Reálny hospodársky rast Slovenska za poslednú dekádu

Hospodársky rast za posledných 10 rokov sa na Slovensku dostal do záporných čísiel v roku 2009, keď jeho hodnota bola na úrovni -4,8%. Počas celej dekády sa okrem tohto jedného roku pohyboval hospodársky rast v plusových číslach. Tu je jeho detailný prehľad.

Prehľad reálneho hospodárskeho rastu na Slovensku
GDP - real growth rate in Slovakia

ROK HODNOTA HDP
2008 6,4%
2009 - 4,8%
2010 4%
2011 3,2%
2012 2%
2013 1,4%
2014 2,5%
2015 3,9%
2016 3,3%
2017 3,4%

Slovensko

Slovensko na Wikipédii

Hospodárskym (ekonomickým) rastom sa rozumie vzostup ekonomického potenciálu krajiny, ku ktorému dochádza v súvislosti s kvantitatívnym zvyšovaním (rastom) potenciálneho hrubého domáceho produktu. Pri sledovaní rastu produktu je preto treba odlišovať dvojaký situáciu:

Ide o zvýšenie krátkodobé, ktoré je po určitej dobe vystriedané poklesom produktu.
Ide o dlhodobý trend spojený obvykle s viacmenej plynulým zvyšovaním produkčných možností ekonomiky.

V prvom prípade ide o rast skutočného produktu v zmysle jeho cyklického kolísania, v druhom prípade ide o dlhodobý rast potenciálneho produktu, čiže o hospodársky rast.