Sociálna dávka v núdzi je zvýšená o 5% na 64,70 EUR

Ľudia žijúci v hmotnej núdzi dostanú od 1. marca 2019 vyššiu dávku. Rozhodol o tom parlament, ktorý prijal vládny návrh. V dnešnom článku vám predstavíme všetky zmeny zákona a podrobne vysvetlíme kto dostane od marca viac.

Prehľad výšky dávok v hmotnej núdzi

  • 64,70 eura mesačne, ak ide o jednotlivca,
  • 123,10 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 112,50 eura mesačne, ak ide o dvojicu bez detí,
  • 168,40 eura mesačne, ak ide o dvojicu s dieťaťom alebo najviac so štyrmi deťmi,
  • 179,80 eura mesačne, ak ide o jednotlivca s viac ako štyrmi deťmi,
  • 226,90 eura mesačne, ak ide o dvojicu s viac ako štyrmi deťmi.

Ak ste teda odkázaný na hmotnú dávku v núdzi, v marci by vám malo prísť o 5 % viac ako doteraz. Termín vyplácania dávok pritom ostáva bez zmeny. Ako poberateľ sociálnych dávok nemusíte vykonať žiadnu aktivitu preto aby ste zvýšenú sumu dostali. Zvyšovanie dávok prebieha automaticky. Každý poberateľ bude tiež informovaný Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a to písomnou formou. Definitívny prehľad tak budete mať k dispozícii aj vo fyzickej forme.

Zvýšená nebola len dávka v núdzi

Okrem dávok v núdzi stúpli aj dávky s názvom "aktivačný príspevok",  "ochranný príspevok" a "príspevok na nezaopatrené dieťa"

Prečo prišlo k zvýšeniu dávok v núdzi?

V dôvodovej správe vládneho návrhu sa uvádza, že k zvýšeniu sociálnych dávok v núdzi prišlo s dôvodu, že tieto dávky sa už nezvyšovali niekoľko rokov. Ak zoberieme do úvahy infláciu, ktorá každý rok znižuje hodnotu peňazí o určité percentá, tak toto zvýšenie je maximálne potrebné. Pri reálnom pohľade na základnú dávku vo výške 64,70 EUR ide o priemerné zvýšenie 0,10 centov za 1 deň.

Finančný magazín

Príde pôžička Zonky na Slovensko už na jeseň tohto roku?

Podarilo sa nám dostať k informácii, že P2P platforma Zonky sa chystá na jeseň v roku 2019 expandovať na ďalšie Európske trhy. Podľa vyhlásení z minulosti bolo v hre aj Slovensko. Budú si môcť slovenskí spotrebitelia požičiavať za bankový úrok prostredníctvom zdieľanej ekonomiky? Len nedávno sme...
Celý článok

Pôžička bez úroku 33 miliónov pre Banskobystrický kraj

Vláda SR odklepla bezúročnú pôžičku pre Banskobystrický samosprávny kraj na opravu ciest druhej a tretej triedy. Kraj môže pôžičku čerpať v období rokov 2019 až 2021. Vyhol sa tak komerčnému zadlženiu, keďže si župa plánovala zobrať pôžičky z banky. 33 miliónov EUR pribudne do pokladnice...
Celý článok