produktov by sa mala venovať osobitná pozornosť?

Transparentná pôžička poskytuje prehľad o celkových nákladoch na zákazku

Celkové náklady na nebankový úver závisia od viacerých premenných parametrov. Výška mesačnej splátky, ktorú prídeme zaplatiť, je daná predovšetkým dĺžkou trvania platnej zmluvy a celkovou výškou úveru. Súhrn dodatočných nákladov, ktorým podlieha transparentný úver, sa nazýva celkové náklady na úver - zahŕňa poplatok za jeho poskytnutie, poplatok za províziu a výšku úroku.

Treba si uvedomiť, že pomerná výška jednotlivých nákladov sa môže líšiť v závislosti od ponuky daného veriteľa - transparentná pôžička by mala sprístupniť najmä ročnú percentuálnu mieru nákladov alebo RPMN. Práve tento údaj vyjadrený v percentách nám umožňuje odhadnúť celkové náklady na daný záväzok. Ak v ponuke spoločnosti nie sú uvedené informácie o nákladoch v podobe RPMN, mali by sme túto ponuku brať s veľkou rezervou.

Mala by sa transparentná pôžička zakladať na záznamoch z registrov?

Na rozdiel od pôžičiek poskytovaných bankami sa pôžičky poskytované nebankovými spoločnosťami nemusia zakladať na overenej úverovej histórii žiadateľa. Treba však spomenúť, že prevažná väčšina úverových spoločností predchádza rozhodnutiu o poskytnutí finančných prostriedkov analýzou záznamov z úverovej histórie. Overenie úverovej bonity spotrebiteľa je cennou ochranou pre obe strany transakcie - veriteľ uzatvára zmluvu so spoľahlivou protistranou a dlžník sa vyhne situácii, v ktorej by dostal finančné prostriedky, ktoré by nebol schopný uhradiť.

Na trhu existujú subjekty, ktoré ponúkajú svoje služby bez overenia finančnej situácie klienta. Treba však mať na pamäti, že tento druh rizika sa určite odráža v úrokovej sadzbe takejto ponuky. Ak si chcete byť istí, že transparentný úver, ktorý hľadáte, má primerané celkové náklady, mali by ste hľadať finančné produkty, ktoré spĺňajú trhové štandardy.

Transparentná pôžička pre najlepších zákazníkov od AMMADO

Naša spoločnosť oceňuje dlžníkov, ktorí splácajú svoje finančné záväzky načas. Kampaň "Ceníme si to najlepšie", ktorú sme spustili, je transparentná pôžička so zvýhodnenou splátkou, obmedzenou na minimum formalít a mnohými výhodami, ako je napríklad možnosť čerpať úverové prázdniny. Pozrite si našu ponuku a zistite, že transparentná pôžička je bližšie, ako si myslíte.

 

ŽIADOSŤ O PÔŽIČKU
Vyplňte nezáväznú žiadosť a získajte peniaze do 15 minút

► POŽIADAŤ